Azəri
Wednesday 27th of September 2023
Əhli beyt (ə)
ارسال پرسش جدید

İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTI

İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTI
 İMAM CAVADIN (Ə) ŞƏHADƏTIHicrətin iki yüz on səkkizinci ilində Məmun vəfat edir. Ondan sonra qardaşı Mötəsim xəlifə olur. O, İmam Cavadı (ə) öz nəzarəti altında saxlamaq məqsədi ilə hicrətin iki yüz iyirminci ilində o Həzrəti Mədinədən Bağdada gətizdirir. İmam (ə) Bağdada gəldikdən sonra Mötəsimin, oğrunun əlinin haradan kəsilməsi barədə təşkil etdiyi məclisdə iştirak etmişdi. Həmin ...

İmam Sadiqdən (ə) doqquz nəsihət

İmam Sadiqdən (ə) doqquz nəsihət
Bir nəfər Imam Cəfər Sadiqdən (ə) xahiş etdi ki, ona nəsihət versin. İmam buyurdu: "Doqquz məsələyə əməl etməyi sənə tövsiyə edirəm."Bunlar yalnız sənin üçün deyil, Allahın yolunda olmağı diləyən hər kəs üçün faydalıdır. Allahdan istəyim budur ki, sənə də bu göstərişlərə əməl etmək qüdrətini versin.Tövsiyələrimdən üçü əxlaqı gözəlləşdirmək və nəfsi tərbiyə etmək barədə, ...

Peyğəmbərin (s) zöhd və ibadəti

 Peyğəmbərin (s) zöhd və ibadəti
 Bismillahir-rəhmanir-rəhim Allahın Rəsulu (s) o qədər ibadət edirdi ki, özünü məşəqqət və əziyyətə salırdı. Elə buna görə də Allah Taala Qurani Kərimin “Taha” surəsinin 1-ci ayəsini göndərərək buyurdu: “Biz Quranı sənə məşəqqət çəkməyin üçün nazil etmədik!” İmam Cəfər Sadiq (ə) buyurur: “Allahın Rəsulu (s) vacib namazlardan iki dəfə çox müstəhəb namaz qılar, vacib orucdan ...

Həzrət Əli Əkbərin (ə) səadətli təvəllüdü

Həzrət Əli Əkbərin (ə) səadətli təvəllüdü
Hicri təqvimi ilə 33-cü il, şəban ayının on birinci günü, həzrət Əli Əkbər dünyaya göz açdı. Onun atası həzrət Seyyidüş-şühəda (ə), anası, leyla binti Mərrə Səqəfi idi. (Əli Əkbər (ə), Müqərrəm: səh. 15)Onun künyəsi Əbulhəsən, ləqəbi Əkbər idi. Mötəbər rəvayətə əsasən, o cənab imam Hüseynin (ə) ən böyük ...

Kərbəla qəhrəmanları: İmam Əlinin (ə) sirr səhabəsi Həbib ibn Məzahir Əsədi

Kərbəla qəhrəmanları: İmam Əlinin (ə) sirr səhabəsi Həbib ibn Məzahir Əsədi
Həbib - Məzahir ibni Əştər ibni Cəxvanın oğludur. O, Kufənin tanınmış simalarından olmuşdur. Bəni-Əsəd qəbiləsindəndir.Kələbinin verdiyi məlumata görə Həbib – Həzrət Peyğəmbərin (s) səhabəsi olmuşdur. Tarixçilərin yazdığına görə, İmam Əlinin (ə) zamanında Kufədə yaşayırmış. O, İmam Əlinin (ə) yaxın tərəfdaşlarından olub, bütün müharibələrdə onunla ...

Allah Təala tövbəkarların halına sevinir

Allah Təala tövbəkarların halına sevinir
Tövbə - əxlaqın ən mühüm mövzularından olub, ardınca misilsiz sayda xeyir və mənfəətlər gətirər. İnsanı əvvəl olduğu haldan daha yüksəkdə qərar verər. Allah Təala Quranda buyurur: “Bəndələrindən tövbələri qəbul edən, günahlardan keçən və etdiklərinizi bilən Odur”. (“Şura” 25). Allah təvvabinləri sevər.   Allah Təbarəkə və Təala möminlərə xatırladır: “Beləliklə, əgər ...

Ərbəin ziyarətinin qaydaları. İzləyin və paylaşın

Ərbəin ziyarətinin qaydaları. İzləyin və paylaşın
Ərbəin ziyarəti İmam Hüseynin məzlumcasına Şəhid olmasının 40-cı günüdür. Bu günü xüsusi qaydada təziyə saxlamaq İslam Peyğəmbəri həzrət Muhəmməd Mustəfanın (səlləllahu əleyhi və alih) Cabir ibn Əbdullah kimi böyük səhabələrindən qalma bir ...

