فارسی
جمعه 11 اسفند 1402 - الجمعة 19 شعبان 1445
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه
0
نفر 0

آثار فردی اقامۀ نماز

مرحوم آيه الله کاشف الغطاء در ضمن يکي از بحث هايشان فرموده اند: من هميشه به جوانان نصيحت مي کنم که هر چه هم آلوده شديد از نماز دست برنداريد که اين رشته ي اتصال شما و خداوند است که اگر نماز را رها کرديد کاملا رشته اتصال خود را قطع نموده ايد.
 آثار فردی اقامۀ نماز

«و أقم الصلوه طرفي النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلک ذکري للذاکرين »؛ (1) و در دو طرف روز ( اول و آخر آن ) و نخستين ساعت هاي شب ، نماز برپادار ، زيرا خوبي ها ، بدي ها را از ميان مي برد ، اين پندي براي پند گيرندگان است .
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: الا أدلکم علي ما يمحو الله به الخطايا ، و يذهب به الذنوب ؟ فقلنا : بلي يا رسول الله ، قال : اسباغ الوضوء في المکروهات ، و کثره الخطا الي المساجد ، و انتظار الصلاه بعد الصلاه ؛ (2)
آيا شما را راهنمايي نکنم بر چيزي که خداوند به سبب آن خطاها را محو و گناهان را پاک مي کند؟ پس گفتيم : بفرماييد اي رسول خدا ! حضرت فرمودند: وضوي کامل گرفتن در جايي که سخت و دشوار است و زياد رفتن به مساجد و منتظر نمازي پس از نمازي بودن .
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: الصلوات الخمس و الجمعه الي الجمعه کفارات لما بينهن ما لم تغش الکبائر ؛ (3)
نمازهاي پنج گانه و نماز جمعه تا جمعه ، پوشاننده آنچه در ميان آنهاست مادامي که گناهان بزرگ انجام نگيرد که آنها را در برگيرد .
شيخ بهائي قدس سره فرموده است : واضح است که گناهاني که نماز آنها را از بين مي برد گناهان صغيره است (4) [ البته حق الناس را نيز از بين نمي برد ؛ ولي توفيق توبه و پاک شدن از آنها را فراهم مي سازد].

دور شدن شيطان
حضرت اميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايد: الصلاه حصن من سطوات الشيطان ؛ (5) نماز پناهگاهي در برابر حمله هاي شيطان است .
حضرت صادق عليه السلام مي فرمايد: ملک الموت يدفع الشيطان عن المحافظ علي الصلاه ، و يلقنه شهاده أن لا اله الا الله و أن محمدا رسول الله في تلک الحاله العظيمه ؛ (6)
فرشته ي مرگ ، شيطان را از مواظبت کننده ي بر نماز ، دور مي کند و در آن حال سخت ( جان کندن ) گواهي بر يکتايي خداوند و رسالت حضرت محمد صلي الله عليه و آله و سلم را به او تلقين مي کند.

بازداشتن از کارهاي زشت
« و أقم الصلوه ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنکر » ؛ (7) و نماز را برپا دار که همانا نماز تو را از کار زشت و ناپسند باز مي دارد .
جاء رجل الي النبي صلي الله عليه وآله و سلم فقال : ان فلانا يصلي بالليل فاذا أصبح سرق ، قال : انه سينهاه ما يقول ؛ (8)
مردي نزد پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم آمد و گفت : همانا فلاني در شب نماز مي خواند و صبح دزدي مي کند. فرمود: در آنچه مي گويد ( نمازش) بزودي او را باز مي دارد .

نوراني ساختن نمازگزار
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: صلاه الرجل نور في قلبه ، فمن شاء منکم فلينور قلبه ؛ (9)
نماز شخص ، سبب نوراني شدن دل او مي شود؛ پس هر کس مي خواهد بايد دلش را ( با خواندن نماز ) نوراني سازد .
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: نوروا منازلکم بالصلاه و قراءه القرآن ؛ (10)
منزل هايتان را با خواندن نماز و قرائت قرآن نوراني سازيد .

