Azəri
Thursday 28th of September 2023
İslam tarixi
ارسال پرسش جدید

MÜƏLLİFİN HƏYATI İLƏ QISA TANIŞLIQ

MÜƏLLİFİN HƏYATI İLƏ QISA TANIŞLIQ
Elm, iman və əməl sahibi olan ayətullahül-üzma Hacı Şeyx Məhəmməd Fazil Lənkərani (Qafqazi) müasir dövrdə Qum elmi mərkəzində tanınmış böyük mərcəyi-təqlidlərdən biridir. O, 1310-cu ildə (şəmsi tarixi ilə) İranın müqəddəs Qum şəhərində dünyaya gəlmişdir. Atası mərhum ayətullah Fazil Lənkərani (Hacı Bəşir oğlu) Lənkəranın “Ərkivan” bölməsinin əhalisindən idi və Qum elmiyyə ...

İNSАNIN HЕYVАNDАN ÜSTÜNLÜYÜ

İNSАNIN HЕYVАNDАN ÜSTÜNLÜYÜ
Аğlını işә sаlmаyаnlаr zаhirәn insаn оlsаlаr dа hәqiqәtdә hеyvаndаn fәrqlәnmirlәrQurаni-Kәrimin әsrаrәngiz mәnаlаrı tәfәkkür sоrаğındаdır. Yаlnız tәfәkkürlü mәхluq bu mәnаlаrı аnlаyıb hәqiqәti dәrk еdә bilәr. Аğlını işә sаlmаyаnlаr zаhirәn insаn оlsаlаr dа hәqiqәtdә hеyvаndаn fәrqlәnmirlәr. Hәqiqi insаn bеyni dаim hәqiqәt ахtаrışındаdır. ...

Əgər “Nəhcül-bəlağə” haqqında sadə bir tə`rif vermək istəsək, “Nəhcül-bəlağə” həzrət Əli (əleyhissalam)-ın söylədiyi kəlamlardır – deyə bilərik. Bu kəlam o həzrətin danışıqları, yazıları, məktub və vəsiyyətləri, qısa hikmətli kəlmələri və moizələrini ehti

Əgər “Nəhcül-bəlağə” haqqında sadə bir tə`rif vermək istəsək, “Nəhcül-bəlağə” həzrət Əli (əleyhissalam)-ın söylədiyi kəlamlardır – deyə bilərik. Bu kəlam o həzrətin danışıqları, yazıları, məktub və vəsiyyətləri, qısa hikmətli kəlmələri və moizələrini ehti
Əgər “Nəhcül-bəlağə” haqqında sadə bir tə`rif vermək istəsək, “Nəhcül-bəlağə” həzrət Əli (əleyhissalam)-ın söylədiyi kəlamlardır – deyə bilərik. Bu kəlam o həzrətin danışıqları, yazıları, məktub və vəsiyyətləri, qısa hikmətli kəlmələri və moizələrini ehtiva edir. Min ildən artıq bir dövrdə bu kitab üç bölmədə-xütbələr, məktublar və qısa hikmətli kəlmələr şəklində ...

MEHRİBAN VƏ BAĞIŞLAYAN ALLAHIN ADI İLƏ

MEHRİBAN VƏ BAĞIŞLAYAN ALLAHIN ADI İLƏ
  ƏRƏBİSTANIN COĞRAFİ MÖVQEYİ, İSLAMDAN ƏVVƏL İCTİMAİ VƏ SİYASİ DURUMU Ərəbistan və ya Ərəbistan yarmadasının qurluşu düzbucaqlı kvadrat şəklində olub cənub-qərbi Asiyanın ən ucqar nöqtəsində yerləşir. Şimalda 12-32 dərəcəli coğrafi en dairəsində, 35-600 şərqi uzunluq dairəsində Afrika ilə Asiya arasında yerləşir. Ölkənin sahəsi (iki milyon) 2000000 km2 çatır. Ərəbistan şimaldan ...

Nә qәdәr ki, vахt vаr, fürsәti qәnimәt bil

Nә qәdәr ki, vахt vаr, fürsәti qәnimәt bil
Nә qәdәr ki, vахt vаr, fürsәti qәnimәt bil“Hәr kәs tәzkiyәyi-nәfs еtdi nicаt tаpdı vә hәr kәs küfr vә günаhа bаtdı ziyаn gördü.” (“Şәms” surәsi, аyә: 9-10.)“Hәr kәs Аllаh dәrgаhındа hаzır оlmаqdаn qоrхdu vә hәvаyi-nәfsdәn uzаq оldu, hәqiqәtәn, оnun yеri cәnnәtdir.” (“Nаziаt” surәsi, аyә: 40-41.)Pеyğәmbәr ...

