فارسی
سه شنبه 29 خرداد 1403 - الثلاثاء 10 ذي الحجة 1445
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

0
نفر 0

اجر و ثواب گريه بر حسين عليه السلام

اجر و ثواب گريه بر حسين عليه السلام

گريه خالصانه و عارفانه بر حسين عليه السلام پاداش و آثار ويژه اى دارد كه :الف : برخى نجات بخش انسان از هول و هراس ‍ سكرات موت و عالم قبر و جهان برزخ و سراى آخرت است و برخى باعث زدوده شدن گناهان و مورد عنايت پيامبر و امامان نور عليهم السلام قرار گرفتن و رسيدن به بهشت است ، كه هر كدام را به طور فشرده طرح خواهيم كرد:


1- واپسين لحظات  
خروج روح از بدن ، مرحله سهمگين و گردنه هراس انگيز و عذاب دردناكى است . اميرمؤ منان عليه السلام در اين مورد مى فرمايد:
وانّ للموت لغمرات هى افظع من ان تستغرق بصفة
براى مرگ دشواريهايى است كه هراس انگيزتر از آن است كه بتوان در قالب الفاظ و كلمات ريخته و يا انديشه هاى مردم دنيا بتواند آنها را دريابد.
سوگوارى بر حسين عليه السلام نجات بخش انسان از اين مرحله هراس انگيز و از اين دشواريهاست .
امام صادق عليه السلام به يكى از شيعيان فرمود: (تو از مردم عراق هستى ، آيا به زيارت مرقد پيشواى شهيدان مشرف مى شوى ؟)
گفت: (نه ! چرا كه دشمنان در آنجا زياد هستند و خوف آن دارم كه مراتب عميق ايمان واخلاص مرا، به حكومت استبدادى گزارش دهند و برايم حادثه آفرينى نمايند.)
فرمود: (آيا ستمى كه بر او رفت ، به ياد نمى آورى ؟)
گفت : (چرا! )
فرمود: (آيا پس از ذكر مصيبت او، بر او سوگوارى نمى كنى ؟)
گفت: (چرا بخداى سوگند قطرات اشك هم نثارش مى كنم ، به گونه اى كه خاندان و نزديكان ، اثر سوگوارى و اندوه جانكاه و بى ميلى به غذا را نيز در من مشاهده مى كنند.)
فرمود: (بشارت باد كه در آستانه مرگ ، پدرانم را در كنار بالين خويش مشاهده خواهى كرد و سفارش آنان به فرشته مرگ در مورد تو مايه روشنى ديدگانت خواهدشد.)


2- ديدار فرشته مرگ  
ديدن فرشته مرگ نيز، براى همگان به ويژه گناهكاران مرحله سهمگين و هراس انگيز ديگرى است و سوگوارى بر حسين عليه السلام نجات بخش از اين مرحله سهمگين و هراس آور خواهد بود.
امام صادق عليه السلام به فردى از شيعيان سوگوار فرمود:
(فرشته مرگ نسبت به تو از مادر، پرمهرتر نسبت به فرزندش ‍ خواهد بود، آيا ديدار مادرِمهربان وحشت بار است ؟)


3- منزلگاه قبر 
فرود آمدن در منزلگاه قبر، مرحله هولناك و گردنه سهمگين ديگرى است ؛ به همين جهت توصيه شده است كه فرد را در سه مرحله در قبر فرود آورند تا ترس او بريزد و گريه و سوگوارى بر حسين عليه السلام نجات بخش انسان از اين مرحله سهمگين است و نيز به همين جهت است كه در روايات آمده است كه :
(شادمان ساختن قلب مردم باايمان باعث مى شود كه خداوند همان كار پسنديده و انسان دوستانه را در عالم برزخ به صورت همنشين زيبايى خلق نمايد تا در عالم برزخ به سوى انسان بشتابد و ضمن ديدار با او خاطرنشان سازد كه : هان اى دوست خدا! اينك به بخشايش خدا و خشنودى او بشارتت باد. و همچنان او را از هراس جهان برزخ و قيامت تا پايان يافتن مرحله حسابرسى روز رستاخيز امنيّت بخشد و همنشين باصفاى او باشد.)
اينك ، با وجود اين روايات و با عنايت به اين نكته كه پيامبر و امامان نور، سوگوارى بر حسين عليه السلام را احسان و نيكى و نشانه همدردى و علامت پيوند با خويش وصف نموده اند اگر ما با سوگوارى عارفانه و خالصانه و انجام كارهاى شايسته ، قلب مصفّاى آنان را شادمان سازيم در اين صورت بايد ديد كه همنشين زيبا و پر مهر عالم برزخ ما، كه از شادمانى قلبهاى مطهّر خاندان وحى و رسالت خلق مى گردد، در چه اوجى از زيبايى و جمال خواهد بود؟ و چگونه در سراشيبى قبر به ديدار ما خواهد شتافت و چگونه ما را از هول و هراس نجات خواهد بخشيد.


