فارسی
يكشنبه 31 تير 1403 - الاحد 13 محرم 1446
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

0
نفر 0

معرفى شخصیت پیغمبر اسلام

(برگرفته از کتاب بر بال اندیشه)
امروزه براى شناخت هر مکتبى ، ابتدا مى توان شخص و شخصیت بنیانگذارش را از هر جهت مورد مطالعه و با دقت کامل او را در تمام زمینه هاى زندگیش مورد بررسى قرار داد و شخصیت شناسى کرد ; یعنى شخص و شخصیتش را از نظر آراء ، افکار ، اخلاق و عقاید بررسى کرده ، تا به وسیله این شناخت ، مکتبش را بهتر و کاملتر معرفى نمود .
از این جهت بخشى به معرفى رهبر عزیز اسلام اختصاص داده شده ، تا با شناخت او بهتر بتوان آیین پاک و مکتب عالیش را شناخت ; زیرا آن رادمرد بزرگ انسانى ، کاملترین و عالیترین مظهر اسلام است که مى توان تمام برنامه هاى قرآن را در اعمال ، رفتار ، آراء ، عقاید ، روحیات پاک و صفات پسندیده اش مشاهده کرد .
در حقیقت وجود پیامبر در تمام برنامه هایش ، آیینه تمام نماى اسلام و قرآن است که با شناخت او به طور صحیح و کامل ، مى توان اسلام و جنبه سازندگیش را شناخت ، و دریافت که اسلام در تمام زمینه ها و مسائل زندگى ، حیات بخش انسان است .
 
