Azəri
Thursday 30th of November 2023
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

"Ğaşiyə" surəsi

"Ğaşiyə" surəsi
 .88.əl-Ğaşiyə (Bürüyən) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 26 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!    (Ya Peyğəmbər! Dəhşəti aləmi) bürüyəcək qiyamətin xəbəri sənə gəlib çatdımı?    (O gün) bir çox üzlər zəlil görkəm alacaq;    (Onlar Cəhənnəmin pillələrinə çıxıb-düşməklə boş yerə) zəhmət ...

2000 Qadın Quran Tədqiqatçılarının festivalı

2000 Qadın Quran Tədqiqatçılarının festivalı
Festival Hifz, Tilavət, Tədqiqat, İncəsənət və Qurani Kərimi Vəqf Edənlərin hüzuru ilə, yerli vaxtla 09:00-dan 13:00 kimi keçiriləcək. 2000 Qadın Quran Tədqiqatçılarının festivalı Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən bu il Qadın Quran Tədqiqatçılarının 4-cü festivalı, 2 iyun 2013 tarixdə, Tehranın Zirvə Toplantı Salonunda, 2000 Qadın Quran ...

Quranda kişilərin qadınlara nisbət üstünlüyünün açıqlanması, qadınların təhqir olunmasına və kişilərin fəxrlənməsinə səbəb olmur?

Quranda kişilərin qadınlara nisbət üstünlüyünün açıqlanması, qadınların təhqir olunmasına və kişilərin fəxrlənməsinə səbəb olmur?
Bəqərə surəsinin 227- ci ayəsində buyurur: Qadınların ərlərinin boynunda şəri hüquqları var ərlərin qadınlara qarşı olduğu kimi, lakin kişilərin qadınlara üstünlüyü vardır. Bu ayə qadınların təhqir olması və kişilərin fəxrlənməsi üçün səbəb olmayacaq? Qısa cavab Qurani- kərimin bir sıra ayələrində kişilərin qadınlara nisbət üstünlük məsələsi bəyan olubdur. Bu ...

Muminun" surəsi

Muminun" surəsi
əl-Muminun (Möminlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 118 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həqiqətən, möminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə çatıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)2.    O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) müti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında ...

Loğman" surəsi

Loğman" surəsi
Loğman surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 34 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    Bunlar hikmətli Kitabın (Quranın) ayələridir.3.    (O Quran) yaxşı əməllər edənlərə bir hidayət (doğru yolu göstərən rəhbər) və rəhmətdir.4.    O kəslər ki, namaz qılar, zəkat verər və axirətə tam yəqinliklə ...

Quranı əzbərləmək üçün bəzi faydalı tövsiyələr

Quranı əzbərləmək üçün bəzi faydalı tövsiyələr
Quranı əzbərləmək istəyən hər bir şəxsə ilk tövsiyəmiz budur ki, bunu bir nüsxə Quran üzərindən etsin. Yəni, Quranı bir Quran kitabından əzbərləsin. Başqa nüsxərlərə müraciət etməsin. Çünki gözünüz həmin hərflərin yazılışına adət etdiyi üçün əzbərləmək də asan olar.Quran əzbərləyən zaman qidalarınıza diqqət etməlisiniz. Çünki sizə faydalı və ziyanlı olan qidalar vardır ki, ...

Qur`an tilavətindən öncə Allaha sığın!

Qur`an tilavətindən öncə Allaha sığın!
"İstiazә"  - Şеytandan Allaha sığınma “İstiazә”nin mә’nası: Lüğәtdә “istiazә” “pәnah aparmaq, sığınmaq”, başqa sözlә, “pisliklәrin şәrindәn vә şеytandan Allaha sığınmaqdır.” Qur’an qarisi tilavәtdәn qabaq böyük Allahdan dilәyir ki, оnu şеytanın şәrindәn hifz еtsin, bununla da, qiraәti tә’sirsiz, riyalı, özününümayiş üçün оlmasın. Әksinә, qəlbən, ...

Yusif" surəsi

Yusif" surəsi
Yusuf (Yusif) surəsi1(Məkkədə nazil olmuşdur, 111 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Ra! Bunlar açıq-aydın Kitabın (Quranın) ayələridir!2.    (Ey Məkkə əhli!) Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik ki, (mənasını) anlayasınız.3.    (Ya Rəsulum!) Biz bu Quranı sənə vəhy etməklə sənin üçün ən gözəl hekayəti ...

"Saffat" surəsi

"Saffat" surəsi
əs-Saffat (Səf-səf duranlar)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 182 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun (Rəbbinə ibadət üçün səmada) səf-səf duranlara (mələklərə);2.    (Buludları) qovduqca qovanlara (yaxud şeytanların pis əməllərinə mane olanlara, insanlara günah işlər görməyi qadağan edənlərə)3.    Və Quran ...

Digər dinlərin ardıcılları ilə müsəlmanların sülhsevr rəftarları barəsində Qurani- Kərimin baxışı necədir?

