Azəri
Thursday 28th of September 2023
İslam tarixi
ارسال پرسش جدید

Yəhudi və xristian irqçiləri Bolqarıstanda növbəti Məscidə hücum çəkiblər

Yəhudi və xristian irqçiləri Bolqarıstanda növbəti Məscidə hücum çəkiblər
Əhli Beyt (əleyhimus səlam) -ABNA- Xəbər Agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən, iki gün öncə naməlum yəhudi və xristian irqçiləri tərəfindən Bolqarıstanın Blaqoyevqrad şəhərindəki Məscid hücuma məruz qalıb. Belə ki, cühüd və xristian irqçiləri ölkədə azlıqda olan Müsəlmanlara təzyiqləri artıraraq donuzun kəsilmiş ayaq və ürəyini Allahın Evi Məscidin ...

HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) ŞƏHADƏTİNİN ƏKSÜL-ƏMƏLİ

HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) ŞƏHADƏTİNİN ƏKSÜL-ƏMƏLİ
Qeyd etdiyimiz kimi, həzrət Əli (ə) hicri tarixi ilə 40-cı il Ramazan ayının 19-da bəni Murad qəbiləsindən olan Əbdürrəhman ibni Mülcəmin əli ilə yaralanaraq Ramazanın 21-də şəhid olmuşdur. O həzrətin şəhadəti ilə islam hökumətinin idarə olunmasında problemlər yarandı. İraqda olan həyacan və təhlükə əvvəlkindən daha da artdı. Aydındır ki, islam hökumətində 5 il müddətində iki ...

MƏRVANİLƏR

MƏRVANİLƏR
Mə’lum olduğu kimi, Müaviyənin ölümündən sonra Abdullah ibni Zübeyr Məkkəyə gedərək orada özünü xəlifə e’lan etdi. Abdullah Qüreyşdən, Ədnani tayfasından, yə’ni şimal ərəblərindən idi. Digər tərəfdən də bildiyiniz kimi, Müaviyənin Məysun adlı bir arvadı var idi ki, Kəlb qəbiləsindən olan Bəcdəl ibni Uneyfin qızı və Yezidin anasıdır. Həmçinin bu da aydındır ki, Kəlb qəbiləsi ...

Mənfur Türkmənçay müqaviləsi - İranı parçalayan sənədin TAM MƏTNİ

Mənfur Türkmənçay müqaviləsi - İranı parçalayan sənədin TAM MƏTNİ
 Xəbər Agentliyi- Bu günlər ikinci Rusiya-İran müharibəsi nəticəsində İranın bütöv Qafqaz bölgəsinin Rusiya tərkib hissəsinə keçməsini şərtləndirən mənfur Türkmənçay müqaviləsinin imzalanmasının növbəti ildönümüdür. 1828-ci il 10 fevralda Rusiya ilə İrana padşahlıq edən Qacarilər (türk) tayfası arasında Türkmənçay ...

Fədək bütün bəhanələri puç etdi!

Fədək bütün bəhanələri puç etdi!
Xanım Zəhranın (s) qiyamı iki əsas istiqamətindən ibarət idi. Onlardan biri Əlinin (ə) vilayəti uğrunda, digəri Fədək bağı uğrunda mübarizə olub. Fədək Peyğəbərə (s) hədiyyə edilmiş bağ idi. Allahın əmrilə də Peyğəmbər (s) onu özünə götürmüşdür, yəni Allah bu bağın onun əmlakına keçməsini və beytül-mala qarışmamasını istəmişdi. Peyğəmbərimiz də ...

Misir müsəlmanlarının imam Əliyə (ə) inancları vardırmı?

Misir müsəlmanlarının imam Əliyə (ə) inancları vardırmı?
Bu yaxınlarada Misirli Quran qarisi Əbdülbasitin oğlu şiə olmuşdur. Deyilənlərə görə əhli- sünnət alimləri ölünü dəfn etdikdən sonra gedirlər və daha sonra qayıdırlar və ölü üçün Əli bin əbi Talibin adını söyləyib, yad edirlər. Bu düzgün ola bilərmi?Qısa cavab Misir dövləti İslamın mühüm mərkəzlərindən biridir və Misir xalqı Əhli- beytə xüsusi hörmət və sevgi bəsləyirlər. İranın ...

Kərbəlada ərbəyin mərasimi uğurlu keçirilib

Kərbəlada ərbəyin mərasimi uğurlu keçirilib
Kərbəlada ərbəyin mərasimi uğurlu keçirilib Şriftin ölçüsü Şriftin ölçüsünü azaltmaq Şriftin ölçüsünü artırmaq Çap Add new comment Kərbəlada ərbəyin mərasimi uğurlu keçirilib Tehran Radiosu - Terrorçu qruplaşmaların hərtərəfli təhdidlərinə rəğmən , bu il şəhidlər ağası Həzrət Seyidül-Şuhəda (ə)-ın ərbəyin mərasimi Kərbəlada tam əmin-amanlı bir vəziyyətdə ...

