Azəri
Saturday 3rd of June 2023
0
نفر 0

İslam dini və elm

İslam dini və elm

Allahın adı ilə

 

Müasir zəmanəmizdə, bəzi "ziyalıların" ağzından tez-tez belə tövsiyələr eşidirik:"Gənclər dindən uzaq gəzsələr yaxşıdır, din insanı cahil edər, inkişafdan saxlayar".

          Qəribə bir haldır ki, dünya səviyyəli, müsəlman olmayan alimlərin Quranı bir elm mənbəyi kimi, İslam dinin, dinlərin ən mükəmməli kimi tanıtdıqları bir çox "ziyalı" bunun əksini söyləyir. Görəsən, nə qədər həqiqiqət var dinin cahillik olmasında. Doğrudanmı, Allahın dinləri sonuncusu və ən kamili adlandırdığı İslam dini insanları cəhalətə aparmaq üçündür. Allah 1500-il bundan əvvəl bu sualın cavabını öz müqəddəs kitabı Qurani Kərimdə dəfələrlə vurğulamışdır, yetər ki, dini cahilik sayanlar açıb oxusunlar bu kitabı. Həqiqət isə odur ki, bu ilahi kitabda elm 850 dəfə xatırlanır. Qurani Kərim 114 surədən ibarətdir və onun demək olar ki, elə bir surəsi yoxdur ki, Allah insanlara xatırlatmasın: Yalnız düşünənlər anlayarlar.

          -Yalnız düşünənlər nicat taparlar.

          -Alimlə cahilin qiyməti bir deyildir.

          -Deyilənlər ibrət üçündür bir düşünsəniz.

          Və bu kimi sözlərlə Allah hər an Adəm oğlunu düşünməyə, elmli olmağa, təfəkkür etməyə, ibrət götürməyə çağırır. Hər an xatırladır ki, elmli olmağın, alim olmağın, həm bu dünyada, həm axirətdə mükafatı vardır. Allah öz müqəddəs kitabında aləmlərin yaranmasını, səma cismlərinin dəqiq trayektoriya üzrə hərəkətini, buludların, küləyin, yağışın, şimşəyin təbiətini, bitkilər aləminin inkişaf və faydasını, torpağın və səmanın qatlarını-quruluşunu, planetlər sisteminin quruluş və hərəkətini görəsən insanlara cahil etmək üçünmü söyləyir.Yoxsa bütün bunlarla insanları elm aləminəmi dəvət edir?! İnsanın ana bətnindəki həftə bə həftə inkişafını Qurani Kərim elə aydın bir şəkildə anlatmışdır ki, 1500 il bundan əvvəl, embriologiya elmi bu gün də yalnız həsəd apara bilər bu məlumata.

          Bəli,Quranda 1500 il əvvəl qeyd edilmiş məlumatlar müasir elmə yalnız son yüz ildə məlum olmuşdur. Bütün bunlara diqqət yetirəndə insan təəccüb edir o kəslərə ki, həyatlarında bir dəfə də olsun Quranı açmayıb, amma onun haqqında fikir söyləyir, onun cahillər üçün olduğunu iddia edir. Elmin elə bir sahəsi yoxdur ki, Quranda ondan söz açılmasın, bu qədər elmi məlumat ki, müasir elm onların çoxunu indi-1500 il keçdikdən sonra anlaya bilmir cahillər üçündürmü?! Belədirsə, nə üçün hər bir məlumatdan sonra Aləmlərin Rəbbi: "Mən bunu deyirəm ki, siz düşünəsiniz"-deyə buyurur. Peyğəmbərlər necə, bu bəşər müəllimləri cahil idilərmi və ya onların təbliğ etdikləri din cahillər üçündürmü? Allahın öz müqəddəs kitabında kamil insan kimi tanıtdırdığı İslam Peyğəmbəri həzrət Məhəmməd (s) buyurur:

          "Beşikdən qəbrə qədər elm öyrənin", "elm çində olsa belə arxasınca gedin". Görəsən bu sözlər İslam dinini insanları savadsızlığa çağırdığınımı göstərir, ya əksini?

          Peyğəmbər (s) başqa bir hədisdə buyurur:

          Alimin qıldığı iki rükət namaz cahilin qıldığı 70 rükət namazdan üstündür.

          Bir düşünsəniz, insanları "cahiliyə" aparan bir dinin peyğəmbəri söyləyə bilərmi bu sözləri?

          Peyğəmbər (s)-ın elm şəhərinin qapısı adlandırdığı Əmirəl-möminin Əli (ə) 1500 il bundan əvvəl dünya elminin qəflət yuxusunda yatdığı bir dövrdə çayların suyundan işıq enerjisi almağın mümkünlüyü və özünün bunu edə biləcəyini söyləyir. Əli (ə) canlılardan hansının yumurta qoyduğunu və hansının diri bala doğduğunu bilmək istəyənə buyurur ki: "Bütün diri bala doğan canlıların qulağı kəllə sümüyünün eşiyində, yumurta qoyanların qulağı kəllənin içində yerləşir".

          Bəli, bunlar 15 əsr bundan əvvəlin məlumatlarıdır. Haradadır bu gün islam dinini cahillik sayan dinsiz alim-bu məlumatları açıqlasın və söyləsin dünyaya-nə üçün İslam dini qibləyə kəsilməmiş heyvanın ətini haram sayır, nə üçün qibləyə kəsilmiş     heyvanın qanı çox axır, başqa tərəfə kəsilmişdən.

          15 əsr bundan əvvəl Yerin cazibə qüvvəsi haqqında nə qədər insanın məlumatı ola bilərdi,? Və bu gün nə qədər adam bilir cazibə qüvvəsi və onun mərkəzi haqqında.

          Peyğəmbər övladı İmam Cəfər Sadiq (ə) bəşər tarixində bəlkə yeganə şəxsiyyətdir ki, 13 əsr bundan əvvəl elmin bütün sahələrində minlərlə alim yetişdirmişdir. Onun nəvəsi səkkizinci imamımız İmam Rza (ə)-ın tibb elmi haqqında yazıları bu gündə ağılları heyran qoyur. Hamıya məlumdur ki, mikroblar haqqında elm son yüz ildə mikroskopun kəşfi ilə olmuşdur. Həzrət Peyğəmbər (s) isə bizə 15 əsr bundan əvvəl məlumat verib buyurur: "Çatlamış saxsı qablardan yemək yeməyin, su içməyin, çünki bu çatlar şeytanların yığıldığı yerdir".

          Ümumiyyətlə, elmin hansı sahəsi yoxdur ki, orada İslamın sönməz ulduzları parlamasın?! Kimdir dünyanın bizə Avitsenna kimi tanıtdığı insan, Əbu Əli İbn Sina deyilmi o? Haradan gəlmişdir elmə Alqebra-cəbr termini? Bəlkə bu Xarəzminin 8-ci əsrdə yazdığı Əl-cəbr kitabının adıdır.

          Kim idilər bu insanlar-Allahın düşünün dediyi, Peyğəmbər (s)-ın elm öyrənin dediyi insanlar deyilmi bunlar? İslam dini yetişdirmədimi Şeyx Nəsrəddin Tusini ki, 1000 il bundan əvvəl ulduzların xəritəsini çəkdi, ilk teleskopu yaratdı, bu gün də bütün ağıllıların istifadə etdiyi məşhur "Əxlaqi Nasiri"ni yazdı. Nəsrəddin tusi 10 əsr bundan əvvəl öz kitabında yumurtadan süni yolla cücə çıxarmağın yolunu öyrədirdi insanlara.

          Hansı din yetişdirdi Şeyx Nizami Gəncəvini ki, "Xəmsəsi"ədəbiyyatın zirvəsində dayanan bir elm əsəri xatırladır? Hansı elmdən xəbər vermir alim-şair, yaradılış qanunlarından, kimyadan, astronomiyadan, tibbdən, riyaziyyatdan, kənd təsərrüfatından, əxlaqdan, psixologiyadan.

          İslamın başqa bir sönməz ulduzu Şeyx Bəhaiddin elmi bütün dünya alimlərini heyrətə gətirir-onun bir şamla qızan hamamı, ağac budağı kimi əsən məscid minarəsi bu gün də bir sirr olaraq qalır.

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

latest article

ÖNSÖZ
Camaata xidmət (qulluq) etmək.
İbadətdə tövhid və şirk
ƏXLAQ VƏ RƏFTAR PRİNSİPLƏRİ (NORMALARI)
Nübuvvət
MÜVƏQQƏTİ EVLƏNMƏ
SƏHİFEYİ-SƏCCADİYYƏ DUALARI
Kainatda əsla təsadüf yoxdur
"Şiə" sözünün mənası və tarixi
IKI DÜNYA ARASINDAKI ӘLAQӘ

 
user comment