Digər dinlərin ardıcılları ilə müsəlmanların sülhsevr rəftarları barəsində Qurani- Kərimin baxışı necədir?
Digər dinlərin ardıcılları ilə müsəlmanların sülhsevr rəftarları barəsində Qurani- Kərimin baxışı necədir? Qısa cavab “Məzhəbi dinc birgə yaşama” əsl islami fikirdir. Bir çox Qurani- Kərim ayələri müxtəlif şəkillərdə, kamil surətdə bunu sifariş etmişdir. Qurani- Kərim baxımından məzhəbi müharibələrə və müxtəlif məzhəblərdə mövcud olan əqidəvi ixtilaflara görə dava- dalaşlara, - ...

"Nas" surəsi

"Nas" surəsi
ən-Nas (İnsanlar) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 6 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram insanların Rəbbinə; 2.    İnsanların ixtiyar sahibinə; 3.    İnsanların tanrısına; 4.    Vəsvəsə verən, (Allahın adı çəkiləndə isə qorxusundan) qaçıb gizlənən Şeytanın şərindən- ...

Meymun olmaq o şəxsin cəzasıdır ki, ehtiyacına görə şənbə günü balıq tutubdur?

Meymun olmaq o şəxsin cəzasıdır ki, ehtiyacına görə şənbə günü balıq tutubdur?
Bəqərə surəsinin 65- ci ayəsi buyurur: Mütləq bildiniz sizdən o camaat ki, şənbə günün ehtiramın gözləmədilər onlara məsx etdik və dedik meymun olun. Meymun olmaq o şəxsin cəzasıdır ki, ehtiyacına görə şənbə günü balıq tutubdur. Allah yanında şənbə günü aclıq çəkməyin və tənbəlliyin hörməti, o zaman ki, bu günkü kmi tətil günlərində dincəlmək vəsilələri olmayıb, fərağət ...

İSLAMI QƏBUL ETMƏK

İSLAMI QƏBUL ETMƏK
İki- üç cild kitabdan başqa özümlə heç bir şey götürmədim. Çoxlu zəhmətdən sonra gecənin yarısı Urmiyyə şəhərinə daxil oldum.Elə o gecə rəhmətlik Həsənağa müctehidin qapısına getdim. Mənim müsəlman olub gəlməyimi bildikdən çox sevindi və mən xahiş etdim ki, kəlimeyi təyyibəni və İslam dinin zəruriyyatını mənə təlim etsin. Hamısını mənə ...

ƏŞ-ŞUƏRA SURƏSI

ƏŞ-ŞUƏRA SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə.1. Ta, Sin, Mim. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Amma heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-Sinaya, Məkkəyə, and olsun Tuba və Sidr (ağaclarına) və Muhəmmədə (s) ...

LOĞMAN ‏ SURƏSI

LOĞMAN ‏ SURƏSI
LOĞMAN ‏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Eyni zamanda bir möcüzədir. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lamın (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.) 2. Bu (surənin) ayələr(i) ...

Tehranda hərbiçilər arasında Beynəlxalq Quran müsabiqəsi keçirilir

Tehranda hərbiçilər arasında Beynəlxalq Quran müsabiqəsi keçirilir
Tədbirdə 21 islam ölkəsindən, o cümlədən Sudan, Fələstin, Bangladeş, Omman, İordaniya, İndoneziya, Bosniya, Mali, Pakistan, İraq, Əlcəzair, Suriya, Əfqanıstandan 80 nəfər iştirak edir. Tehranda hərbiçilər arasında Beynəlxalq Quran müsabiqəsi keçirilirƏhli Beyt -ABNA- xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən Tehranda İslam dövlətlərinin hərbiçiləri arasında ilk Beynəlxalq Quran müsabiqəsi ...

ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI

ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlifdən (Allahdan) Lamın (Cəbrailin) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd-səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) vəhy olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də ...

"Kəhf" surəsi

"Kəhf" surəsi
.18.əl-Kəhf (Mağara)  surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 110 ayədir) Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Həmd olsun O Allaha ki, Kitabı (Quranı mənasında və sözlərində) heç bir əyriliyə (yanlışlığa və ziddiyyətə) yol vermədən Öz bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil etdi! 2.    (Allah kafirləri) Öz dərgahından gələcək şiddətli bir əzabla qorxutmaq, yaxşı əməllər edən möminlərə isə gözəl ...

ƏR-RUM ‏ SURƏSI

ƏR-RUM ‏ SURƏSI
0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lam (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih ...

Nəfsdən xilas olaq!

Nəfsdən xilas olaq!
Heç şübhәsiz ki, bütün bәşәriyyәti dоğru yоla yönәldәcәk yeganә qüvvә ağıldır. Bu qüvvәnin güclәnmәsi, kamillik yоlunda оlduqca mühüm rоl оynayır. Sоkrat әql, elm vә hikmәti «әsl fәzilәt» adlandırmışdır. Әrәstun isә belә qeyd edir ki, elm vә hikmәtә malik оlub, оnu işlәtmәmәk sәbәbindәn әхlaqi fәzilәtlәrdәn mәhrum оlanlar çохdur. Biz dә Әrәstunun bu fikrinә ...