ZIYARƏTIN FƏLSƏFƏSI

ZIYARƏTIN FƏLSƏFƏSI
 Allahın adı iləZIYARƏTIN FƏLSƏFƏSIZiyarət- görüşmək, kiminsə görüşünə getmək deməkdir. Amma şiə məzhəbində ziyarət xüsusi mənada, dini şəxsiyyətlərin, dahilərin qəbirlərini görməyə getmək mənasındadır.Ərəb dilində "zair"- ziyarət edən "məzur" ziyarət edilən deməkdir.Ziyarətin təsirləriZiyarət, sabit qanuna tabe olan mənəvi həqiqətlərdəndir. "Ölülərinizin ziyarətinə getmək ...

HİLFUL-FUZUL (ƏLАHİDDƏ АND VƏ YА ƏHD-PEYMАN)

HİLFUL-FUZUL (ƏLАHİDDƏ АND VƏ YА ƏHD-PEYMАN)
  Peyğəmbərliyə yetişmədən əvvəl Həzrət Məhəmmədin (s) həyаtındа bаş vermiş mühüm hаdisələrdən biri də onun hilful-fuzul dа iştirаk etməsi olmuşdur. Hilful-fuzul hekаyəsi belədir: Məkkədə yаşаyаn qəbilələr аrаsındа bir-birinə təcаvüz etməmək bаrəsində müqаvilə bаğlаnmışdı. Аncаq şəhərə qərib bir аdаm gəlsəydi, heç bir qəbilə və yа müqаvilə yox idi ki, onu ...

ƏMƏVİ HÖKMƏTİNİN TƏHLİLİ

ƏMƏVİ HÖKMƏTİNİN TƏHLİLİ
Gördüyünüz kimi, Üməyyə ibni Əbdüş-şəmsin nəvəsi Müaviyə ibni Əbu Süfyan hicrətin 41-ci ilində özünü müsəlmanların xəlifəsi adlandıraraq özündən sonra oğlu Yezidi vəliəhd tə’yin etdi. Yezidin ardınca isə 2-ci Müaviyə çox qısa müddətdə hakim oldu və o, öldükdən sonra Süfyani sülaləsinin xilafəti sona çatdı. Şam camaatı Mərvan ibni Həkəm ibni Əbul A’s ibni Üməyyə ibni ...

Aya İslam peyğəmbəri (s) və imamlar dövründə Azərbaycan adı və məntəqəsi olmuşdur ki, İmam zamanınm zühuru vaxtında Azərbaycanda olan hadisələr barədə rəvyətlər var?

Aya İslam peyğəmbəri (s) və imamlar dövründə Azərbaycan adı və məntəqəsi olmuşdur ki, İmam zamanınm zühuru vaxtında Azərbaycanda olan hadisələr barədə rəvyətlər var?
İmam Cəfəri Sadiq(ə.s) buyurub.. İmam Zaman ağanın(ə) zühuru ərəfəsində Azərbaycandan bir dəstə olar.. Onlara Qara Köynəklilər deyərlər, Qara Bayraqlıla deyərlər.. Onlar İmam Rza(e)ı ziyarət etdikdən sonra Kəbədə İmamın(ə) dəstəsinə qoşularlar. Qeybəti Numani səh 170 İmam Sadiq (e)-dan bele neql olunur: "Azerbaycan bizim üçün hökmen lazımdır. Heç bir şey onun qarşısında müqavimet göstere ...

Müqəddəs Ərdəbilinin yuxusu

Müqəddəs Ərdəbilinin yuxusu
Əhməd ibni Muhəmməd Ərdəbili – Müqəddəs Ərdəbili adı ilə məşhur olan 10-cu hicri əsrinin ən böyük alimlərindəndir. Ərdəbili, o böyük alimdir ki, “Məalim” kitabının müəlifi ondan elm öyrənmiş və hədis nəql etmək üçün icazə istəmişdir.  Əllamə Məclisi onun haqqında buyurur: “Nəfsinin, təqvasının, zahidliyinin ...

İRANDA İSLAM

İRANDA İSLAM
Səhra sakinlərinin xislətlərini sadaladıqda yaşadıqları mühitin icbari olaraq onlara daimi münaqişədə olmaq və döyüşkənlik əxlaqını öyrətdiyini qeyd etdik. İslamı qəbul etdikdən sonra isə onlar dini tə’limlər nəticəsində öz aralarındakı kin-küdurəti kənara qoyub onu qardaşlıqla əvəz etmişdilər. İslam dini yolunda döyüşməyi özləri üçün vəzifə sayırdılar. Keçmişdə dəvə və ...