4- جهان برزخ 
ماندن در عالم برزخ ، عذاب دردناك و گردنه هراس انگيزى است . آيا سخنان على عليه السلام را در اين مورد شنيده اى كه چگونه وضعيّت غمبار خفتگان در قبر را از زبانشان ترسيم مى كند و مى فرمايد:
آنان هر لحظه ندا مى دهند كه : هان اى مردم ! تنگى قبر، ما را سخت در فشار قرار داده است ، ما هراس و وحشت را از يكديگر به ارث مى بريم و خانه هاى خاموش ، ما را به باد تمسخر گرفته و بر ما فرو ريخته ، زيباييهاى بدنهاى ما را نابود و نشانه هاى شناسايى چهره هاى ما را دگرگون ساخته و اقامت ما در اين خانه هاى هراس انگيز، سخت به طول گراييده است .
و گريه بر حسين عليه السلام ايمنى بخش از اين فشارها و گرفتاريها نيز خواهد بود؛ چرا كه با سوگوار بر حسين عليه السلام به هنگام مرگ ، به گونه اى پرمهر، رفتار مى گردد كه اثر شادمانى و سرور تا روز رستاخيز در قلب او خواهد ماند.


5- هنگامه برانگيخته شدن 
مرحله هولناك ديگر، هنگامه رستاخيز و برانگيخته شدن از قبر است كه امام سجاد عليه السلام را گريانده است . آن حضرت به ياد اين مرحله سهمگين مى گريست و مى فرمود:
(براى لحظات دشوارى كه از آرامگاه خود ذليل و برهنه برانگيخته مى شوم ، گريه مى كنم لحظاتى كه بار سنگين خويش را بر دوش مى كشم و گاه به اين سو و گاه بدان سو مى نگرم . آنگاه كه بندگان خدا در انديشه و كارى جز انديشه و نجات من هستند، روزى كه در آن چهره هايى درخشان و خندان و شادمانند و چهره هايى غبارآلود و در سياهى و ذلّت فرورفته اند.)
و سوگوارى و گريه عارفانه و هدفدار بر حسين عليه السلام آبروبخش و عزّت آفرين و باعث سبكى بار گناه خواهد بود.
در اين مورد روايت است كه: (سوگوار بر حسين عليه السلام در حالى برانگيخته مى شود كه چهره اش خندان و شادمان است و فرشتگان به نعمتهايى كه خداوند براى او فراهم ساخته است ، بشارتش مى دهند .