OSMANIN XİLAFƏTİ

OSMANIN XİLAFƏTİ
Ömər hicrətin 23-cü ili zil-hiccə ayında vəfat etdi. Lakin vəfat etməmişdən qabaq peyğəmbərin səhabələrindən altı nəfəri: Əli (ə), Osman, Zubeyr, Sə’d ibni Əbi Vəqqas, Əbdürrəhman ibni Ouf və Təlhə ibni Ubeydullaha tapşırıq verir ki, üç gün ərzində əyləşib məşvərət edərək öz aralarından birini xəlifə seçsinlər. Əvvəldə mə’lum idi ki, xilafət Əli (ə)-a, ya da Osmana ...

"Mən, Həzrət İbrahimin (ə) duasının nəticəsiyəm"

"Mən, Həzrət İbrahimin (ə) duasının nəticəsiyəm"
Həzrət Peyğəmbər (s) özü öz mübarək xüsusiyyətlərini bizə tanıtmış və bu haqda hədislərin vasitəsilə məlumatlar vermişdir.1. Allahın tərbiyə etdiyidir. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur:“Mən – Allahın tərbiyə etdiyi və Əli (ə) – mənim tərəfimdən tərbiyə edilmişdir”.2. İlahi rəhmətdir. Həzrət (s) buyurur: “Həqiqətən, mən – hidayət olunan ...

QARŞINIZDAKI KİTAB HAQQINDA

QARŞINIZDAKI KİTAB HAQQINDA
Böyük İslam inqilabının zəfərli qələbəsindən sonra ustad hiss edir ki, əhali gündən-günə əsl İslam mədəniyyətinə ehtiyac duyur. Başqa tərəfdən, “Qum İslam təbliğatı” idarəsində “imam Sadiq ™-ın mədrəsəsinin şagirdləri və Qum elmi hövzəsinin ruhaniləri üçün həzrət Əli (əleyhissalam)-ın “Nəhcül-bəlağə” kitabının dərslərini başlayır. Bu dərsdə mövzu, ustadın özünün ...

VƏLİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK

VƏLİD İBNİ ƏBDÜLMƏLİK
Əbdülməlik hicri tarixinin 86-cı ili Şəvval ayında dünyadan köçdü. Qeyd etdiyimiz kimi, Mərvan ibni Həkəm əvvəlcə Əbdülməliki, onun ardınca isə başqa oğlu Əbdüləzizi özündən sonra canişin tə’yin etmişdi. Əbdülməlik öz xilafəti dövründə Əbdüləzizi vəliəhdlikdən kənarlaşdırıb onun yerinə oğlu Vəlidi vəliəhd tə’yin etmək istəyirdi, ancaq Əbdüləziz bu işə razı deyildi. Onu ...

Bədr və Təbuk müharibələrində Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) övlanı və ya məsləhəti tərk etmişdimi?

Bədr və Təbuk müharibələrində Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) övlanı və ya məsləhəti tərk etmişdimi?
Quran Bədr və Təbuk müharibələri ilə əlaqədar Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-i məzəmmət edərək “nə üçün belə bir qərara gəldin, nə üçün bu işi gördün?” deyə buyururmu? Bunlar Peyğəmbərin isməti ilə ziddirmi? Qısa cavab Müsəlman alimlərindən bir qrupu inanır ki, hər hansı bir mühüm hadisə barəsində Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-ə vəhy ...

MÜHARIBƏDƏN QAÇMAQ

MÜHARIBƏDƏN QAÇMAQ
MüharibƏdƏn qaÇmaq   İYİRMİ DOQQUZUNCU HEKAYƏT MüharibƏdƏn qaÇmaq Artıq Siffeyn müharibəsinin alovları şölələnmişdi. Bu müharibənin başlan-ğıcında ya Ləylətül-Həririn bərk soyuq bir gecəsində Əli (əleyhissalam) öz köməkçilərinə şur-əngiz bir xütbə buyurdu. Bu xütbədə müharibə qanunları səfərbərlik və ruhiyyə tapılması üçün lazım olan amillərdən söhbət açıldı: “Bilin ...

“Mübahilə” ayəsi –iftixar sənədi

“Mübahilə” ayəsi –iftixar sənədi
Bismillahir Rəhmanir Rəhimi فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى ...

TƏBUK MÜHARİBƏSİ

TƏBUK MÜHARİBƏSİ
Hicri tarixinin doqquzuncu ilində baş vermiş hadisələrdən biri də Təbuk ğəzvəsidir. Peyğəmbər (s)-a xəbər çatdı ki, Rum imperiyası Bəlqa adlı yerdə böyük qoşun toplayıb müsəlmanlara hücum etmək istəyir. İsti yay havası və meyvələrin təzə yetişən dövrü olduğundan əhali evdə əyləşib itsirahət etmək istəyirdi. Xəzinədə (beytül-mal) də bir şey gözə çarpmırdı. Peyğəmbər (s) adəti ...

YARMADANIN ŞİMALINDAKI DÖVLƏTLƏR

YARMADANIN ŞİMALINDAKI DÖVLƏTLƏR
Yarmadanın şimal və şimal-qərb nahiyəsində, Aralıq dənizinin sahilində yağışların yağması və yaxşı ticarət mövqeyi olması baxımından bir sıra dövlətlər tə’sis edilmişdir. Şimalda Əqəbə körfəzində Əl-ərbə vadisinə qədər uzanan ərazi Nibtilərin torpaqları olmuşdur. Deyilənə görə Nibti tayfası Ərəbistan səhralarından eramızdan 600 il qabaq bu ərazilərə köç etmişlər. Babil ...

SÜLH SAZİŞİ

SÜLH SAZİŞİ
  Sülh sazişinin mətni və orada qeyd olunmuş şərtlər nədən ibarət olmuşdur? Allah bilir. Bu sazişi əldə olunan vaxtdan kitablarda yazılan günə qədər 200 il vaxt keçmişdi. Bu ötən 200 il ərzində Əməvilər, sonra isə Abbasilər sülaləsi, həmçinin siyasi və siyasi-məzhəbi dəstələr bacardıqca bu sənədi və buna oxşar digər sənədləri özlərinə sərf edən və müxaliflərinin zərərinə olacaq ...

MÜAVİYƏNİN ƏLİ ŞİƏLƏRİ İLƏ SƏRT DAVRANMASI

MÜAVİYƏNİN ƏLİ ŞİƏLƏRİ İLƏ SƏRT DAVRANMASI
Müaviyə həzrət Əlinin (ə) təqva və ədalətinin tezliklə xalqın xatirəsindən silinəcəyini bilirdi. Bə’zi şəxslərin Əli (ə)-a və ailəsinə tərəfdar olub ona qarşı çıxacağını da bilirdi. İraq yavaş-yavaş Qəhtani tayfasının əsas mərkəzinə çevrilmişdi. Bədr döyüşündə Müaviyənin yaxın qohumlarını öldürən də ənsar olmuşdu. Süffeyn müharibəsində Şama ağır zərbə vuran da İraq ...

HÖKUMƏT SÜTUNLARININ MÖHKƏMLƏNMƏSI

HÖKUMƏT SÜTUNLARININ MÖHKƏMLƏNMƏSI
HÖKUMƏT SÜTUNLARININ MÖHKƏMLƏNMƏSISəqifə yığıncağı sonda mühacirlərin qələbəsi ilə başa çatdı. Buna baxmayaraq, qalib gəlmiş dəstənin olduğu mövqeyi möhkəmlətməyin hələ çox zamana ehtiyacı vardı. Buna görə də o hadisəni meydana gətirən mahir idarəedicilər bu mövqeyi möhkəmlətmək üçün bəzi vasitələrə əl atmalı oldular. ...

İSLAM FƏLSƏFƏSİ

İSLAM FƏLSƏFƏSİ
İSLAM FƏLSƏFƏSİ İslam fəlsəfəsi mürəkkəb bir elm olaraq antologiya, qnoseologiya‒ idrak nəzəriyyələri‒ (Antologiya dinşünaslıq, teologiya, psixologiya və əsas bəhslərdən sayılan “vücud” və “mahiyyət” və bunların ətrafında gedən məsələlərlə bağlıdır.) kimi müxtəlif məsələlərdən bəhs edir. Bu məsələlər İslam aləmində çox mühüm və ...

HƏMZƏNİN İSLАMI QƏBUL ETMƏSİ

HƏMZƏNİN İSLАMI QƏBUL ETMƏSİ
  Günlərin bir günündə Əbu Cəhl Səfа dаğının yаxınlığındа Peyğəmbər (s)-lа üzləşərək onа nаlаyiq sözlər deyir, lаkin Peyğəmbər (s) onа çаvаb qаytаrmır. Аbdullаh ibni Cudаnın kənizi bu hаdisənin şаhidi olur. Çox keçmədən Həmzə ovdаn Məkkəyə qаyıdır. Həmzə аdəti üzrə ovdаn qаyıdаndа Kəbə evini təvаf edər, sonrа isə qüreyşlilərin yığıncаqlаrınа gedib ...

ÜÇÜNCÜ: ƏHALİNİN İSLAH OLUNMASI

ÜÇÜNCÜ: ƏHALİNİN İSLAH OLUNMASI
Bu bəyandan aydın olur ki, hakimin vəzifəsi yalnız əhalinin maddi rifah və müdafiəsi ilə bitmir, əksinə, mə`nəvi cəhətdən islah olunmaları və hidayət edilmələri də onun əsas vəzifələrindən biri sayılır.Beləliklə, məs`uliyyətli şəxslər diqqət etməlidirlər ki, onların vəzifələri təkcə yollara asfalt döşəyib, küçə və xiyabanları düzəltmək, həmçinin, başqa maddi məsələləri həll ...