Azəri
Saturday 10th of June 2023
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

Ermənistanda “Qurani Kərim”in yarışı keçirilib

Ermənistanda “Qurani Kərim”in yarışı keçirilib
İrəvanda yaşayan iranlılar Nimeyi Şəbanı təmtərahla keçirtmişlər. İnşəAllah o gün olsun yurd-yuvalarından qaçqın düşmüş Azərbaycanlılar tezliklə ana torpaqlarına qayıdaraq bu bayramları ermmənilərsiz keçirtsinlər. Amin. Ermənistanda "Qurani Kərim"in yarışı keçirilib + Foto Əhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən Ermənistan paytaxtı İrəvanda qurani Kərim" üzrə yarış ...

"Munafiqun" surəsi

"Munafiqun" surəsi
əl-Munafiqun (Münafiqlər) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Münafiqlər (riyakarlar) sənin yanına gəldikləri zaman: “Biz sənin, doğrudan da, Allahın Peyğəmbəri olduğuna şəhadət veririk!” -deyirlər. Allah sənin Onun həqiqi Peyğəmbəri olduğunu bilir. Allah həm də münafiqlərin xalis yalançı ...

"Muzzəmmil" surəsi

"Muzzəmmil" surəsi
əl-Muzzəmmil (Örtünüb bürünən) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 20 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ey (libasına) örtünüb bürünən (əbasına bürünüb yatan Peyğəmbər)!2.    Gecə -az bir hissəsi istisna olmaqla- qalxıb namaz qıl!3.    (Gecənin) yarısına qədər, yaxud bir qədər ondan ...

Duxan" surəsi

Duxan" surəsi
əd-Duxan (Duman) surəs(Məkkədə nazil olmuşdur, 59 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ha, Mim!2.    (Haqqıdan ayıran) açıq-aydın Kitaba and olsun ki,3.    Biz onu mübarək bir gecədə (qədr gecəsində) nazil etdik. Biz (o Kitab vasitəsilə kafirləri Öz əzabımızla) qorxuduruq!4.    Hər bir hikmətli (dəyişilməsi mümkün ...

Qurani-Kərimdə danışığın qaydası barədə

Qurani-Kərimdə danışığın qaydası barədə
Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- XəbərAgentliyi- Allahın insana əta etdiyi ən böyük nemətlərdən biri də danışmaq nemətidir."Ona (ən heyrətamiz nemətlərdən olub insanı digər canlılardan üstün edən və bəşərcəmiyyətinə ilahi vəhyin gəlməsinə səbəb olan) bəyan yolunu öyrətdi (qəlbindəolanları dildə sözlər yaratmaqla başqasına çatdırmaq qüdrəti verdi)". ("Rəhman"4). İslam Peyğəmbərinin ...

"İnşirah" surəsi

"İnşirah" surəsi
əl-İnşirah (Açılma və ya Genişlənmə)əl-İnşirah (Açılma və ya Genişlənmə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!    (Ya Peyğəmbər!) Məgər Biz (haqqı bilmək, elm və hikmət dəryası etmək üçün) sənin köksünü (qəlbini) açıb genişlətmədikmi?! (Allahın öz lütfü ilə köksünü ...

"Ənbiya" surəsi

"Ənbiya" surəsi
əl-Ənbiya (Peyğəmbərlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 112 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət günü) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz döndərirlər. (Qiyamət insanlar üçün nə qədər uzaq isə, Allah dərgahında bir o qədər yaxındır. Fani dünyaya, ...

"Nəhl" surəsi

"Nəhl" surəsi
.16.ən-Nəhl (Bal arısı)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 128 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Allahın (möminlərin zəfər çalacağı, müşriklərin və kafirlərin məhv olacağı barəsindəki) əmri mütləq gələcəkdir. Buna görə də onu tələm-tələsik (vaxtından əvvəl) istəməyin. Allah pakdır və Ona şərik qoşulan bütlərdən ucadır. (Allah hər ...

"Hud" surəsi

"Hud" surəsi
Hud surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 123 ayədir) Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Ra! Bu, ayələri hikmət sahibi, (hər şeydən) agah olan (Allah) tərəfindən möhkəmlənmiş, sonra da müfəssəl izah edilmiş bir Kitabdır ki, 2.    Siz Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Mən sizi Allah tərəfindən (Cəhənnəmlə) qorxudan və (Cənnətlə) müjdələyənəm. 3.    Və Rəbbinizdən ...

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun
Yаlnız sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturunPеyğәmbәr (s) buyurub:لا تَجْلِسُوا إِلَّا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَ مِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَ مِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى ...

