Turkish
Thursday 18th of April 2024
Masumlar
ارسال پرسش جدید

Hz. Fatıma'nın vefatı

Hz. Fatıma'nın vefatı
  Peygamberimizin (s.a.v) hastalığı ağırlaşıp, acıları iyice artıp ölüm anı yaklaşınca, Emirü'l-Müminin Ali mübarek başlarını kaldırıp kucağına koydu. Bu sırada Hz. Peygamber (s.a.v) bayıldı. Fatıma yüzüne bakıyor, ağıtlar yakıyor, göz yaşları dökerek şöyle diyordu:   "Beyaz yüzlüdür. Yüzü hürmetine bulutlardan yağmur istenir. / Yetimlerin koruyucusu, dulların sığınağıdır." Resulullah ...

Neden Yas ve Matem?-2

Neden Yas ve Matem?-2
Neden İmam Hüseyin (a.s.) için matem tutuyoruz?  Rivayetlerde tekit edilen ve bir çok defa tavsiye olunan konulardan biri Hz. İmam Hüseyin (a.s.) için matem tutmaktır.O değerli İmam (as)’a teveccüh etmek ve Ona başvurmak ve Onun müsibetlerine ağlamak tavsiye olunduğumuz konulardandır. Rivayetlere göre, İmam Hüseyin (a.s.) için ağlamanın çok sevabı vardır ve bu sevap tasavvur edilemez kadar çoktur. İmam Cafer-i ...

Hz. Fatıma (a.s), Cihadı

Hz. Fatıma (a.s), Cihadı
  Hz. Fatıma (a.s), İslâm ile cahiliye arasındaki savaşın en şiddetli, en keskin zamanında dünyaya geldi. O, gözlerini dünyaya açtığı sırada, Müslümanlar, zorba putperestliğe karşı verdikleri cihadın en ağır koşullarını yaşıyorlardı. Kureyş, Resulullah'a (s.a.a) ve tüm Haşimoğulları boyuna abluka uyguluyordu. Peygamberimiz (s.a.a) Hz. Ebutalip ve İmam Ali (a.s) gibi bazı yakın akrabları ve cihadın ...

İmam Ali’nin (a.s) Allah’ın bazı hükümler hakkında sustuğunu belirtmesinin anlamı nedir? Ve neden onları bulmak için kendinizi zahmete atmayın diye buyurmuştur?

İmam Ali’nin (a.s) Allah’ın bazı hükümler hakkında sustuğunu belirtmesinin anlamı nedir? Ve neden onları bulmak için kendinizi zahmete atmayın diye buyurmuştur?
Nehcü’l-Belağa’daki özdeyişlerde şöyle buyrulmuştur: «إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَیْکُمُ الْفَرَائِضَ، فَلاَ تُضَیِّعُوهَا؛ وَ حَدَّلَکُمْ حُدُوداً، فَلاَ تَعْتَدُوهَا؛ وَ نَهَاکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ، فَلاَ تَنْتَهِکُوهَا؛ وَ سَکَتَ لَکُمْ عَنْ أَشْیَاءَ وَ ...

SILAYI RAHİM

SILAYI RAHİM
  SILAYI RAHİM Akrabalar kan bağıyla birbirlerine bağlıdırlar, bir ağacın dalları ve yaprakları ile bir bahçenin gülleri­dirler. O halde onların irtibatları tabiidir ve irtibatları ile gidiş gelişlerin akrabalar arsında kesilmesi ikincil bir arızadır. Sosyal bir hastalık ve ailesel bir afat sa­yılır. Eğer kesilen bu irtibat bir delile dayanmıyorsa, çirkin ve kaba bir davranıştır. Eğer bir delile ...

Tanınmış Hollywood oyuncusu başörtüsü bağlayarak Türkiye’ye geldi

Tanınmış Hollywood oyuncusu başörtüsü bağlayarak Türkiye’ye geldi
 Bir müddet önce sanal âlemde yayınlanan bir görüntüde Lindesi Luhan’ın elinde bir Kur’an-ı Kerim vardı.Bu görüntü ünlü Hollywood oyuncusunun Müslüman olduğuna dair söylentileri beraberinde getirdi. Neticede bazı Müslümanlar onun İnstagram sayfasına girerek onun bu kararına destek mesajları attılar.Bu ünlü oyuncu daha sonra ...

KALPLERİN HASTA OLMASININ ANLAMI ÜZERİNE

KALPLERİN HASTA OLMASININ ANLAMI ÜZERİNE
Buradan da anlıyoruz ki, kalplerinde hastalık bulunanlar, münafık-lardan ayrı bir grupturlar. Nitekim Kur'ân'da da onlardan iki ayrı grup olarak söz edilir: "Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar..."diye. Birçok yerde geçen bu ifade, onların iki ayrı grup olduğuna yöne-lik işaret içermiyor değildir. Çünkü münafıklar, dilleriyle inandık diyen, ama kalpleri inanmayan kimselerdir. Salt küfür kalbin ölü ...