ƏLİ (Ə)-IN ŞƏHADƏTİNDƏN SONRA İSLAMIN ƏHATƏ DAİRƏSİ

ƏLİ (Ə)-IN ŞƏHADƏTİNDƏN SONRA İSLAMIN ƏHATƏ DAİRƏSİ
ƏSL HƏQİQƏTDƏ XƏVARİC NƏ İSTƏYİRDİ?Qeyd etdiyimiz kimi, xəvaric dəstəsi əvvəldə hakim tə’yin etmək məsələsi ilə razılaşdılar. Lakin bir neçə ay ötəndən sonra Allah dinində hakim tə’yin etdiyinə görə Əli (ə)-a irad tutdular. Əli (ə) bundan sonra onlara: “Biz şamlılarla döyüşə hazırıq, lakin müvvəqqəti barışığın müddəti başa çatmalıdır” dedikdə, onlar qəbul etmədilər.Dini ...

İSLАMIN ZÜHURU

İSLАMIN ZÜHURU
  Əllərindəki Tövrаt və İncildə (аdının vəsfini və əlаmətlərini) yаzılmış gördükləri rəsuli-ümmiyə (heç kəsin yаnındа oxuyub elm öyrənməmiş və yа Məkkəli) Peyğəmbərə tаbe olurlаr. (O Peyğəmbər) onlаrа yаxşı işlər görməyi buyurаr, pis işləri qаdаğаn edər, təmiz (pаk) nemətləri hаlаl, murdаr (nаpаk) şeyləri hаrаm edər, onlаrın аğır yükünü yüngülləşdirər ...

İSLAM ALƏMİNDƏ İLK SAZİŞ

İSLAM ALƏMİNDƏ İLK SAZİŞ
Peyğəmbər (s) Yəsrib şəhərində bir müddət qaldıqdan sonra əhalinin ictimai vəziyyətini sahmana salmağı lazım gördü. Əvvəldə Qeyd etdiyimiz kimi, bu şəhərdə bir çox ərəblər yaşayırdı ki, onlar da öz növbəsində ayrı-ayrılıqda qüdrətli olan Ous və Xəzrəc qəbilələrinə bağlı idilər. Ərəblərdən əlavə şəhərin özündə və ətrafında yaşayan yəhudilər də var idi ki, onlar bu iki ...

Paxıllıq haqqında

Paxıllıq haqqında
Loğman oğluna buyurur: “Paxılın üç nişanəsi vardır: insanın arxasından qeybət edər, yaltaqlıq edər, başqalarının çətinliyinə sevinər”.İmam Əli (ə) buyurur: “Paxıl tez əsəbləşər, kini gec ürəyindən çıxar”.Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Öz ehtiyaclarınızı yerinə yetirmək üçün gizli işlərdən yardım alın. Çünki hər bir nemət sahibi həsədə tuş gələr”.İmam Əli (ə) buyurur: ...

CƏNUB MƏNTƏQƏSİ VƏ ORADAKI DÖVLƏTLƏR

CƏNUB MƏNTƏQƏSİ VƏ ORADAKI DÖVLƏTLƏR
  Tarixçilər Ərəbistan yarmadasından söz açdıqda cənub nahiyəsini ön plana çəkirlər. Ona görə ki, eramızdan 2000-il əvvəl başlayaraq islamın gəlişinə qədər bu məntəqədə çoxlu dəyişiklər baş vermiş və bununla əlaqədar olaraq çox rəngarəng bir tarixə malik olmuşdur. Amma onun səhra və yaşayış olmayan əyalətlərinin tarixi mühüm olmamış və ya orada az dəyişikliklər baş vermişdir. ...

ME’MARLIQ VƏ DİGƏR SƏNƏTLƏR

ME’MARLIQ VƏ DİGƏR SƏNƏTLƏR
Vəlid ibni Əbdülməlikin xilafətinə dair bəhsimizdə onun dövründəki me’marlığın inkişafı haqqında qısa da olsa söhbət açdıq. İslam me’marlığındakı dəyişkənlik Müaviyənin hakimiyyəti dövrü Şamda başlamışdır. “Xəzra” sarayının tikilməsinə Əbuzərin irad tutması məsələsi tarixdə məşhur hadisələrdən biri sayılır. Bu gün bu saraydan heç bir əsər-əlamət qalmamışdır. Ona görə ...

DÖVLƏTİN DAVAMLI OLMASI

DÖVLƏTİN DAVAMLI OLMASI
 Bütün peyğəmbərlərin (xüsusən, həzrət Məhəmməd (səlləllahu ələyhi və aleh)-in vəzifəsi cəmiyyətdə sülh və ədalətin bərqərar olunması olub. Bu əsasa görə İslam dini Qur`anın hökmü ilə həm hökuməti ədalətli olmağa də`vət edir, həm də insanları bir-birləri ilə ədalətlə rəftar etməyə çağırır. Qurani-Kərimdə buyurulur:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ...