Turkish
Friday 1st of March 2024
0
نفر 0

Fatıma nın Anlamı

“Fatima” sözcüğü Arapça bir sözcüktür ve ayırmak ve koparmak anlamını ifade eden “Feteme” kökünden alınmıştır. Arapça’da örneğin “Fetemel-ümmü tifleha” cümlesi “Anne çocuğunu sütten kesti” anlamını ifade ediyor.

Peygamber efendimizin değerli kızı Hz Fatıma’nın bu adla isimlendirilmesine gelince bu konuyla ilgili birçok hadis ve rivayet, hadis kaynaklarımızda yer almıştır.

İmam Sadık (as) peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor:
Cebrail, Peygambere şöyle söyledi: Bu kız, yeryüzünde “Fatıma” ismiyle isimlendirildi, zira ashabını[1] cehennem ateşinden koruyacaktır.

İmam Rıza (as) babaları vasıtasıyla Resulullh’ın şöyle buyurduğunu naklediyor: Ey Fatıma neden fatıma adıyla isimlendirildiğini biliyor musun?

Hz Ali, neden bu isimle isimlendirilmiştir? Diye sordu.

Peygamber (sav) şöyle buyurdular: Çünkü o ve ona uyanlar, cehennem ateşinden uzaktırlar.

Diğer bir hadiste ise resulullahın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Çünkü onu ve Allah’ın karşısına tevhit ve imanla çıkan zürriyetini, yüce Allah, cehennem ateşinden uzaklaştırmıştır.

Diğer bir hadiste ise şöyle buyurdukları rivayet edilmiştir: Kızım, Fatıma adıyla isimlendirildi zira Allah onu, zürriyetini ve sevenlerini ateşten uzaklaştırmıştır.

İmam Muhammed Bakır (as) şöyle buyuruyor:
Kıyamet gününde Hz Fatıma cehennemin kenarına gelip yüce Allah’a şöyle seslenecektir: Allahım, yüce rabbim, Fatıma adını bana verdin ve kendi lütfünle beni, zürriyetimi ve sevenlerimi cehennem ateşinden uzaklaştırdın. Allahım senin vâdin haktır ve sen vaatlerine sadıksın.

Bu anda yüce Allah şöyle seslenecektir: Evet ya Fatıma, doğru söyledin ben sana bu ismi verdim ve seni, zürriyetini, sana ve zürriyetine tabi olan sevenlerini ateşten uzaklaştırdım. doğru söylüyorsun, benim vaadim haktır ve ben vaatlerime sadıkım.

İmam Sadık (as)’ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Fatıma kelimesinin anlamını biliyor musunuz?

Talebelerinden birisi: Siz buyurun.

İmam Sadık (as): “kötülüklerden uzaklaştırılan” anlamındadır. Hz Ali onunla evlenmiş olmasaydı Ademden kıyamet gününe kadar yeryüzünde ona denk bir kişi bulunmazdı.

Bu rivayete benzer bir rivayet ise ehlisünnet kaynaklarında yer almıştır. Ümmül-Müminin Ümmi seleme peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu naklediyor: Allah, Ali’yi yaratmış olmasaydı fatıma’ya bir eş bulunamazdı.

Bu hadisi Harezmi “Maktelul-Hüseyin” adlı kitabında nakletmiştir, tirmizi aynı hadisi “Manakib” adlı eserinde getirmiştir, Menavi “kunuzul-hakaik” adlı kitabında ve Kunduzi “yenabi-ul Mevedde” adlı kitabında aynı hadisi Ümmi Seleme’nin yanı sıra İbn-i Abbastan da nakletmiştir.

İmam Muhammed Bakır (as) şöyle buyuruyor: Hz Fatıma dünyaya geldiğinde yüce Allah Resulüne bir melek göndererek “Fatıma” adını bu çocuğa vermelerini istedi ve yeni doğan çocuğa şöyle seslendi: Sana verdiğim ilim ve hikmet ayrıcalığıyla seni diğer insanlardan ayırdım, seni onlara üstün kıldım ve seni tertemiz kıldım.

[1] - Ona yanları.

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

TÖVBEYLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
GÜNAHIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
İmam Hasan Askeri (as)-2
Allah Rasulü Hüseyin'ine Ağlıyor (Birinci Bölüm)
İnsanlar tek bir ümmetti
Sünnet-i İlâhî
İYİLİK VE KÖTÜLÜKLER
İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
Kur’an’ın her ayeti ilaç hükmü taşır mı?
Nefsi Temizleme ve Arındırma (Tezkiye)

 
user comment