 توجه خاص خداوند به بنده
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمايد: لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه و يسبغه ثم يأتي المسجد لا يريد الا الصلاه فيه الا تبشبش الله به کما يتبشبش أهل الغائب بطلعته ؛ (11)
هيچ کس وضوي کامل نمي گيرد و سپس براي نماز به مسجد نمي آيد ، مگر اين که خداوند با لطف خوشي از او استقبال مي کند؛ هم چون خوشحالي خانواده ي شخص غائب هنگام ورودش.
 بهره گيري از رحمت هاي خاص خداوند
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم مي فرمايد: [ للمصلي ] ثلاث خصال : تتناثر الرحمه عليه من قدمه الي عنان السماء ، و تحف به الملائکه من قرنه الي أعنان السماء و ينادي مناد: لو علم المناجي من يناجي ما انفتل ؛ (12)
[ براي نمازگزار ] سه ويژگي است: رحمت الهي او را از کف پايش تا کرانه ي آسمان در برمي گيرد و فرشتگان از روي سرش تا کرانه هاي آسمان گرداگرد او را مي گيرند و فرياد کننده اي ندا در مي دهد: اگر مناجات کننده مي دانست با که مناجات مي کند ، باز نمي گشت .

 استجابت دعا
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: من صلي صلاه لا يعرض علي قلبه فيها شيء من أسباب الدنيا ؛ لم يسأل الله شيئا الا أعطاه ؛ (13)
هر کس نمازي بخواند که در آن چيزي از چاره انديشي هاي دنيا را در دل نگذراند ، هيچ چيز از خدا نمي خواهد ، جز اين که به او مي دهد .
حضرت اميرمؤمنان عليه السلام مي فرمايد: من أدي فريضه، فله عندالله دعوه مستجابه ؛ (14)
هر کس نماز واجبي بگزارد ، نزد خداوند يک دعاي مستجاب و پذيرفته دارد .

نماز گزار از بلاهاي آسماني در امان است
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم فرمودند: اذا أنزل الله عاهه من السماء عوفي منها حمله القرآن و رعاه الشمس - أي الحافظون لأوقات الصلوات - و عمار المساجد ؛ (15)
هرگاه خداوند ، آفتي از آسمان فرو فرستد ، حاملان قرآن و نگهبانان خورشيد - يعني نگهبانان وقت نماز - و آباد کنندگان مساجد ، از آن در امانند .

 به دست آوردن پاداش و سود فراوان
جاء رجل من الأنصار الي رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم ... فقال : زرع فلان زرعا فأضعف - أوکما قال - فقال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و ما ذاک ؟ رکعتان خفيفتان خير لک من ذلک کله من الدنيا و ما عليها ؛ (16)
مردي از انصار خدمت پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم رسيد و گفت : فلاني زراعت کرده و محصولش دو برابر شده است ( با شبيه چنين چيزي ) . حضرت فرمود: چه مي گويي؟ دو رکعت نماز مختصر، از همه ي اين و از دنيا و آنچه در آن است براي تو ، بهتر است .
مر النبي صلي الله عليه و آله و سلم علي قبر دفن حديثا ، فقال : رکعتان خفيفتان مما تحقرون و تنفلون يزيدهما في عمله أحب اليه من بقيه دنياکم ؛ (17)
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم بر قبر شخصي تازه دفن شده گذشت ؛ پس فرمود: اگر اين شخص بتواند دو رکعت نماز مختصر - از همان هايي که کوچک و اضافه مي شمريد- بر اعمالش بيفزايد ، برايش محبوب تر از بقيه ي دنيايتان است .
 رشته ي محکم ارتباط بنده با خداوند
فقه الرضا عليه السلام : سئل بعض العلماء من آل محمد صلي الله عليه و آله و سلم فقيل له : - جعلت فداک - ما معني الصلاه في الحقيقه ؟ قال : صله الله للعبد بالرحمه ، و طلب الوصال الي الله من العبد ؛ (18)
از حضرت رضا عليه السلام سؤال شد : فدايت شوم معناي حقيقي نماز چيست ؟
حضرت فرمودند : نماز وسيله ي ريزش رحمت الهي به بنده و طلب وصال بنده به خداوند است .
مرحوم آيه الله کاشف الغطاء در ضمن يکي از بحث هايشان فرموده اند: من هميشه به جوانان نصيحت مي کنم که هر چه هم آلوده شديد از نماز دست برنداريد که اين رشته ي اتصال شما و خداوند است که اگر نماز را رها کرديد کاملا رشته اتصال خود را قطع نموده ايد.(19)