6- زلزله رستاخيز 
مرحله سهمگين ديگر، فرا رسيدن روز رستاخيز است ؛ چرا كه زلزله رستاخيز حادثه اى سهمگين است .
اين روز سهمگين با مواضع متعدّد، ايستگاههاى مختلف ، شرايط گوناگون و سختيهاى بسيارش ، سر راه انسانهاست و هر نام از نامهاى متعدد آن نيز، نمايشگر شرايط مختلف و وضعيّت گوناگون آن روز است .
روز رستاخيز، به دليلى قيامت است و به دليل ديگرى پوشاننده .
به دليلى ساعت نام گرفته و به دليل ديگرى زلزله شديد.
به دليلى روز بر حق است و به دليل ديگرى كوبنده .
به دليلى روز جدايى است و به دليل ديگرى روز كيفر و پاداش .
به دليلى روز هراس بزرگ است و به دليل ديگرى روز ارائه و عرضه بزرگ كارها.
به دليلى روز طامّه  كبرى است و به دليل ديگرى روز حادثه بزرگ .
به دليلى روز بانگ سهمگين است ، به دليل ديگرى روز فرار.
به دليلى روز گريه است و به دليل ديگرى روز فرياد و فراخواندن يكديگر.
به دليلى روز آشكار شدن غبن و زيان ديدگيهاست و به دليل ديگرى روز آزفة است .
به دليلى روزى است كه مردم همانند پروانه هاى پراكنده شده اند و دوست پرمهر از سرنوشت دوست خود نمى پرسد و نجات از هر موضع و توقفگاهى در گرو كارهاى شايسته و صفات پسنديده و ارزشهاى اخلاقى و تلاش خستگى ناپذير و بذل جان و مال در راه خدا و عبادت و شب زنده دارى و زهد و پارسايى و ترك آسايش و راحتّى است . كه فرد و جامعه در دوران حيات خود كسب نموده باشند و شگفتا كه گريه خالصانه و هدفدار بر حسين عليه السلام در بردارنده پاداش همه اين ارزشها و ويژگيها و كارهاى پسنديده است .
پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله هنگامى كه دخت گرانقدرش از سوگواران حسين عليه السلام مى پرسيد، ضمن پاسخ او، به پاداش ‍ آنان اشاره كرد و فرمود:
(هر كسى بر مصائب فرزندم حسين ، گريه و سوگوارى كند روز رستاخيز دست او را گرفته ، به بهشت واردش ‍ خواهم ساخت.)
بر اين باور، كسى كه دستش در دست پيامبر باشد نه حادثه كوبنده اى او را به هراس خواهدافكند و نه آن حادثه بزرگ و نه ديگر رخدادهاى سهمگين روز رستاخيز.
روزرستاخيز براى چنين كسى روز شادمانى است و نه روز اندوه ، او را به بهشت سعادت مژده مى دهند و روز رستاخيز روز گرفتارى او نخواهد بود.
او از امنيّت كامل برخوردار است و روز رستاخيز روز وحشت و هراس او نيست او در آن سرا، برنده است و روز رستاخيز، روز زيان ديدگى او نيست .
او در محفل حسين عليه السلام و در ميان دوستان او خواهد بود و هرگز همانند پروانه هاى پراكنده نخواهد بود و سالار انسانيّت و اين حمايت كننده پرمهر، حامى انسانهاى تقوا پيشه و درستكار، از وضعيت سوگوار خويش جويا و از او دلجويى خواهد كرد.


7- مرحله حسابرسى 
مرحله سهمگين ديگر، مرحله حسابرسى و خواندن كارنامه هاى زندگى است . اميرمؤ منان عليه السلام به هنگام يادآورى آن مرحله حسّاس ، شبانگاهان به بيابانها روى مى آورد و ضمن سوز و گداز مى فرمود:
آه ، بر آن روزى كه در كارنامه زندگى ام گناهانى را كه خود فراموش كرده ام و تو اى آفريدگار من آنها را برشمرده اى ، مى خوانم ، آنگاه ندا مى رسد كه او را بگيريد و به سوى دوزخ بكشانيد. خدايا! بازداشت شده اى كه بستگان و كسانش ‍ نمى توانند او را نجات دهند، چه وضعى خواهد داشت ؟
و با زمزمه اين جملات مى گريست و همانند مار گزيده به خود مى پيچيد تا بيهوش شده ، بسان چوب خشكى بر زمين مى افتاد ... .
اما گريه و سوگوارى هدفدار بر حسين عليه السلام به هنگام خواندن نامه عمل نجات بخش است ، چرا كه در اوج گرفتارى و هراس حسابرسى مردم ، سوگواران بر حسين عليه السلام در سايه عرش خدا هستند و به سخنان جانبخش و دلپذير او، گوش جان سپرده اند.


