Azəri
Thursday 23rd of May 2024
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

"Kəhf" surəsi

"Kəhf" surəsi
.18.əl-Kəhf (Mağara)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 110 ayədir) Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həmd olsun O Allaha ki, Kitabı (Quranı mənasında və sözlərində) heç bir əyriliyə (yanlışlığa və ziddiyyətə) yol vermədən Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil etdi! 2.    (Allah kafirləri) Öz dərgahından gələcək şiddətli bir əzabla qorxutmaq, yaxşı əməllər edən möminlərə isə gözəl ...

Qurani-Kərimdə danışığın qaydası barədə

Qurani-Kərimdə danışığın qaydası barədə
Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- XəbərAgentliyi- Allahın insana əta etdiyi ən böyük nemətlərdən biri də danışmaq nemətidir."Ona (ən heyrətamiz nemətlərdən olub insanı digər canlılardan üstün edən və bəşərcəmiyyətinə ilahi vəhyin gəlməsinə səbəb olan) bəyan yolunu öyrətdi (qəlbindəolanları dildə sözlər yaratmaqla başqasına çatdırmaq qüdrəti verdi)". ("Rəhman"4). İslam Peyğəmbərinin ...

Hud" surəsi

Hud" surəsi
Hud surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 123 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Ra! Bu, ayələri hikmət sahibi, (hər şeydən) agah olan (Allah) tərəfindən möhkəmlənmiş, sonra da müfəssəl izah edilmiş bir Kitabdır ki,2.    Siz Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Mən sizi Allah tərəfindən (Cəhənnəmlə) qorxudan və (Cənnətlə) ...

Sair səma cisimlərində və kürələrdə canlı varlıqların olması barəsində İslamın nəzəri nədir?

Sair səma cisimlərində və kürələrdə canlı varlıqların olması barəsində İslamın nəzəri nədir?
Sair göy cisimlərində həyatın varlığı ilə əlaqədar İslamın nəzəri nədir ? Qısa cavab Başqa göy cisimlərində və ya kəhkəşanlarda canlı və yaxud ağıllı varlıqların olub-olmaması bəşəriyyəti maraqlandıran suallardan biridir, lakin indiyə qədər onlara lazımi cavab tapmamışlar. Quranın bəzi ayələrində asimanda canlı varlıqların olmasına işarə edilir. O cümlədən: “Min dabbətin” – ...

İSLAMI QƏBUL ETMƏK

İSLAMI QƏBUL ETMƏK
İki- üç cild kitabdan başqa özümlə heç bir şey götürmədim. Çoxlu zəhmətdən sonra gecənin yarısı Urmiyyə şəhərinə daxil oldum.Elə o gecə rəhmətlik Həsənağa müctehidin qapısına getdim. Mənim müsəlman olub gəlməyimi bildikdən çox sevindi və mən xahiş etdim ki, kəlimeyi təyyibəni və İslam dinin zəruriyyatını mənə təlim etsin. Hamısını mənə ...

"Haqqə" surəsi

"Haqqə" surəsi
əl-Haqqə (Haqq olan qiyamət) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Haqq olan qiyamət!2.    Nədir qiyamət?!3.    Nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?! (Qiyamətin nə olduğunu sənə nə öyrətdi?)4.    Səmud da, Ad da (ürəkləri dəhşətə salan) o qiyaməti yalan saymışdılar!5.    ...

Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?

Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir?
“Hicr” surəsinin 91-ci ayəsində deyilən “müqtəsimin” kəlməsində məqsəd nədir? Quranın saxtalaşdırılmış bir nüsxəsi də nəşr olunubmu? Qısa cavab Bu şərif ayədə gələn الْمُقْتَسِمِينَ “əl-müqtəsimin” kəlməsi “ayrılıq salanlar və bölənlər” mənasınadır. Bu ayənin şəni-nüzulu (kimlərin barəsində nazil olması) ilə əlaqədar təfsirlərdə bir neçə ...

"Bəqərə" surəsi

"Bəqərə" surəsi
2.əl-Bəqərə (İnək) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 286 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim.2.    Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə (Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə) doğru yol göstərən Kitabdır.3.    O kəslərə ki, qeybə ...

"Casiyə" surəsi

"Casiyə" surəsi
əl-Casiyə (Diz çökmüş camaat) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 37 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ha, Mim!2.    Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibi (olan Allah) tərəfindəndir.3.    Həqiqətən, göylərdə və yerdə möminlər üçün ibrətlər vardır!4.    Sizin ...

"Nisa" surəsi

"Nisa" surəsi
.4.ən-Nisa (Qadınlar) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 176 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey insanlar! Sizi tək bir kəsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun! (Adı ilə) bir-birinizdən (cürbəcür şeylər) istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini ...

İslam nəzərindən təzim səcdəsi etmək olarmı?

