Turkish
Friday 12th of April 2024
Masumlar
ارسال پرسش جدید

Zehra Sevgisi Peygamberliğin Ücretidir

Zehra Sevgisi Peygamberliğin Ücretidir
Cabir (r.a) rivayet eder: Bir bedevî Hz. Peygamber'in (s.a.v) yanına geldi ve dedi ki: "Ey Muhammed! Bana İslâm'ı anlat." Buyurdu ki: "Tek ve ortaksız Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahadet etmektir İslâm." Dedi ki: "Bunu bana göstermenin karşılığında benden bir ücret istiyor musun?"   Buyurdu ki: "Hayır, sadece akrabaları sevmeni istiyorum." Dedi ki: "Benim ...

Abdestin Sünnetleri

Abdestin Sünnetleri
1- Ş. Saduk Fakih kitabında rivayet etmiştir: Resulullah (s.a.a) her vacip ve müstehap namaz için abdestini yenilerdi.[1]2- Kutb-u Ravendi Ayatu'l-Ahkam kitabında Süleyman b. Bureyde’nin babasından naklettiği hadisi rivayet etmiştir: "Resulullah (s.a.a) her namaz için abdest alırdı. Mekke’nin fethinde hazret bir abdest ile birkaç namaz kıldı.Ömer; "Ya Resulullah (s.a.a) şu ana kadar hiç yapmadığınız bir şey ...

TÖVBEYLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

TÖVBEYLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER
F.Altan“Doğrusu ben, tövbe edeni, iman edip salih amel işleyerek doğru yola gireni bağışlarım.”“Allah daima tövbe edenleri sever, temizlenenleri de sever.”“(Bu alış verişi yapanlar), tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, (İslam uğrunda) seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. O müminleri ...

AREFE GÜNÜNDE OKUNAN DUA

AREFE GÜNÜNDE OKUNAN DUA
     AREFE GÜNÜNDE OKUNAN DUAİmam Cafer Sadık aleyhisselam’dan şöyle rivayet olunmuştur: Hz. Muhammed ve onun Ehl-i Beyt’ini hoşnut etmek isteyen, onların hakkında şu şekilde salavat göndersin:Allah'ım! Ey bağışta bulunulanların en cömerdi, ey dilekte bulunulanların en hayırlısı ve ey merhamet dilenilenlerin en merhametlisi. Allah’ım! Öncekiler arasında Muhammed ve Ehl-i Beyt’ine salat eyle;sonrakiler ...

Nefsi Temizleme ve Arındırma (Tezkiye)

Nefsi Temizleme ve Arındırma (Tezkiye)
     Bu merhalede üç şeyi yapmak zorundayız:a) Nefsi bâtıl inançlardan, yanlış düşüncelerden ve hurafelerden arındırma.b) Nefsi, rezaletlerden ve çirkin ahlâktan arındırma.c) Günahları terk etme.Bâtıl inançlar ve hurafeler cehalet, dalalet ve sapıklıktır. Bunlar, nefsi karanlığa bürüyüp tekamülün, kurbun ve Allah'a yakınlığın doğru yolundan saptırır. Bâtıl inançlara sahip olan kimseler hidayet ...

Fıtratın Evrensel Dili

Fıtratın Evrensel Dili
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMwww.alhassanain.com/turkishFıtratın Evrensel DiliSULTANALİYILMAZTEKİNFıtratın Evrensel Diliİnsanoğlunun, iletişim ve ulaşım alanlarında sağladığı ilerleme soncu dünya bir köye/dehkede-i cihani'ye dönüştü. Beşeri ilişkilerde meydana gelen bu değişim, Batı ve Doğu dillerinde globalizm, küreselleşme, 'avleme, 'cihani şoden' gibi aynı anlama gelen farklı kavramlarla ifade ...

İmam Ali’nin Kılıcı Zülfikar’ı Şimdi Nerede?

İmam Ali’nin Kılıcı Zülfikar’ı Şimdi Nerede?
Acaba Müminlerin Emiri İmam Ali'nin kılıcı Zülfikar şimdi nerede? Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Acaba Müminlerin Emiri İmam Ali'nin kılıcı Zülfikar şimdi nerede? Zülfikar, Allah Resulü’nün (s.a.a) kılıcının adıdır.[1]Bu kılıcın bununla adlandırılması hakkında şöyle demişlerdir: “Kılıcın arkasında insanın belkemiği gibi kısa ve uzun çıkıntılar bulunmaktaydı.” [2] Zülfikar’ın ...

İmam Askeri'nin (a.s) Azameti

İmam Askeri'nin (a.s) Azameti
İmam'ın (a.s) ahlâkî faziletleri ve manevî kemalleri, sadece dostlarının değil, düşmanlarının da onun azamet ve yüceliğini itiraf etmelerine sebep olmuştu. Hasan b. Muhammed el-Eş'arî, Muhammed b. Yahya ve diğerleri şöyle rivayet etmişlerdir: Ahmed b. Abdullah b. Hakan, Kum kentinin arazi ve haraç (vergi) işleri sorumlusu idi. Bir gün onun meclisinde Alevîler ve onların inançları söz konusu oldu. Kendisi de ...

İslâm'da Kız Çocuğunun Değeri

İslâm'da Kız Çocuğunun Değeri
Üstad Hüseyin ENSARİYANÇeviri: Kadri ÇELİKResulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur:"Kız çocukları ne de iyidir. Şefkatli, işe hazırlıklı insanın munisi, bereketli ve temizliğe ilgi duyanlardır."(Furu-u Kafi, c. 6, s. 5)Çocuk İhsan Etmekte Hak Teâlâ'nın İradesiHak Teâlâ'nın mukaddes vücudu dilediğini yapan göklerin ve yerin maliki, Âlim, Kadir, ilim ve kudret sahibi, hikmetli, Âdil, Rahman ve Rahim'dir.Allah'ın ...

GÜNAHIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

GÜNAHIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
     GÜNAHIN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİGünahların dünyada ve ahirette akla, kalbe ve bedene verdiği dünyevî ve uhrevî zararlar, insan psikolojisi ve kişiliğinin oluşumu üzerinde olumsuz yönde bıraktığı etkiler, inkâr edilemez bir gerçektir.Bunların o kadar kötü ve çirkin etkileri, sonuçları var ki onları ancak Allah bilir. İşte bu makalenin konusu, onlardan bazılarına işaret etmektir.Ancak günahların ...

Tarihin Başlangıcı: Muharrem-3

Tarihin Başlangıcı: Muharrem-3
Aşura kıyamının sonucunda insanların bilinçlenmesinin ardından o dönemde ve daha sonraki asırlarda zulme karşı birçok ayaklanma gerçekleştirdi ki o dönemin en önemli kıyamları Medine halkının kıyamı, Tevvabeyn kıyamı ve Muhtar kıyamıydı. Daha sonraki asırlarda da birçok İslamî ve İslamî olmayan kıyamlarda zulüm ve adaletsizlerle savaşıldı, çünkü Aşura kıyamı insani ilkelere ve ilahi saiklere dayanarak ...

Hz. Fatıma'nın Doğum Günü

Hz. Fatıma'nın Doğum Günü
Yüce Allah, Hz. Fatıma'nın tertemiz ve dosdoğru kişiliğinin oluşmasına elverişli ortamı hazırlamıştı. Baba, Resul-i Ekrem (s.a.v), anne de Hatice idi.   Ebu Basir, İmam Cafer-i Sadık’tan şöyle rivayet eder: "Fatıma, Peygamberimizin (s.a.v) doğumunun (milâdının) kırk beşinci senesinin cemaziyelahir ayının yirminci gününde dünyaya geldi. Mekke'de sekiz yıl, Medine'de ise on yıl kaldı. Babasının ölümünden ...

Fatıma nın Anlamı

Fatıma nın Anlamı
“Fatima” sözcüğü Arapça bir sözcüktür ve ayırmak ve koparmak anlamını ifade eden “Feteme” kökünden alınmıştır. Arapça’da örneğin “Fetemel-ümmü tifleha” cümlesi “Anne çocuğunu sütten kesti” anlamını ifade ediyor.Peygamber efendimizin değerli kızı Hz Fatıma’nın bu adla isimlendirilmesine gelince bu konuyla ilgili birçok hadis ve rivayet, hadis kaynaklarımızda yer almıştır.İmam Sadık (as) ...