Donuz ətinin haram və murdar olması haqqında iki baxış

Donuz ətinin haram və murdar olması haqqında iki baxış
Allah Quranda buyurur: إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ“O (Allah) sizə ölmüş heyvanı, (axar) qanı, donuz ətini... (yeməyi) qəti haram etmişdir.” (“Bəqərə” surəsi, ayə: 173; “Maidə” surəsi, ayə:  3; “Ənam” surəsi, ayə: 145; “Nəhl” surəsi, ayə: 115)Qan ...

"İbrahim" surəsi

"İbrahim" surəsi
İbrahim surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 52 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Ra! (Ya Rəsulum! Bu Quran) elə bir Kitabdır ki, onu sənə insanları onların öz Rəbbinin izni ilə zülmətlərdən nura (küfrdən imana) -yenilməz qüvvət sahibi, (hər cür) tərifə (şükürə) layiq olan Allahın yoluna (islam dininə) çıxartmaq üçün nazil ...

"Kəhf" surəsi

"Kəhf" surəsi
.18.əl-Kəhf (Mağara)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 110 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həmd olsun O Allaha ki, Kitabı (Quranı mənasında və sözlərində) heç bir əyriliyə (yanlışlığa və ziddiyyətə) yol vermədən Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil etdi!2.    (Allah kafirləri) Öz dərgahından gələcək şiddətli bir əzabla qorxutmaq, yaxşı ...

Təthir ayəsi Quranın hansı surəsindədir?

Təthir ayəsi Quranın hansı surəsindədir?
Təthir ayəsi hansı surədədir? Qısa cavab Məruf təthir ayəsi, Əhzab surəsinin 33- cü ayəsidir. Bu ayədə Allah- Taala öz iradəsiylə əhli- beyt adlı bir dəstəni hər tərəfli pak olmasını açıqlamışdır. Bu ayə bir çox ayələrdən biridir ki, bir sıra rəvayətlər- yetmiş rəvayətdən çox- onun nazil olması məqamında sünnü və şiələrdən bizə çatmışdır. Bu rəvayətlərin çoxluğu və dəlaləti ...

"Əsr" surəsi

"Əsr" surəsi
.103.əl-Əsr (Axşam çağı) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 3 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun axşam çağına (ikindi vaxtına, əsr namazına, zamana və ya Peyğəmbərin əsrinə) ki,2.    İnsan (ömrünü bihudə işlərə sərf etməklə, dünyanı axirətdən üstün tutmaqla) ziyan içindədir?3.    Yalnız iman ...

"Hicr" surəsi

"Hicr" surəsi
ər-Hicr (Daşlı sahə)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 99 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim, Ra! Bunlar (mükəmməl ilahi) Kitabın və açıq-aydın (möcüzə olan) Quranın ayələridir.2.    Kafirlər (qiyamət günü), yəqin ki, müsəlman olmalarını istərdilər!3.    (Ya Rəsulum!) Qoy (kafirlər) hələ (istədikləri ...

"Yusif" surəsi

"Yusif" surəsi
.12.Yusuf (Yusif) surəsi1(Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Ra! Bunlar açıq-aydın Kitabın (Quranın) ayələridir! 2.    (Ey Məkkə əhli!) Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik ki, (mənasını) anlayasınız. 3.    (Ya Rəsulum!) Biz bu Quranı sənə vəhy etməklə sənin üçün ən gözəl hekayəti (qissəni) danışırıq. Hərçənd ki, sən əvvəlcə ...

"Şuəra" surəsi

"Şuəra" surəsi
ş-Şuəra (Şairlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 227 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin, Mim!2.    Bunlar (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıq-aydın Kitabın ayələridir.3.    (Ya Rəsulum! Məkkə müşrikləri) iman gətirməyəcəklər deyə, bəlkə, özünü həlak edəsən?! (Özünü ...

"Qəsəs" surəsi

"Qəsəs" surəsi
.28.əl-Qəsəs (Əhvalat) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 88 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Sin, Mim! 2.    Bu, (haqqı batildən ayıran, möcüzələri, hökmləri) açıqaydın Kitabın ayələridir! 3.    Biz inanan bir tayfa üçün sənə Musanın və Fironun hekayətindən (bir qismini) olduğu kimi söyləyəcəyik. 4.    Həqiqətən, Firon yer üzündə (Misirdə) baş qaldırıb onun əhalisini ...

"Züha" surəsi

"Züha" surəsi
.93.əz-Zuha (Səhər və ya Səhər işığı) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun səhərə;2.    And olsun sakitləşməkdə olan (və ya: getdikcə zülməti artan) gecəyə ki,3.    (Sənə bir neçə gün vəhy nazil etməməklə) Rəbbin səni (ya Peyğəmbər!) nə tərk etdi, nə də sənə acığı ...