Azəri
Monday 2nd of October 2023
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

"Hicr" surəsi

"Hicr" surəsi
.15.ər-Hicr (Daşlı sahə)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 99 ayədir)   Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim, Ra! Bunlar (mükəmməl ilahi) Kitabın və açıq-aydın (möcüzə olan) Quranın ayələridir. 2.    Kafirlər (qiyamət günü), yəqin ki, müsəlman olmalarını istərdilər! 3.    (Ya Rəsulum!) Qoy (kafirlər) hələ (istədikləri kimi) yeyib-içsinlər, (dünyadan) ləzzət alsınlar, ...

QURANIN BUYURDUQLARI

QURANIN BUYURDUQLARI
QURANIN BUYURDUQLARI "O kəslər ki, əllərindəki Tövratda və İncildə (adını, vəsfini və əlamətlərini) yazılmış gördükləri rəsula-ümmi (heç kəsin yanında oxuyub elm öyrənməmiş və ya məkkəli) peyğəmbərə tabe olurlar. (O Peyğəmbər) onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz (pak) nemətləri halal, murdar (napak) şeyləri haram edər, onların ağır yükünü ...

"Bəqərə" surəsi

"Bəqərə" surəsi
2.əl-Bəqərə (İnək) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 286 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim.2.    Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) heç bir şəkk-şübhə olmayan, müttəqilərə (Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən çəkinənlərə) doğru yol göstərən Kitabdır.3.    O kəslərə ki, qeybə ...

Müsəlmanların günahları

Müsəlmanların günahları
Müsəlmanların günahlarının cəzası qeyri-müsəlman şəxslərin cəzası kimi olacaq, yoxsa yox?«Şiə olmayanların yaxşı əməlləri Allah dərgahında qəbul ediləcək?»«Şiələrin pis və günah işlərinin hökmü nədir?»Bu qrup adamlar adətən belə dəlil gətirirlər:1. Əgər bizimlə başqalarının günahları bir cür nəzərə alınaraq hesablanacaqsa, bəs onda ...