İMAM HÜSEYN (Ə) VƏ BİR ƏRƏB

İMAM HÜSEYN (Ə) VƏ BİR ƏRƏB
Allah Öz risalətini harada qərar verməyi daha yaxşı bilir!Böyük və görkəmli adamlar fərdlərlə və şəxslərlə qarşılaşanda həmin fərdin və şəxsin özünü tanımazdan qabaq, onun şəxsiyyətini tanımağa, mənəviyyatının, təfəkkür tərzinin və dünyagörüşünün dərinliyindən xəbərdar olmağa, cəmiyyətdə özlərinin hər cür hərəkət və ...

İmam Səccadın (ə) mübarək dəlilləri ilə qoca şamlının tövbəsi

İmam Səccadın (ə) mübarək dəlilləri ilə qoca şamlının tövbəsi
Quran ilə Əhli-beyt (ə) arasında həmişə sıx rabitə olmuşdur. İmam Səccad (ə) bu rabitəni qoca şamlı kişi üçün çox açıq və aydın şəkildə bəyan etmişdir.Bu qoca şamlı kişi gəlmişdi ki, Allah rizası və behişt şövqünə görə “dindən xaric olanlara” görə nifrətini Belə düşünürdü ki, bu əməl Quran oxumağın savabından daha ...

Cümə günü Rəsulallaha (s) yüz salavat deyib bu duanı oxuyaq

Cümə günü Rəsulallaha (s) yüz salavat deyib bu duanı oxuyaq
Allahın salamı olsun salamı vacib bilib alan hər bir Allah bəndəsinəİslamazeri.az İnternet Qəzeti, dəyərli izləyicilərinə məsum imamlardan (ə) olan gözəl bir hədisi təqdim edir.Rəvayətlərdə buyrulmuşdur ki, cümə günü Rəsulallaha 100 salavat göndərərək bu duanı oxumaq Əhli-beytin (ə) hər zaman əməl etdiyi və insanlara tövsiyə etdiyi müstəhəb ...

İmam Həsən Əskəridən (ə) hədislər

İmam Həsən Əskəridən (ə) hədislər
İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Ehtiyatın bir həddi vardır ki, onu aşdıqda qorxaqlığa çevrilər.”İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Müsibət görmüş adamın yanında şadlanmaq ədəbdən deyildir.”İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Şöhrət və rəyasət istəməkdən çəkin. Çünki bu ikisi insanı məhvə sürükləyir.”İmam Həsən Əskəri (ə) buyurur: “Dostlarının ən yaxşısı o kəsdir ki, ...

İmam Hüseynin (ə) möcüzələri – “Ölünü diriltməsi”

İmam Hüseynin (ə) möcüzələri – “Ölünü diriltməsi”
Ravi[1] deyir: İmam Hüseynin(ə) yanında oturmuşduq. Bu zaman bir cavan ağlaya-ağlaya daxil oldu. İmam(ə) ona buyurdu: Niyə ağlayırsan? O, cavab verdi: Anam indicə vəfat etdi və vəsiyyət də etməmişdir. O, bir çox mal-dövləti barəsində heç bir iş görməyim.İmam Hüseyn(ə) buyurdu: Qalxın ayağa o qadının evinə gedək! Hamı İmam Hüseyn(ə) ilə birlikdə o qadın vəfat edən evə ...

MÜBARIZƏ VƏ CIHAD ALOVU (2)

MÜBARIZƏ VƏ CIHAD ALOVU (2)
MÜBARIZƏ VƏ CIHAD ALOVU (2) Deməli, "İmam Hüseyn (ə) öz qanı ilə İslam ağacını suvarıb dinin məhv olmasının qarşısını aldı". Kimi ifadələr heç də bəzilərinin düşündüyü kimi sözbazlıq və şişirtmə deyil. İmam Hüseyn (ə) ölkələr fəth edib, müsəlman sərhədlərinin genişləndirmədi, belə olsaydı onun İslama xidməti asan sezilən zahiri xidmətlər olardı. İmam Hüseyn (ə) İslama və ...

"Salavat" ayəsi

"Salavat" ayəsi
«Allah və mələkləri Peyğəmbərə salavat göndərirlər, ey möminlər (siz də) оna salavat və salam göndərin.»  (Әhzab surəsi, ayə 56).Qabaqca qeyd etdiyimiz ayələrdə Quran Әhli-beytin (ə) paklıq və ülviyyətini, оnları sevməyin vacib оlmasını və Peyğəmbərin (s) Әhli-beytinin məqamını bəyan etdi. Quran təfsirçiləri də Peyğəmbərin (s) hədislərindən istifadə ...

YA HÜSEYN

YA HÜSEYN
İMAM HÜSEYN (Ə) Allahın adı ilə İslam dininin banisi Məhəmməd Peyğəmbərin (s) nəvəsi, İmam Əlinin (ə) və Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) oğlu, İmam Həsənin kiçik qardaşı İmam Hüseyn (ə) hicrətin dördüncü ilində, şəban ayının üçündə (sentyabrın 30-da ) Mədinədə anadan olmuşdur. İmam Həsən (ə) ölüm ayağında olan zaman İmam Hüseyn cənablarını özünə vəsiy təyin edib yanında olan ...

İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) təvəllüdü

İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) təvəllüdü
 İmam Əliyyən-Nəqinin (ə) təvəllüdüAllahın adı iləO Həzrətin (ə) mübarək adı Əli, Nəqi isə ləqəbidir. Atası İmam Məhəmməd Təqi (ə) anası Susən. İmam Əli Nəqi (ə) hicrətin 214-cü ilində zilhəccə ayının on beşində Məmun ər-Rəşidin xilafəti zananı Mədinədə dünyaya gəlib.Künyəsi-Əbülhəsəndir, bəzən də ona Əbülhəsən-Salis,yəni üçüncü Əbül-Həsən deyirlər. Bu mənada ki, ...

Həzrət Məsumə (ə.s) haqqında hədislər

Həzrət Məsumə (ə.s) haqqında hədislər
Qazi Nurulllah, İmam Sadiqdən (ə) rəvayət edir: “Allahın hərəmi Məkkə, Peyğəmbərin (s) hərəmi Mədinə,  həzrət Əlinin (ə) hərəmi Kufədir.   Qum, kiçik Kufədir ki, cənnətin səkkiz qapısından üçü, ona açıqdır. Mənim övladlarımdan bir qadın dünyadan gedəcək ki, adı Fatimə binti Musadır (ə). Onun şəfaəti ilə mənim bütün şiələrim cənnətə gedəcək.” İmam Rza (ə) bauyurub: “Hər ...

QEYBƏTƏ QULAQ ASMAQ VƏ ONUN HÖKMÜ

QEYBƏTƏ QULAQ ASMAQ VƏ ONUN HÖKMÜ
İslam baxımından qeybəti dinləyən və ona qulaq asan qeybət edən şəxs kimi haram iş görür, günaha sahiblənir və qeybətin hökmünə şamil olunur. Fəqihlər və İslam alimləri şəri cəhətdən qeybətə qulaq asmağın da haramlığını deyirlər. Demək olar ki, bütün fəqihlər bu mövzuda həmfikirdirlər. Bununla bağlı bir çox rəvayətlər də nəql olunmuşdur. Onlardan bir ...

IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI

IMAM SӘCCAD ӘLEYHISSALAMIN ŞӘXSIYYӘTI
Adı: Әli Ləqəbi: Səccad və Zeynül-abidin Künyəsi: Әbu Məhəmməd Atası: Həzrət Hüseyn (ə) Təvəllüd tarixi: Hicri 38-ci il Imamlıq müddəti: 35 il Ömrü: 57 il Şəhadəti: Hicri 95-ci ildə Hişam ibni Әbdülməlikin əmri ilə zəhərlənərək şəhid oldu. Məzarı: Mədinədə Bəqi qəbristanlığı. IMAM ZEYNÜL-ABIDIN ӘLEYHISSALAM TӘVӘLLÜDÜ Iran, ikinci xəlifə Ömərin dövründə müsəlmanlar ...

İmam Həsən Müctəba (ə) (2)

İmam Həsən Müctəba (ə) (2)
İmam Həsən Müctəba (ə) (2) Tənha qalmış sərkərdə Allahın adı ilə Tarix boyu belə bir sual icad olmuşdur. Nəyə görə İmam Həsən (ə) Müaviyə ilə sülh etdi?Nəyə görə İmam Hüseyn (ə) qiyam etdi, amma qardaşı İmam Həsən(ə) sülh etməklə kifayətləndi? Bu suallara aşağıdakı qısa cavablarla kifayətlənirik: Atası Əli İbn Əbu Talib şəhadətə yetdikdən sonra ilahi imamət məqamı imam ...