سیماى محمد (صلى الله علیه وآله) در نگاه على (علیه السلام)
على (علیه السلام) در معرفى رسول گرامى اسلام مى فرماید :
«قامتش متوسط ، محاسن انبوه ، چهره برجسته و ارغوانى و آثار قدرت از ظاهرش آشکار بود . چیزى که بیش از همه قابل توجه است ، صفات روحى و مزایاى اخلاقى آن رادمرد بزرگ بود که وى را از همه عالم ، برتر و بالاتر قرار داده است .
بر اثر کثرت عبادت ، از زیادى کلام متنفر و غالباً خاموش مى نشست . نشانه بالاترین درجه نیکوکارى و احسان از چهره اش پیدا بود و انصاف گویى جزء طبیعت او قرار داشت . بى حد خلیق و منصف بود و دوست و بیگانه ، قوى و ضعیف در نظرش یکسان بودند ; ولى نسبت به فقرا محبتى خاص داشت ، همانطور که فقرا را به خاطر فقر ، حقیر نمى دید ; اغنیا را نیز به خاطر ثروت تنها احترام نمى کرد . نسبت به واردین و اصحاب اظهار محبت مى کرد و هیچوقت جواب خشن و سختى به آنها نمى داد .
آن چنان در سیاست و کیاست برترى داشت ، که از افرادى ضعیف و پراکنده ، ملتى قوى بنا نهاد که با هیچ حادثه تاریخى از بین نخواهد رفت ; زیرا از جسم و جان خویش در راه به ثمر نشستن نهال نوپاى اسلام مایه گذاشته بود .
کسانى که به ملاقات وى شرفیاب مى شدند ، از آنها با چهره باز پذیرایى مى کرد و مطالب آنان را با کمال صبر و تحمل گوش مى داد ، و تا برنمى خاستند حرکت نمى کرد . هر کس با وى مصافحه مى کرد ، تا دستش را رها نمى نمود ، دست خود را نمى کشید اگر با وى در موضوعى سخن مى گفتند ، تا او سخنش را قطع نمى کرد ، آن حضرت سخن خود را قطع نمى فرمود . بیشتر اوقات به دیدار اصحاب خود مى رفت ، و آنچنان بى تکلّف زندگى مى کرد که گوسفندان را خود مى دوشید .
از طرف دیگر چنان قدرت در حل مشکلات داشت که از متخصصین فن نیز داناتر و آگاه تر بود . چنان راه مى رفت که گویى ، در سراشیبى حرکت مى کند و با این که وقار و آرامش زیادى داشت ; هنگام قدم زدن گویى از زمین کنده مى شد ، هنگام کار به گونه اى به کار مى پرداخت که هرکس مى دید فکر مى کرد همه حواس و فکرش ، در اطراف آن دور مى زند .
در هنگام جنگ آن چنان به فرمان خداى متعال حرکت مى کرد ، که هیچ چیز نمى توانست جلوى او را بگیرد .»
در نقل دیگرى آمده است که امیرمومنان (علیه السلام) فرمود : « شجاع ترین و جنگاورترین ما ، کسى بود که در جنگ به او نزدیک تر باشد » .
 آن حضرت مرد جنگ بود ، خطوط و نقشه جبهه را دقیق ترسیم مى کرد و سپاه و لشکر را فرماندهى مى نمود و مى جنگید ; آنچنان که گویى فرمانده جنگى است ، که تنها تخصصش آن فن است . نه تنها در جنگ بلکه در تمام رشته هایى که وارد مى شد همینطور بود ; یعنى تصور مى کردى متخصص آن کار است .
هم پدر بزرگوار بود و هم شوهرى نیک ، خانواده بزرگى را با نفقه بسیار سرپرستى مى کرد ، هم نفقه نفسانى ، روحى و نفقه مالى ، گویى والاترین و دلسوزترین پدرى است که چشم روزگار به خود دیده است .
آن حضرت لباس و کفش خود را با دست خویش وصله مى کرد ، و همیشه فقرا را نزد خود جمع مى نمود و آنها را محترم مى داشت .
تا زمانى که از دنیا رفت ، حتى براى یک مرتبه از نان جو غذاى سیر تناول نکرد ! . بیشتر اتفاق مى افتاد که در منزل وى ، به منظور پخت غذا آتشى روشن نمى شد ، و در آن مدت غذاى وى و اهل خانه اش خرما و آب بود .
نبى بزرگ اسلام بر نفس خویش مسلط بود ، سخن کم مى گفت ، زیاد فکر مى کرد و اراده اش در نهایت درجه قوت بود . اگر چه وارستگى و سادگى وى حیرت انگیز بود ; ولى مقید بود که همیشه خود را تمیز و پاکیزه نگاه دارد . در تمام مدت عمر ، کارهاى شخصى خود را به دیگرى محول نکرد ، و خود عهده دار کارهاى شخصى خویش بود . او سرمشق مردم در زندگى عملى بود .
در تحمل مشقت توانایى زیادى داشت ، چنان که یکى از غلامان وى نقل مى کند : مدت هیجده سال در خدمتش بودم ، در تمام این مدت یک حرکت یا سخن ملال آور مشاهده نکردم . در جنگ شجاعت و دلیرى از خود نشان مى داد و از هیچ خطرى فرار نمى کرد ، با این وصف هیچ وقت هم بدون جهت خود را در خطر نمى انداخت .
آن بزرگ مرد آسمانى ، قبل از این که با گفتار خود راهنماى خلق باشد ، با رفتار شخصى خود ، بهترین تربیت کننده و رهبر بود ، نخست از خویش نمونه عملى دستورات قرآن را نشان مى داد ، آنگاه مردم را بدان دستورات دعوت مى نمود . گاهى از شدت گرسنگى ، بر شکم مبارک سنگ مى بست و اگر بر سفره اى مى نشست ، آنچه از غذا حاضر بود تناول مى فرمود و ایراد نمى گرفت ، از غذاهاى حلال دورى نمى جست و از لباس آنچه فراهم بود مى پوشید .