8- عبور از گذرگاه سخت صراط  
مرحله سهمگين ديگر، عبور از صراط است كه گذشتن از روى آن قطعى است و خداوند چنين مقرّر فرموده است كه همه عبورشان بر روى آن خواهد بود .
مردمى كه بايد از روى آن بگذرند گوناگون هستند، برخى همانند برق از روى آن مى گذرند و برخى همانند كودك بر روى چهار دست و پا و برخى به هنگام عبور از آن بسان پروانگان بر آتش ‍ سهمگين دوزخ ريخته مى شوند و در همان حال پيامبر ضمن راز و نياز به پيشگاه خدا، عبور موفقيّت آميز مردم را از آن مى طلبد .
امّا گريه كنندگان بر حسين عليه السلام داراى مقام و منزلتى هستند كه خود پيامبر دست آنان را مى گيرد و از گردنه هاى سخت و هولناك صراط نجاتشان مى دهد .


9- بازداشت تبهكاران 
بازداشت و كشانده شدن به آتش دوزخ شديدترين و هراس ‍ انگيزترين كيفر، از كيفرهاى رستاخيز است و گريه هدفدار بر حسين عليه السلام نجات دهنده از اين گرفتارى وحشتناك .


10- سقوط در آتش  
سقوط در آتش دوزخ ، بزرگترين فاجعه و دردناكترين كيفرهاست ، از كيفرهايى است كه آسمان و زمين توان تحمّل آن را ندارند و گريه برحسين عليه السلام همانگونه كه روايات نشانگر آن است ، نجات دهنده از اين فاجعه و قطرات اشك هدفدار و عارفانه بر او، خاموش كننده حرارت آتش دوزخ است .
اين نشانگر آن است كه سوگوار حسين عليه السلام اگر به خاطر گناهانش در آتش گرفتار آيد، سرانجام نجات خواهد يافت .
ب : دوّمين اثر سوگوارى عارفانه بر حسين آن است كه گناهان را مى زدايد.
در روايات بسيارى آمده است كه قطرات اشك آگاهانه و خالصانه بر حسين عليه السلام گناهان را گرچه به اندازه كف دريا و شمار ستارگان باشند مى زدايد.
ج : سوّمين اثر سوگوارى بر حسين عليه السلام آن است كه انسان به مقام و موقعيّتى اوج مى گيرد كه مشمول دعاى خير پيامبر و على و فاطمه و حسن عليهم السلام مى گردد و اين موقعيّتى است كه در پرتو سوگوارى و اقتداى بر او كسب مى گردد.
د: چهارمين اثر سوگوارى بر حسين عليه السلام آن است كه انسان در پرتو پاداش آن مى تواند بهشت برين را به دست آورد و در روايات آمده است كه: (پاداش هر قطره از قطرات اشك بر حسين ، آن است كه خداوند او را در بهشت جاودانه جايگزين مى سازد.)
ه‍ : و اثر ديگر سوگوارى بر حسين عليه السلام اوج گرفتن به درجات والاست ، اوج گرفتن به مقام و موقعيّت پيامبر و خاندان گرامى اوست . در روايت آمده است كه : (سوگوار حسين عليه السلام در بهشت با پيامبر و خاندان او خواهد بود.) و براى اوج گرفتن بدين مقام والاست كه شيفتگان بدان ، بايد بكوشند.


منبع : ويژگيهاى امام حسين عليه السلام
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخرین مطالب

ارزش ياران حسين (ع)
مقتل حرّ بن یزید ریاحی(رضی الله تعالی عنه)
قیام امام حسین علیه السلام از دیدگاه طبری
چگونه آسمان و زمین بر امام حسین (ع) گریه کردند ؟
عاشورا از نگاه قرآن، سوره ی مبارکه البقره: آيه 84
هيچ موقعيتى همانند شرائط سيدالشهداء نبود
ورود به كربلا و اتفاقات (3)
دستور ترور امام حسين عليه السلام از طرف يزيد
احساسات برين حسينى
زیارت ناحیه مقدسه

بیشترین بازدید این مجموعه

مقتل حرّ بن یزید ریاحی(رضی الله تعالی عنه)
ارزش ياران حسين (ع)
ورود به كربلا و اتفاقات (3)
چگونه آسمان و زمین بر امام حسین (ع) گریه کردند ؟
هيچ موقعيتى همانند شرائط سيدالشهداء نبود
عاشورا از نگاه قرآن، سوره ی مبارکه البقره: آيه 84
قیام امام حسین علیه السلام از دیدگاه طبری

 
نظرات کاربر

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روزگزارش خطا  

^