DİN VE KANUN

DİN VE KANUN
İslami düzen, neslimizin düşündüğü, konuştuğu ve hissettiği ile bu kelimenin manası nedir?   İslamî düzen, en kısa şekilde şu şekilde tanımlanabilir: Din ve kanun, terbiye ve güç, ülkü ve çıkarlar, manevi toplum ve devlet, gönüllülük ve zorlamanın birliğidir.   Bu unsurların sentezi olarak İslamî düzenin iki temel öngörüsü vardır: İslami toplum ve İslami iktidar. İlki İslami düzenin içeriği ...

Kerbela Kıyamında İmam Seccad (a.s)'ın İfşaatı

Kerbela Kıyamında İmam Seccad (a.s)'ın İfşaatı
Kanlı Kerbela kıyamı, beşeri kıyamlar ve dini-inkılabi hamaseler arasında eşsiz bir yere sahiptir. Bu mesele o kadar açıktır ki, hiçbir delil göstermeye gerek yoktur.Buna göre, bu kıyamın özelliklerini incelemek ve onun imtiyaz yönlerini ortaya koymak önemlidir. Acaba bu imtiyaz, kıyamın rehberliği ile mi ilgilidir? Yoksa kıyamın ülkü ve idealleri ile mi? Veya kıyamı vücuda getirenlerin şahsiyet ve karakterleri ile ...

İsm-i A'zam

İsm-i A'zam
Yüce Allah'ın isimleri arasında kendisi ile yapılan duaların kabul edildiği ve hiçbir şeyin etkisi dışında kalmadığı kelime kalıbında bir ismin olduğu kanaati insanlar arasında yaygındır. Fakat bu iddiayı iler sürenler, Allah'ın bilinen hiçbir isminde bu özelliği bulamadıkları için bu ismin bizim bilmediğimiz harflerden oluştuğuna, o ismi bulmamız hâlinde her şeyin irademize boyun eğeceğine ...

MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLİP DENENMESİ

MÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLİP DENENMESİ
     Ayetullah’il Uzma İmam Humeyni (ra)Çeviri: Kadri Çelikİmtihanın Anlamı, Sonucu ve Hak Teala'yla İlgisine DairEnbiya, Asfiya ve Mtü'minlerin İptilasının Şiddetine DairPeygamberlerin Nefret Edilen Hastalıklara Mübtela OlmalarıDünyanın Hak Teala'nm Mükafat ve Ceza Diyarı OlmadığıRuhsal iptilamn Şiddetin idrakin Şiddetine Tabi Olduğuna DairMÜMİNLERİN İMTİHAN EDİLİP DENENMESİ"Semâe, Hz. Sadık'ın ...

İmam Hasan Askeri (as)-2

İmam Hasan Askeri (as)-2
O sureyi okumaya başlayınca, anne karnındaki çocuğun da benimle bu sureyi okuduğunu duydum. Sonra bana selam verdi. Ben çok korktum. İmam (a.s) seslenerek: “Allah’ın kudretine şaşırma. Hak Teala bizim çocuklarımızı hikmetle konuşturur, büyüklük çağında ise bizi yeryüzünde kendinin hücceti kılar.” İmam (a.s)’ın sözü tamamlanınca, Nercis gözümden kayboldu. Sanki aramıza bir perde çekildi. Bu durumu ...

Allah Rasulü Hüseyin'ine Ağlıyor (Birinci Bölüm)

Allah Rasulü Hüseyin'ine Ağlıyor (Birinci Bölüm)
Bazen neden 1400 yıl sonra hâla acı verici bir olay için ağlıyorsunuz denildiğinde şöyle bir cevap veriyorum: Biz o yüce insan için şehadetinden sonra ağlıyoruz fakat sevgili Peygamberimiz daha şehit olmadan önce ağlamıştır. Dolayısıyla Hüseyin’e (a.s.) ağlamak peygamber efendimizin bir sünnetidir. Hasırdan hurma çekirdeğine kadar sünnetlere bağlı olan bazı kardeşlerimiz neden bu sünneti unutuyorlar acaba? ...

İnsanlar tek bir ümmetti

İnsanlar tek bir ümmetti
HAYVANLAR ÂLEMİ [2]  İlâhî dinse, bunları pekiştirir ve ayrıntılarını ortaya koyar. Bundan önceki birçok açıklamadan hareketle böyle bir sonuca varıyoruz. Kur'ân'da yer alan birçok ayetten de bu sonucu algılayabiliyoruz: "Nefse ve onu biçimlendirip de ona kötülüğünü ve iyiliğini ilham edene andolsun ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülülüklere gömen de ziyan etmiştir." (Şems, ...