Semavi dinlerde Örtü/Hicab

Semavi dinlerde Örtü/Hicab
     Semavi dinlerde Örtü/HicabAli Muhammedi Aşenaniİnsanı ve varlıksal boyutlarını yakından tanıma konusu, günümüzde de büyük bir istekle sürdürülen çok geniş ve kapsamlı bir konudur. Biyoloji, psikoloji, sosyoloji ve tarih gibi çok farklı ilim dallarının her biri özel bir bakış açısıyla insanı mikroskop altına almış, çok yeni ve değerli buluşlar yapmışlardır. Ama bütün bunlara rağmen insan ...

AŞK VE SEVGİ ÜZERİNE...

AŞK VE SEVGİ ÜZERİNE...
  Aşk, görme engelli bir coşku, görmezlikten kaynaklanan bir bağdır.   Oysa sevgi, bilinçlice bir bağ; apaçık, duru bir görmenin sonucudur   Aşk genellikle içgüdüden su içer, içgüdüden kaynaklanmayan başka bütün olgular değersizdir. Oysa sevgi ruhun içinden doğar, bir ruhun yükselebileceği bütün yerlere, sevgi de onunla birlikte doruğa tırmanır.   Aşk, gönüllerin genelinde benzer biçimler ve ...

Ahlâk Nedir?

Ahlâk Nedir?
Ahlâk sözü, hulk kelimesinin çoğuludur. Hulk, insanın ruhundaki "huy" dediğimiz bir meleke, özel bir hal demektir. Böyle bir meleke, ya hayırlı bir semere verir veya hayırsız ve zararlı bir semere verir. Bu bakımdan ahlâk özellikleri güzel ve çirkin diye ikiye ayrılır. Şöyle ki: Güzel huylara ve bunların güzel meyve ve neticelerine: "Ahlâk-ı Hasene, Ahlâk-ı Hamide, Mehasin-i Ahlâk, Mekârim-i Ahlâk (Güzel ...

“Dinde zorlama yoktur, olgunluk sapıklıktan ayrılmış belli olmuştur” ayetinin anlamının çeşitli tefsirleri dikkate alarak açıklayınız.

“Dinde zorlama yoktur, olgunluk sapıklıktan ayrılmış belli olmuştur” ayetinin anlamının çeşitli tefsirleri dikkate alarak açıklayınız.
“Dinde zorlama yoktur, olgunluk sapıklıktan ayrılmış belli olmuştur” ayetinin anlamının çeşitli tefsirleri dikkate alarak açıklayınız. Kısa Cevap Farklı tefsirleri nazara aldığımızda ayetin anlamı ile ilgili beş ana görüş ortaya konulmuştur. Bu görüşler arasında doğru olan görüş şudur ki, ayet genel, kapsamalı ve insani bir anlam taşımaktadır. O da şudur: Din bir inançla ilgili kalbi bir konudur. Bu ...

İMAM ZEYNELABİDİN(a.s)IN KİŞİLİĞİ VE FAZİLETLERİ

İMAM ZEYNELABİDİN(a.s)IN KİŞİLİĞİ VE FAZİLETLERİ
6.BÖLÜM-10687- 11067Birinci Fasıl:İMAM ZEYNELABİDİN(a.s)IN KİŞİLİĞİ VE FAZİLETLERİAilesi ve çocukluk Dönemiİslam ümmetinin yaşadığı en parlak günlerden bir gün, İmam Ali (a.s)`ın adil hükümeti çatısı altında İran'ın doğu ayetlerinden birinde, vali olarak görev yapan Haris b. Cabir Hanefi, İran'ın son padişahı Yezdgird`in kızlarından ikisini hilafet merkezine göndermişti. İmam Ali (a.s) bu kızlardan ...

Allah'ın hikmet sahibi olduğuna dair deliller -1

Allah'ın hikmet sahibi olduğuna dair deliller -1
Bir noktaya dikkat etmek gerekir: Allah’ın sıfatlarını kavramak her ne kadar hissedilir şeyleri idrak etmeyle mukayese edilmese de onları öğrenmek imkânsız ve ulaşılmaz bir konu değildir. Bu nedenle, bilge ve mütekellimler Allah’ın sıfatlarını tanımak ve ispatlamak için bize bir takım yol ve yöntemler belirlemişlerdir. Bu yöntemlerden faydalanmak, kesinlikle bizi istenen neticeye ulaştıracaktır. Biz konuya ...