İslam nəzərindən təzim səcdəsi etmək olarmı?
Yusif (ə)- ın qardaşları ona səcdə etdikləri kimi, həzrət Məhəmməd (s)- in şəriətində Əhli- beyt (ə) məktəbinə əsasən təzim səcdəsi etməyə icazə verilibmi? Qısa cavab İslam və Əhli- beyt məktəbi nəzərindən səcdə ibadətin kamil və gözəl formasıdır ki, uca Allaha məxsusdur və Allahdan qeyrisinə qadağandır. Amma həzrət Yusifə edilən səcdə, ibadət səcdəsi deyildi, əksinə əslində ...

"Tövbə" surəsi

"Tövbə" surəsi
.9.əl-Tovbə (Tövbə) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 129 ayədir)1.    Allahdan və Onun Peyğəmbərindən saziş bağladığımız müşriklərə (onlarla olan əhdlərin pozulması, əlaqələrin kəsilməsi barədə) bir xəbərdarlıq! 2.    (Ey müşriklər!) Yer üzündə dörd ay sərbəst gəzib dolaşın və bilin ki, siz Allahı aciz qoya bilməzsiniz (Allahın əzabından qaçıb canınızı qurtara bilməzsiniz). Allah ...

"Muzzəmmil" surəsi

"Muzzəmmil" surəsi
əl-Muzzəmmil (Örtünüb bürünən) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey (libasına) örtünüb bürünən (əbasına bürünüb yatan Peyğəmbər)!2.    Gecə -az bir hissəsi istisna olmaqla- qalxıb namaz qıl!3.    (Gecənin) yarısına qədər, yaxud bir qədər ondan ...

Sindhlilər Quranı yandıran kişini qətlə yetirdilər

Sindhlilər Quranı yandıran kişini qətlə yetirdilər
Sakinlər əvvəlcə şübhəli şəxsi döyüb, sonra polisə təslim edib. Daha sonra 200-ə yaxın insan polis bölməsinə hücum edərək, onu binadan çıxarıb və diri-diri yandırıblar. Sindhlilər Quranı yandıran kişini qətlə yetirdilər Əhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən Pakistanda qəzəbli insan kütləsi Quranı yandırmaqda şübhəli bilinən kişini diri-diri yandırıb. Məscid imamı ...

"Hicr" surəsi

"Hicr" surəsi
.15.ər-Hicr (Daşlı sahə)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 99 ayədir)   Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim, Ra! Bunlar (mükəmməl ilahi) Kitabın və açıq-aydın (möcüzə olan) Quranın ayələridir. 2.    Kafirlər (qiyamət günü), yəqin ki, müsəlman olmalarını istərdilər! 3.    (Ya Rəsulum!) Qoy (kafirlər) hələ (istədikləri kimi) yeyib-içsinlər, (dünyadan) ləzzət alsınlar, ...

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI

HAQQ ILƏ BATILIN FASILƏSI
 QIRX BEŞİNCİ HEKAYƏTHaqq ilƏ batilin fasilƏsiMöminlər ağası Həzrət Əli (əleyhissalam) bir gün camaatın əxlaqi inkişafı və bu yoldakı irəliləyiş mərhələləri barədə söhbət etdiyi zaman buyurdu:Ehtiyatlı olun ki, başqasının arxasınca danışmayasınız (yəni nə qeybət edin, nə də eşidin).Haqq olmayan sözlər çoxdur ki, onların hamısı aradan getməlidir. İnsana qalacaq onun ...

"Kövsər" surəsi

"Kövsər" surəsi
.108.əl-Kovsər (Kövsər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə Kövsər (Cənnətdəki Kövsər irmağını və ya bol nemət, yaxud Quran, peyğəmbərlik) bəxş etdik!2.    Ona görə də (bu nemətlərə şükür edərək) Rəbbin üçün namaz qıl və qurban ...

İnşiqaq" surəsi

İnşiqaq" surəsi
.84.əl-İnşiqaq (Yarılma) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 25 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Göy yarılacağı,2.    Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib (Ona) itaət edəcəyi zaman;3.    Yer uzanıb dümdüz olacağı;4.    Qoynunda olanları bayıra atıb boşalacağı5.    Və Rəbbinin buyuruğunu haqq olaraq eşidib ...

"Əraf" surəsi

"Əraf" surəsi
.7.əl-Əraf (Sədd) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 206 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim, Sad.2.    Bu, (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxutmaq və möminlərə öyüd-nəsihət vermək üçün sənə nazil edilən Kitabdır. (Ya Rəsulum!) Ondan (onun təbliğindən) ötrü ürəyində bir sıxıntı olmasın!3.    ...

Quran nəzərindən seçilmiş xalqın xüsusiyyətləri nədir?

Quran nəzərindən seçilmiş xalqın xüsusiyyətləri nədir?
Quran nəzərindən seçilmiş xalqın xüsusiyyətləri nədir? Quran ideal xalqı necə təqdim edir və onun üçün hansı xüsusiyyətləri bəyan edir? Qısa cavab Quranda “seçilmiş xalq” və onun xüsusiyyətləri ilə əlaqədar nazil olan ayələri araşdırarkən aşağıdakı məsələlər əldə olunur: 1. Qurani-kərim peyğəmbərlərin ümmətindən heç birini bütün cəhətlərdən ideal olan bir xalq ...