آن انسان کامل و جامع ، در دورترین محل مدینه ، از بیمار عیادت مى کرد ، با محتاجان مى نشست و با فقرا هم غذا مى شد . مرکب معینى براى سوارى نداشت ، اسب ، شتر یا الاغ سوار مى شد و گاهى نیز پیاده به مقصد مى رفت ، بوى خوش را دوست داشت و از بوى بد بیزارى مى جست . دانشمندان و آگاهان را گرامى مى داشت و بزرگان را با مهر ، محبت ، احسان به طرف خود جلب مى نمود . از خویشاوندان دیدن مى کرد ، بدون این که یکى را بر دیگرى برترى دهد . بر احدى جفا و ستم روا نمى داشت و عذر عذرخواهان را مى پذیرفت . شوخى مى کرد ; اما حق مى گفت ، مى خندید ولى صداى خود را به خنده بلند نمى کرد . با او به درشتى سخن مى گفتند اما او حوصله مى کرد . بدى ها را به رخ اشخاص نمى آورد و بدى را به بدى تلافى نمى نمود و از بدکاران گذشت مى کرد .
کسى در سلام بر او پیشى نداشت . بیشتر اوقات دو زانو مى نشست و دست بر زانو مى گرفت . تازه واردین ، او را در میان جمع نمى شناختند ; زیرا در هنگام نشستن جاى معینى نداشت . بیشتر به طرف قبله مى نشست و هر کس به دیدنش مى رفت ، عباى مبارک خود را زیر پایش قرار مى داد ، در حالى که با آن هیچ آشنایى نداشت . براى مهمان تکیه گاه قرار مى داد و اگر مهمان نمى پذیرفت ، با اصرار به او مى قبولاند . دیر غضب و زودگذر بود . با محبت و سودمندترین فرد براى مردم بود .
شیرین تر و گویاتر از همه سخن مى گفت ; ولى کم مى گفت ، در عین کم گفتن تمام کلام و خواسته اش را بازگو مى کرد . سکوتش طولانى و بدون احتیاج سخن نمى گفت . هرگز از او سخن بد شنیده نشد . در حال خشم و رضا جز حق و حقیقت نمى فرمود .
بهترین غذاى او آن بود که براى تمام مردم فراهم بود ، غذاى خیلى گرم نمى خورد ، از غذایى که نزدش بود تناول مى کرد و براى خوردن طعام با سه یا چهار انگشت مقدسش غذا میل مى کرد ، نانش از آرد جو سبوس نگرفته بود و پیاز ، سیر و پیازچه نمى خورد و از هیچ طعامى بدگویى نمى کرد ، غذاى مانده بر انگشت را با دهان پاک مى کرد و مانده غذا را میل مى فرمود و مى گفت : برکت غذا در آخر آن است .
لباسش تا روى پاى او را مى گرفت ، در هنگام قدرت ، مى بخشید ، همیشه خوش رو و ظاهر و باطنش یکى بود ، خوشنودى و خشم از چهره اش آشکار بود ، کریمترین و راستگوترین انسان ها بود ، بدهکارى مالى خود را ادا مى کرد و کسى که ناگهان او را مى دید ، بزرگیش را درک و مجذوب آن حضرت مى شد .
چیزى از او نمى خواستند مگر آن که عنایت مى فرمود ، بر کودکان مى گذشت و به آنان سلام مى کرد . در مرتبه اول هر کس با او ملاقات مى نمود ، ابهت آن حضرت او را مى گرفت و از هیبت آن حضرت مضطرب مى شد ، به او مى فرمود : آرام و آسان باش ، من نیز مانند شمایم . هرگز او را صدا نکردند مگر این که جواب داد . هرگاه با اصحاب خود مى نشست ، اگر درباره آخرت سخن مى گفتند توجه مى کرد و اگر درباره غذا و آشامیدنى صحبت مى کردند ، با آنان همگام مى شد و اگر در اطراف دنیا حرف مى زدند ، براى آنکه از آنان دلجویى کند در اطراف همان مطلب گفتگو مى کرد.
پایگاه استاد حسین انصاریان

منبع: کتاب بر بال اندیشه

0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخرین مطالب

از تولد تا غیبت  
گوشه اى از عذاب قيامت‏  
سعادت ابدی در گرو اشک و عزاداری برای سیدالشهدا ...
مراتب صبر
میدان جنگ‏ از صابر همدانی
غیرت و حمیت حضرت ابوالفضل علیه السلام
همه مشکلاتمان را در روز عرفه حل کنیم !
عاشورا در آينه تفاسير (1)
آشنایی با سنت اربعین نویسی
مفهوم حیات و مرگ در قرآن

بیشترین بازدید این مجموعه

شهادت محمد بن ابی بکر از یاران امام علی (ع)
طلوع ماه هاشمی ولادت حضرت عباس علیه السلام
حوادث بعد از واقعه عاشورا
توحید و حکومت دینی
هشداری جدی به زیر آب زن های حرفه ای
مفهوم حیات و مرگ در قرآن
نگاهی به زندگانی علی اکبر علیه السلام
افزایش رزق و روزی با نسخه‌ امام جواد (ع)
کرامات و معجزات حضرت فاطمه زهرا (س) (2)
متن دعای معراج + ترجمه

 
نظرات کاربر

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روزگزارش خطا  

^