Azəri
Wednesday 17th of July 2024
Quranın təfsiri
ارسال پرسش جدید

Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar

Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar
Sual-10: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs kim olmuşdur? Cavab: Quranı bir yerə yığan ilk şəxs Həzrət Əli əleyhissalamdır. Qurani-Kərim barəsində sual və cavablar Sual-1: Quranın neçə surəsi var və ayələrinin sayına görə ən böyük və ən kiçik surələr hansıdır? Cavab: Quranın 114 surəsi var və ayələrinin sayına görə ən kiçik surə "Bismillah"-ı ilə dörd ayəsi olan "Kovsər" surəsi, ən ...

Peyğəmbərin (s) kəlamında mömin, kafir, qəlb və Quran

Peyğəmbərin (s) kəlamında mömin, kafir, qəlb və Quran
 Quran onları dərinliklərə aparar, onlara yol göstərər...Rəsuli-əkrəm (s) buyurmuşdur:Mömin sınmırMöminnin hekayəti küləyin yolu üstündə duran sünbülə bənzəyir. Gah yıxılır, gah durur (Mömin dövranın fitnələri nəticəsində titrəyib büdrəyir, lakin sınmır; yenidən hərəkət edir).Möminin dostluğuMöminlər dostluq və mehribanlıqda bədənin üzvləri kimidirlər. Biri ağrıyan zaman o birilər də ...

Nisa surəsinin 34- cü ayəsindəki “və izribuhunnə” «وَ اضرِبُوهُنَّ» cümləsinin düzgün tərcüməsi “qadının yaşamaq üçün ruhlandırmaq və həvəsləndirmək”- dir yaxud “qadını döymək və tənbih etmək” deməkdir?

Nisa surəsinin 34- cü ayəsindəki “və izribuhunnə” «وَ اضرِبُوهُنَّ» cümləsinin düzgün tərcüməsi “qadının yaşamaq üçün ruhlandırmaq və həvəsləndirmək”- dir yaxud “qadını döymək və tənbih etmək” deməkdir?
Qurani- Kərimin Nisa surəsinin 34- cü ayəsində belə buyurulur:«الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلى النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فـَالصلِحَت قَنِتَتٌ حَفِظتٌ لِّلْغَیْبِ بِمَا حَفِظ اللَّهُ وَ الَّتى تخَافُونَ ...

"Ləyl" surəsi

"Ləyl" surəsi
əl-Ləyl (Gecə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 21 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    And olsun (aləmi zülmətə) bürüməkdə olan gecəyə;2.    And olsun işıqlanmaqda olan gündüzə;3.    And olsun kişini və qadını (erkəyi və dişini) yaradana ki,4.    Sizin zəhmətiniz (ey insanlar!) cürbəcürdür! (Bəziniz Cənnət ...

Məhəmməd" surəsi

Məhəmməd" surəsi
Muhamməd surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 38 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Kafir olanların və (insanları) Allah yolundan döndərənlərin əməllərini (Allah) puç edəcəkdir.2.    İman gətirib yaxşı əməllər edənlərin, Rəbbindən Muhəmmədə haqq olaraq nazil edilənə (Qurana) inananların isə günahlarının üstünü örtəcək, onların ...

Ənkəbut" surəsi

Ənkəbut" surəsi
əl-Ənkəbut (Hörümçək) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 69 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    İnsanlar (möminlər) yalnız: “İman gətirdik!” - demələrilə onlardan əl çəkilib imtahan olunmayacaqlarınımı sanırlar? (Xeyr, iman gətirmək şəhadət kəlməsini təkcə dillə demək deyildir. Biz onları yeri gəldikcə ...

ƏS-SƏCDƏ SURƏSI

ƏS-SƏCDƏ SURƏSI
ƏS-SƏCDƏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur və eyni zamanda möcüzədir. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lamın (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.) 2. Bu kitabın aləmlərin Rəbbi ...

Qur`an tilavətindən öncə Allaha sığın!

Qur`an tilavətindən öncə Allaha sığın!
"İstiazә"  - Şеytandan Allaha sığınma “İstiazә”nin mә’nası: Lüğәtdә “istiazә” “pәnah aparmaq, sığınmaq”, başqa sözlә, “pisliklәrin şәrindәn vә şеytandan Allaha sığınmaqdır.” Qur’an qarisi tilavәtdәn qabaq böyük Allahdan dilәyir ki, оnu şеytanın şәrindәn hifz еtsin, bununla da, qiraәti tә’sirsiz, riyalı, özününümayiş üçün оlmasın. Әksinә, qəlbən, ...

"Ənfal" surəsi

"Ənfal" surəsi
.8.əl-Ənfal (Qənimət) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 75 ayədir. 30-36-cı ayələr Məkkədə nazil edilmişdir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbərim!) Səndən (müharibədə əldə edilmiş) qənimətlər (onların kimə çatması) haqqında soruşarlar. De: “Qənimətlər Allahın və Peyğəmbərinindir (onun bölünməsi Allaha və Peyğəmbərinə aiddir). Buna görə də əgər (həqiqi) möminsinizsə, ...

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun

Sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturun
Yаlnız sizi bеş şеydәn uzаqlаşdırаn vә bеş şеyә dәvәt еdәn аlimlә оturunPеyğәmbәr (s) buyurub:لا تَجْلِسُوا إِلَّا عِنْدَ كُلِّ عَالِمٍ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الشَّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَ مِنَ الرِّيَاءِ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَ مِنَ الرَّغْبَةِ إِلَى ...