ALLAHIN SELBÎ SIFATLARI

ALLAHIN SELBÎ SIFATLARI
Allah Teala'nın sıfatlarını kısımlara ayırırken O'nun sıfatlarının iki çeşit olduğunu hatırlattık: Birincisi cemal, diğeri ise celal sıfatları. O'nun kemalî sıfatlarına cemalî sıfatlar veya subutî sıfatlar denilmekte ve eksiklik türünden olan şeylere ise celal sıfatları veya selbî sıfatlar adı verilmektedir. Selbî sıfatlardan amaç, Allah Teala'nın eksiklik ve muhtaç olmaktan tenzih edilmesidir. Allah'ın ...

Akait Dersleri

Akait Dersleri
Eser Adı: Ehl-i Beyt Mektebine Göre Akait Dersleri (3.H) Yazar: Muhammed Taki MİSBAH Çevirmen: İsmail-Cafer Bendiderya Yayınevi: Kevser Yayınları   Akait ve temel düşünceler, her değer sisteminin ve her düzenli ideolojinin temelini oluşturmakta, bilinçli veya bilinçsiz olarak insanların davranışlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. İşte bu nedenle, İslâm dininin değer ve davranış sisteminin oluşması ve ...

HZ.MEHDİ(A.S)

HZ.MEHDİ(A.S)
Hz.Mehdi’nin Babasının AdıBazıları, Hz. Mehdi’nin babasının adının Abdullah olduğunun ileri sürmüşlerdir. Bu görüş bir çok sahih hadisle çelişmektedir, özellikle Ehl-i Beyt kaynağından gelen mütevatir ve sahih hadisler uyarınca Hz. Mehdi’nin 12. İmam olduğu ve babasının 11. İmam olan Hasan Askeri olduğu bildirilmiştir.Örnek olarak Cabir b. Abdullah Ensari’nin Peygamberden naklettiği 12 İmam’ın ...

Kerbela Şehitlerinin ardından

Kerbela Şehitlerinin ardından
     BİRİNCİ BÖLÜMİmam Hüseyin (a) hicri dördüncü yılında Şaban ayının beşinci gününün akşamı, bir görüşe göre de üçüncü gününde dünyaya gelmiştir. Bazıları da, hicri üçüncü yılında Rebi'ul Evvel ayının sonlarında dünyaya geldiğini söylemişlerdir. İmam'ın (a) doğumu hakkında daha farklı rivayetler de mevcuttur. İmam (a) dünyaya geldiğinde, Cebrail bin melek ile birlikte Resulullah'ın ...

İMAM HÜSEYİN'DEN (A.S) KIRK HADİS

İMAM HÜSEYİN'DEN (A.S) KIRK HADİS
İMAM HÜSEYİN'DEN (A.S) KIRK HADİSMuhammed Taki RehberHz. İbrahim (a.s.) o kurak ve ıssız çölde eşiyle minik oğlunu yapayalnız bırakıp da giderken ellerini göğe açıp şöyle yakarıyordu: "Ya Rabbi! İnsanların kalbini bunlara yönelt!"Bu duanın kabul olunduğunun en bariz delili hz. Halil İbrahim (a.s.) ile Zebihullah (1) İsmail’in (a.s.) temiz soyu olan Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a.) ile onun mübarek Ehl-i Beyt’ine ...

Kısaca Hayatı İmam Hasan (a.s)

Kısaca Hayatı İmam Hasan (a.s)
     İmam Hasan (a.s)Hz. İmam Hasan Mücteba (ve kardeşi İmam Hüseyin), Hz. Emir-ül Mü'minin'in oğlu olup, Peygamberin kızı Hz. Fatıma'dan (a.s) dünyaya geldiler. Peygamber defalarca "Hasan ve Hüseyin benim oğullarımdır." buyurmuştur. Bu buyruğa göre, Ali (a.s) diğer çocuklarına "Siz benim oğullarımsınız. Hasan ve Hüseyin de Peygamberin oğullarıdır." demiştir.[1]Hz. İmam Hasan (a.s) hicretin üçüncü ...

Beşşar Esad ''İmam Hamaney'' İle Görüştü

Beşşar Esad ''İmam Hamaney'' İle Görüştü
Beşşar Esad İran'da Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA - Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, bugün İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü. İslam Devrimi Lideri, bu görüşmede Suriye'nin zaferi ve ABD'nin bölgedeki kuklalarıyla beraber uğradığı yenilginin Suriye halkı ve cumhurbaşkanının gösterdiği direnişle gerçekleştiğini belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti, Suriye devleti ve ...