گشودن درهاي بهشت
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم به علي عليه السلام فرمودند : سبعه من کن فيه فقد استکمل حقيقه الايمان و أبواب الجنه مفتحه له : من أسبغ وضوءه ، و أحسن صلاته ، و أدي زکاه ماله ، و کف غضبه ، و سجن لسانه ، و استغفر لذنبه ، و أدي النصيحه لأهل بيته ؛ (20)
هفت خصلت است که در هر کس باشد حقيقت ايمان را دريافته ، و [ همه ي ] درهاي بهشت بر وي گشوده مي گردد: کسي که وضوي کامل بگيرد ، کسي که نمازش را نيکو اقامه نمايد ، زکات مالش را بپردازد ، خشم خويش را کنترل نمايد ، زبانش را از هرچه نبايد بگويد بسته و زنداني نمايد ، گناهان و اشتباهاتش را جبران کند ، نصايح و اندرز و راهنمايي هاي لازم را در حق اهل بيت و فرزندان مضايقه نکند [ و حق اهل و عيال و اولاد خويش را از نظر نصيحت و هدايت و ارشاد ادا نمايد].
اولياي خداوند نماز را با هيچ چيز معاوضه نمي کردند
قال رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم - لما نزلت هذه الآيه « أقم الصلوه طرفي النهار » ؛ (21) - ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس و غربت ؛ (22)
پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و سلم : - هنگام که آيه ي « نماز را در دو سوي روز به پادار » نازل شد - فرمودند: دوست ندارم به جاي نماز ، آنچه خورشيد بر آن مي تابد ، داشته باشم .

 


1. هود ( 11) آيه 114 .
2. ارشاد القلوب ، الباب الحادي و الخمسون ، ص 257 .
3. الصلاه في الکتاب و السنه ، ص 112 و شيخ بهايي ، الاربعون حديثا ، الحديث الثالث ، ص 90 .
4. شيخ بهايي ، همان .
5. محمدي ري شهري ، الصلاه في الکتاب و السنه ، ص 116 .
6. همان .
7. عنکبوت (29) آيه 45 .
8. محمدي ري شهري ، الصلاه في الکتاب و السنه ، ص 117 .
9. کنزالعمال ، ج 7 ، ص 300 ، حديث 18973 .
10. همان ، ج 15 ، ص 392 .
11. محمدي ري شهري ، الصلاه في الکتاب و السنه ، ص 46 .
12. همان ، ص 119 و کنزالعمال ، ج 7 ، ص 289 ، حديث 18923 .
13. محمدي ري شهري ، الصلاه في الکتاب و السنه ، ص 119 .
14. کنزالعمال ، ج 7 ، ص 313 ، حديث 19040 .
15. محمدي ري شهري ، همان ، ص 39 .
16. همان ، ص 25 .
17. همان .
18. بحارالانوار ، ج 84 ، ص 246 .
19. الفردوس الاعلي ، ص 173 .
20. مکارم الاخلاق ، ج 2 ، ص 387 .
21. هود (11) آيه 114 .
22. محمدي ري شهري ، همان ، ص 27 .


منبع : پایگاه راسخون
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخرین مطالب

سه درس مهم که می‌توان از سوره هل‌اتی گرفت
كلّياتى درباره مقتل و مقتل‏نگارى‏
صدقه و انفاق در آیات و روایات
دیدی که چنین ز عشق پرپر زده‌ایم از امیر عاملی
بررسی ضرورت عزاداری
زکات زبان و دست و پا
زندگانی حضرت ابوالفضل عباس(ع)
مردی که سيراب نشد
عاشورا الگويى براى همه
عزاداري و مداحي؛ آسیبها و راهکارها

بیشترین بازدید این مجموعه

اسلام و مسلمانان در ایتالیا
دعاى مستجاب‏
رابطه عمل و پاداش در كلام علّامه طباطبائى‏
بهترين نيّت‏
همسايگان و دوستان‏
شهادت امام علی النقی(ع)
نتایج دنیایی استغفار در قرآن کریم
گوهر اخلاص/ از تفکر تا توحید
کلیدی ترین عنصر در سبک زندگی منتظران
سه درس مهم که می‌توان از سوره هل‌اتی گرفت

 
نظرات کاربر

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روزگزارش خطا  

^