"Taha" surəsi

"Taha" surəsi
.20.Taha surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 135 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Ta, Ha!2.    Biz Quranı sənə məşəqqət çəkməyin üçün nazil etmədik! (Peyğəmbər ayaq üstə, barmaqlarının ucunda durub o qədər namaz qılmışdı ki, mübarək qıçları şişmişdi).3.    (Biz onu Allahın əzabından) qorxan bir kimsəyə yalnız ...

"Mulk" surəsi

"Mulk" surəsi
əl-Mulk (Mülk və ya hakimiyyət) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 30 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Hökm (hər şeyin ixtiyarı) əlində olan Allah nə qədər ucadır (nə qədər uludur). O, hər şeyə qadirdir!2.    Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq (bəlli etmək) üçün ölümü və həyatı yaradan Odur. O, yenilməz ...

İslamda təmizlik və əxlaqi sərvətlərə yiyələnmək

İslamda təmizlik və əxlaqi sərvətlərə yiyələnmək
Quran Peyğəmbərə (s) müraciət edərək buyurur:“Ey (libasına) bürünüb sarınan (Peyğəmbər)! Qalx (qövmünü Allahın əzabı ilə) qorxut! Öz Rəbbini uca tut! Libasını təmizlə!” (“Müddəssir” surəsi, ayə: 4)Ayədə geyimin paklığından məqsədin nə olduğu haqqında 6 versiya irəli sürülmüşdür.1. Ayədə məqsəd onun ilkin zahiri ...

"Ənbiya" surəsi

"Ənbiya" surəsi
.21.əl-Ənbiya (Peyğəmbərlər) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 112 ayədir)   Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət günü) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət içindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) üz döndərirlər. (Qiyamət insanlar üçün nə qədər uzaq isə, Allah dərgahında bir o qədər yaxındır. Fani dünyaya, şan-şöhrətə olan meyl, varlanmaq həvəsi ...

"İnşirah" surəsi

"İnşirah" surəsi
əl-İnşirah (Açılma və ya Genişlənmə)əl-İnşirah (Açılma və ya Genişlənmə) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 8 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!    (Ya Peyğəmbər!) Məgər Biz (haqqı bilmək, elm və hikmət dəryası etmək üçün) sənin köksünü (qəlbini) açıb genişlətmədikmi?! (Allahın öz lütfü ilə köksünü ...

"Talaq" surəsi

"Talaq" surəsi
ət-Talaq (Boşanma) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 12 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Övrətləri boşadığınız zaman onları gözləmə müddətlərində (heyzdən pak olduqdan sonra) boşayın. Gözləmə müddətini (iddəti) sayın. Rəbbiniz olan Allahdan qorxun. Onları -açıq-aşkar bir pis iş (zina) etməyənə qədər -(gözləmə müddəti ...

"Munafiqun" surəsi

"Munafiqun" surəsi
əl-Munafiqun (Münafiqlər) surəsi(Mədinədə nazil olmuşdur, 11 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    (Ya Peyğəmbər!) Münafiqlər (riyakarlar) sənin yanına gəldikləri zaman: “Biz sənin, doğrudan da, Allahın Peyğəmbəri olduğuna şəhadət veririk!” -deyirlər. Allah sənin Onun həqiqi Peyğəmbəri olduğunu bilir. Allah həm də münafiqlərin xalis yalançı ...

"Ənkəbut" surəsi

"Ənkəbut" surəsi
.29.əl-Ənkəbut (Hörümçək) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 69 ayədir)   Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Əlif, Lam, Mim!2.    İnsanlar (möminlər) yalnız: “İman gətirdik!” - demələrilə onlardan əl çəkilib imtahan olunmayacaqlarınımı sanırlar? (Xeyr, iman gətirmək şəhadət kəlməsini təkcə dillə demək deyildir. Biz onları yeri gəldikcə malları, övladları və canları ilə sınayacağıq ...

"Nəcm" surəsi

"Nəcm" surəsi
ən-Nəcm (Ulduz) surəsi(Məkkədə nazil olmuşdur, 62 ayədir)Bismillahir–rəhmanir-rəhim!1.    Batmaqda olan ulduza (Sürəyya ulduzuna) and olsun ki,2.    Sizin yoldaşınız (Muhəmməd əleyhissəlam) nə haqq yoldan sapmış, nə də azmışdır!3.    O, həva-həvəslə danışmır (nəfsinə uyub kefi istəyəni) demir.4.    Bu, ancaq (Allah dərgahından) nazil ...

Qurani kərimdə sirat körpüsü barəsində məlumat verilibmi?

Qurani kərimdə sirat körpüsü barəsində məlumat verilibmi?
Qurani kərimdə "sirat körpüsü" adlı termindən istifadə edilməyib. Həmçinin Quranda istifadə olunan "sirat" sözü yalnız "haqq yol, doğru yol" mənasındadır. Bəs xalq arasında gəzən "sirat körpüsü" termini haradan qaynaqlanır və "sirat körpüsü"nü "sirat yolu" (haqq yol) ilə əlaqələndirmək olarmı? Qısa cavab Düzdürki, "sirat körpüsü" termini Quranda işlədilməmişdir, amma bəzi ...