Azəri
Saturday 10th of June 2023
Əhli beyt (ə)
ارسال پرسش جدید

Peyğəmbərin (s) zöhd və ibadəti

Peyğəmbərin (s) zöhd və ibadəti
"Sünənün-Nəbi", səh: 234. Cəfər ibn Əhməd Qumi "Zuhdun-Nəbi" kitabında rəvayət edir ki, Allahın Rəsulu (s) namaza duranda Allahın qorxusundan rəngi qaçardı, ondan sızıltılı səs eşidilərdi. Həmçinin namaz qılanda yer üzərinə sərilmiş paltar kimi olardı. Əllamə Məclisi özünün "Biharul-ənvar" kitabında Aişədən belə nəql edir: "Allahın Rəsulu (s) bizlə söhbət edər, biz də onunla danışardıq, ...

Həyatı

Həyatı
Ata-babalarımdan heç birinin imaməti mənim imamətim kimi şiələrin şəkk-şübhəsinə düçar olmamışdı”İmamla tanışlıqİmam Həsən Əskəri (ə) hicri 232-ci ildə (təxminən miladi 846-ci il) Mədinə şəhərində İmam Əliyyən-Nəqi (ə) və xanım Hüdeysənin evində dünyaya göz açıb. Babası İmam Təqi (ə) dövründən başlayan Abbasi xəlifələrinin ...

İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) be`səti

İslamın əziz Peyğəmbərinin (s) be`səti
Rəcəb ayının iyirmi yeddisi, islamın əziz peyğəməri Məhəmməd (salavatullah) ömründən qırx il ötərkən peyğəmbərliyə təyin olundu. O gün islamın böyük bayramlarından hesab olunur. Həzrət Məhəmmədə (s) vəhyin nazil olması ilə Allahın sonuncu peyğəmbəri (s) peyğəmbərliyə təyin olundu. Sonuncu və ən kamil din olan islam dinini bəşəriyyətə ərməğan gətirdi.Be`sət Uzun illər idi ki, ...

Arzu

Arzu
Allahın Peyğəmbəri(s):«Mənim ümmətim üçün arzu rəhmətdir. Əgər arzu olmasaydı heç bir ana öz övladına süd verməzdi və heç bir bağban ağac əkməzdi.»İmam Əli (ə):«Arzu həmdəm dostdur.»Tənbihul-xəvatir: «İsa (ə) oturmuşdu və bir qoca kişi bel ilə yeri şumlayırdı. İsa (ə) dedi: «İlahi, (ümid və) arzunu ondan al. Elə həmin an o qoca beli kənara atdı və uzandı. Bir saat keçəndən sonra İsa ...

İmam Hüseynin (ə) Müaviyənin (lən) məktubuna yazdığı tarixi cavab

İmam Hüseynin (ə) Müaviyənin (lən) məktubuna yazdığı tarixi cavab
İmam Hüseyn əleyhissəlam Müaviyənin (lən) məktubunun cavabında belə yazdı:“Sənin məktubunu aldım. Yazmısan ki mənim barəmdə sənə bəzi xəbərlər çatır və sən məni o işlərə layiq görmürsən. Bunu deyim ki insanı yaxşı işlərə tərəf cəlb edən və yaxşı işlər görməyə kömək edən yalnız Allahdır. Mənim barəmdə sənin qulağına çatmış xəbərlərin ...

İMAM HÜSEYNİN QİYAMI VƏ ОNU DОĞURAN SƏBƏBLƏR

İMAM HÜSEYNİN QİYAMI VƏ ОNU DОĞURAN SƏBƏBLƏR
Bə᾽zilərinin dediklərinə əsasən, kufəlilərin də᾽vəti bu hərəkatın əsas səbəbi imiş. Müaviyənin ölümündən sоnra kufəlilər Həzrəti İmam (ə)-ı Kufəyə çağırıb, оnu xəlifə tə᾽yin etmək istəyirdilər. Halbuki məsələ belə deyilidi, çünki Rəcəb ayının sоnu, Yezid hökmdarlığının əvvəlində İmam (ə) bey᾽ətdən imtina etdiyi üçün Məkkəyə getmişdi. Məkkə təhlükəsiz məkan ...

İmam Səccad ələyhis-salam

İmam Səccad ələyhis-salam
Ləqəbləri: Zeynül-Abidin, Səccad, Zeynüs-Salihin, Varisu elmin-nəbiyyin, Mütəhəccid, Zəkiyy, Əmin, Zahid, Abid, Ədl, Bəkka.Künyəsi: Əbu Muhəmməd.Atası: Peyğəmbərin (s) nəvəsi Hüseyn (əleyhissalam).Anası: Yəzdgirdin qızı Şəhrəbanu (Qadınlar şahı).Doğulduğu gün: 4 şəban.Doğulduğu yer: Mədineyi-Münəvvərə.Doğulduğu il: 36-cı hicri ili.Şəhid olduğu gün: 25 ...

Səni ziba yaradan Davərə eşq olsun, Hüseyn!

Səni ziba yaradan Davərə eşq olsun, Hüseyn!
Eşq olsun!   Səni ziba yaradan Davərə eşq olsun, Hüseyn!Zate pakında olan gövhərə eşq olsun, Hüseyn!Səni ərşə aparan şəhpərə eşq olsun, Hüseyn!Ya Hüseyn zikr eyliyən dillərə eşq olsun, Hüseyn!And ola qızlarının dildəki nisgillərinə,Zeynəbin Kərbu-bəlada çox olan qəmlərinə,Əkbərin gözlərinə, Qasımın tellərinə,Ucaboy qardaşının məşki tutan əllərinə,Dini sən hifz elədin yeksərə, eşq ...

Orucluq məqamı

Orucluq məqamı
Orucluğun dərəcləriƏmirəlmöminin (ə) dərəcə baxımından orucluğu üç qismə bölüb .Həzrət buyurub:“Ürəyin oruc olması dilin oruc olmasından, dilin oruc olması isə qarının oruc olmasından daha üstündür.”Molla Mehdi Nəraqi orucluğun bu dərəcələrinin hər birini müəyyənləşdirərək izah edib: 1-Ümumi oruc odur ki, insan qarın və şəhvətdən ...

Xəvariclər Nəhrəvan döyüşündə haqq yoldan azmışdılarmı? Əli (ə) Müaviə fitnəsini yatırtmaqdan qorxurdumu?

Xəvariclər Nəhrəvan döyüşündə haqq yoldan azmışdılarmı? Əli (ə) Müaviə fitnəsini yatırtmaqdan qorxurdumu?
Mənim nəzərimdə Nəhrəvan döyüşündə heç bir xəvaric münhərif olmamışdır; çünki həzrət Əli (ə) Müaviyə fitnəsini yatırtmaq üçün qorxurdu və yəqin olaraq bildirdi ki, Müaviyə münafiqdir və öldürülməsi lazımdır. Qısa cavab Xəvaric Əlinin (ə) tərəfdarları olan bir dəstə idi ki, Siffeyn döyüşündə hakimiyyət cərəyanında o həzrətdən üz çevirdilər, o həzrətdən itaət ...

151-ci xütbə

151-ci xütbə
İmam Əli əleyhis-salamın (Həzrət Peyğəmbəri vəsf, ərəblərə nəsihət etdiyi və çətin hadisələrdən xəbər verdiyi) xütbələrindəndir.Allahdan şeytanı uzaqlaşdırdığı və saxladığı yerlərdə, (ibadət, bəndəlik vaxtı və şeytana tabeçiliyə mane olan layiqli işlərdə Allahdan uğur diləyirəm) onun yalanlarına və tələlərinə (nəfsi istəklərə və dünyanın xoş ...

АБНА Имам Рзанын (ә) милад бајрамы мүнасибәти илә тәбрик едир

АБНА Имам Рзанын (ә) милад бајрамы мүнасибәти илә тәбрик едир
Зилгәдә ајынын 11-и Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) пак аиләсинә севинҹ вә хошбәхтчиликин јенидән үз ҝәтирдији ҝүндүр. Бу ҝүн, јер вә ҝөј әһли фәрәһлә долу анлар јашајыб. Мәһз бу ҝүн Аллаһын Дининин дүшмәнләри бир даһа динин мәһв ...

Müsəlmanların elmi nailiyyətləri

Müsəlmanların elmi nailiyyətləri
Müsəlmanların elmi nailiyyətləri Müsəlman alimləri bir çox ixtira və kəşfləri ilə avropalıları əsrlərlə qabaqlamışlarə Avropada cəhalətlə öyünüldüyü, elmlə düşmənçilik edildiyi, elm adamlarının öldürülüb yandırıldığı inkvizisiya dövrlərində müsəlman alimləri tərəfindən həyata keçirilmiş bəzi elmi axtarış və kəşflər barədə bu məqaləmizdə elmin müxtəlif sahələrinə aid ...

Həzrət İmam Musa Kazim (ə) buyurur

Həzrət İmam Musa Kazim (ə) buyurur
“Allahdan qorx, haqqı söylə − sənin məhvin onda olsa da belə.”İmam Kazim (ə) buyurur: “Mömin tərəzinin iki gözü kimidir − imanı artdıqca, bəlası da artar.”İmam Kazim (ə) buyurur: “Öz (din) qardaşını aldadan şəxs məl`undur.”İmam Kazim (ə) buyurur: “Öz (din) qardaşına nəsihət verməyən (onun yaxşılığını istəməyən) şəxs məl`undur.”İmam Kazim (ə) buyurur: “Öz (din) qardaşının ...

Nübuvvət

Nübuvvət
Bidiyiniz kimi Allah-Təala bəşərin kamilliyə və səadətə çatması üçün bir çox vasitələr yaratmışdır. Lakin Allah-Təala insanların öz içlərindən onun əmr, göstəriş, qadağalarını çatdıran peyğəmbərlər seçməsi onun əsas missiyalarındandır. Bəli Allah-Təala 124000 peyğəmbər təyin etməsi bunu söyləməyə əsas verir.Bəşərin peyğəmbərlərə ehtiyacıAllah-Təala öz kamil qüdrəti ilə heç ...

Sarəllah" sözünün mənası nədir?!

Sarəllah" sözünün mənası nədir?!
Nə üçün İmam Hüseyn ələyhi-salam "Sarəllah" deyirlər?!"Sarəlllah"  «ثارالله» ləqəbi təkcə iki imam; Əmirəl-möminin ələyhis-salam və İmam Hüseyn ələyhis-salam üçün deyilib. İmam Hüseynin (ələyhis-salam) ziyarətində oxuyuruq; «السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ثَارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ» Tərcümə: "Salam olsun sənə ey Allahın qanı və Allah qanının ...

İmam Hüseyn (ə) üçün sinə vurmağın bir əsası var?

İmam Hüseyn (ə) üçün sinə vurmağın bir əsası var?
Zəhmət olmasa İmam Hüseyn (ə) üçün sinə vurmaq ümumiyyətlə özünü vurmağın kökünü və səbəbini izah edin? Apardığım axtarışlarda bu barədə Peyğəmbərin (s) sifarişin tapmadım. Peyğəmbər (s) şiələrin İmam Hüseynin (ə) əzadarlığında etdiyi işlər kimi bir iş edibdir? Doğru olan halda buyurun ki, bu sifariş harada gəlibdir? Qısa cavab İmam Hüseyn (ə) üçün əzadarlıq şiə ...

Zöhr namazından sonra 100 dəfə salavat göndərənin borcu olmaz, imanı qorunar, nemətdən sorğu edilməz

Zöhr namazından sonra 100 dəfə salavat göndərənin borcu olmaz, imanı qorunar, nemətdən sorğu edilməz
İslam dinində duanın xüsusi əhəmiyyəti vardır.Bəzən insanlar duanın yardımı ilə hədəflərinə çatmaq istəyirlər, lakin bunu bilmək lazımdır ki, duanın bəzi şərtləri vardır. Bəzi dualar müəyyən zamanda və müəyyən miqdarda və sayda oxunmalıdır ki, həmin təsiri göstərə bilsin. (Tebyan)İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bilin ki, Allahın adları xəzinə kimidir, əgər ədədlərini ...

Fizuli şerində Peyğəmbər-Quran bağlılığı

Fizuli şerində Peyğəmbər-Quran bağlılığı
 Fizuli şerində Peyğəmbər-Quran bağlılığıAllahın adı iləKlassik Şərq şerində Quranın yasin və Taha surələrini islam Peyğəmbəri (s) ilə qırılmaz bağlılıqda işlətmək ən-ənəyə çevrilmişdir. Şairlərin hamısı bu ən-ənəyə sadiq qalmışdır. Ancaq onların çox azı bu sahədə özünəməxsus söz deyə bilmişdir.İslam Peyğəmbərinin (s) ən böyük üstünlüyü səmavi və müqəddəs kitabların ...

Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in bir qızı olması “Ey Peyğəmbər! Xanımlarına və qızlarına... de” ayəsi ilə necə uyğun gəlir?

Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in bir qızı olması “Ey Peyğəmbər! Xanımlarına və qızlarına... de” ayəsi ilə necə uyğun gəlir?
Bildiyimiz kimi, Peyğəmbərin Fatimədən başqa bir qızı yox idi. O həzrətin yeganə qızı Fatimə olduğu halda “Ey Peyğəmbər! Həyat yoldaşlarına, qızlarına, mömin qadınlara de ki, uzun örpəklərini özlərinə salsınlar...” ayəsində “bənat” – qızlar kəlməsi işlənmişdir. Bu, Peyğəmbərin birdən artıq qızı olduğuna dəlalət edirmi? Qısa cavab Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi ...