Turkish
Thursday 18th of April 2024
Masumlar
ارسال پرسش جدید

Gerçek İbadet

Gerçek İbadet
 İslam dininin yüzde yüz onayladığı insani değerlerden biri "ibadet"tir. Burada kastedilen özel anlamda ibadettir. [1] Yâni Allah'la halvet etme, O'nu anma, yakarma ve O'na hamd-u senada bulunmadır; İslami asıllardan olan namaz, dua, gece namazları vb. ibadetler gibi İslam'ın bir parçası olan ve dinden tecrit kabul etmez İslami değerlerdir kastedilen.Evet ibadet gerçek bir değerdir. Ancak dikkatli davranılmaması halinde ...

Kerbela'nın Ölümsüzlük Sırrı (2)

Kerbela'nın Ölümsüzlük Sırrı (2)
Bu suçlamalar hep sürüp gitti. Küfe halkı birbirini suçluyor ve herkes Hz. Hüseyin'in kanlı ölümünün sorumluluğunu karşısındakine yıkmaya çalışıyordu. Ordular oluşturuluyor, silahlar toplanıyordu bunun için. Tarihte o dönemde kurulan ordular "Tevbe Orduları" diye adlandırılır. Artık açıktan açığa kendini gösteriyordu bu hareketler. Bu ordunun mensupları Hz. Hüseyin'e karşı işledikleri ihanet suçu için ...

Yemen'de 200'den Fazla Suudi Paralı Askeri Öldürüldü ve Yaralandı

Yemen'de 200'den Fazla Suudi Paralı Askeri Öldürüldü ve Yaralandı
Yemen kaynakları, Yemen ordusu ve halk güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında, Suudi işgalci koalisyonundan 200'den fazla paralı askerin öldürüldüğünü ve yaralandığını bildirdi. Ehlibeyt (as) Haber Ajansı ABNA - Yemen kaynakları, Yemen ordusu ve halk güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında, Suudi işgalci koalisyonundan 200'den fazla paralı askerin öldürüldüğünü ve ...

İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan öğut

İmam Muhammed Bâkır (a.s)'dan öğut
Ehl-i Beyt taraftarlarından bir grup bir gün, İmam Bâkır'ın huzuruna vardılar. İmam onlara öğüt verip, nasihat etmeye (ve onları ilahî azaptan) korkutmaya başladı; onlar ise gaf‌let halin‌deydiler ve İmam’ın sözlerine dikkat etmiyorlardı. İmam onların bu durumuna sinirlenip bir müddet başını eğip sustu; daha sonra başını kaldırıp (onlara hitaben) şöyle buyurdu: Eğer sözlerimin az bir kısmı bile, ...

Vaat Edilen Toprakta Konaklama

Vaat Edilen Toprakta Konaklama
Ben, ancak mektuplarınız bana ulaştıktan ve elçileriniz bana geldikten sonra size geldim...İmam Hüseyin'in Hür ile Buluşması İmam Hüseyin (a.s), yanında kalan samimî arkadaşları, ailesi ve amca çocuklarıyla yola devam ediyordu. Birden uzaktan kendilerine doğru gelen karartılar gördüler. Bazıları bunların hurma ağaçlarının karartıları olduğunu sandı. Fakat gördükleri hurma ağaçları değildi. Gelenler, ...

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
      Hz.Hüseyin(a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve CevaplarS. 1- İmam Hüseyin (a.s)'ın meşhur lakabı nedir?C. 1- Seyyid’üş- Şüheda.S. 2- İmam Hüseyin (a.s)'ın künyesi nedir?C. 2- Ebu Abdullah.S. 3- İmam Hüseyin (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?C. 3- Hicretin dördüncü yılının Şaban ayının üçüncü günü Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir.S. 4- İmam Hüseyin (a.s)'ın hayatı kaç döneme ...

İmam Hasan Askeri (a.s)

İmam Hasan Askeri (a.s)
Askeri lakabıyla anılan Hz. İmam Hasan b. Ali (a.s) onuncu imamın oğludur. Hicri 232. yılında doğdu ve 260. yılında da (Şia rivayetlerinin bazısına göre) Abbasi halifesi olan Mu'tamid'in planı üzere zehirlenerek şehit edildi.[1] On birinci imam, değerli babası şehit olduktan sonra, Allah'ın emri ve önceki imamların tayiniyle imamet makamına ulaştı. Yedi yıl imamet ettiği müddet zarfında, hilafet makamının ...

Tevhid İnançında Birleşmek 2

Tevhid İnançında Birleşmek 2
Tevhid İnancını Yıkan Büyük Hata: Allah’tan Başka Varlıklara Benlik Verme      İnsanların bir kısmı tevhid inancına sahip olduklarını düşünseler de, gizli şirkin etkisi altındadırlar ve işledikleri bu büyük günahtan da habersizdirler. Bu kişiler, Allah’tan başka ilah edinmenin, yalnızca üç boyutlu ve cansız bir suret olan tahtadan taştan yapılmış putların ya da totemlerin önünde secde etmek ...

Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?

Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
Kendi blog’umda İmam Rıza’dan (a.s) bir hadis yazdım. Bu hadise kaynak olarak Usul-u Kafi, c.3, s.339 ve Tuhef-ul Ukul, s.442 gösterilmiştir. Hadisin metni ise şöyledir: لایکـون المـؤمـن مـؤمنـا حتـى تکـون فیه ثلاث خصـال: 1ـ سنة من ربه؛ 2ـ و سنة من نبیه؛ 3ـ و سنة من ولیه. فـأما السنة مـن ربه فکتمان سـره. و أمـا السنة من ...

Medine'den Kerbelaya Aşk Yolculuğu-2

Medine'den Kerbelaya Aşk Yolculuğu-2
Yüce Allah İslam'ı bizim hanedandan başlattı ve sonuna kadar da bizim hanedanla götürecektir. Lakin senin benden onunla biat etmemi istediğin Yezid şarapçı ve eli masum insanların kanına bulaşmış biridir. Yezid, ilahi emirlerin hürmetini kıran ve halkın gözü önünde aleni bir şekilde günah işleyen biridir. Acaba benim gibi asil bir hanedana mensup olan ve onca parlak mazisi ve geçmişi olan birinin Yezid gibi fasık ...

Hz. İmam Ali bin Hüseyin (a.s.) -1

Hz. İmam Ali bin Hüseyin (a.s.) -1
Dördüncü Hz.  İmam Ali bin Hüseyin (a.s.) hakkında bir açıklama Önsöz: Zeyn-el Abidin (a.s.)’in mukaddes varlığı tam anlamıyla maneviyat önderidir. Hz. Ali bin Hüseyin ve Peygamber Efendimiz (saa)’ın ailesine baktığımız zaman, İslamın maneviyatını, hakikatini ve imanın onlarda ne kadar güçlü olduğunu görebiliriz. Bu önemli bir konudur. Hz. Ali (a.s.) gibi bir kişi çocukluktan Peygamber Efendimizin (saa) ...

Aşura'nın En Güzel Cilvesi-2

Aşura'nın En Güzel Cilvesi-2
Asırlardan beri bilginler ve düşünürler Aşura hadisesini çeşitli yönleri ile araştırmıştır. Bu hadise bir yandan büyük bir beşeri cinayet ve faciayı yansıtıyor, nitekim düşmanlar imam Hüseyin (a.s) ve arkadaşları hakkında acımasızlığı doruğa ulaştırdı ve tarihte kara bir leke geride bıraktı. Ancak öbür yandan bu kıyamın diğer boyutu, azameti ve güzelliğidir. Bu hamaset, izzet, şeref, mertlik, cesaret, ...

Ahlak-Din İlişkisi-1

Ahlak-Din İlişkisi-1
Bismillahirrahmanirrahim    Bugün, üniversiteler de dahil dünyanın çeşitli bilim merkezlerininde öncelikli gündemi oluşturan konulardan biri “ahlak ve din ilişkisi”dir. En az iki asırdan beridir bu hususta araştırmalar yapılmış ve bu güne değin onlarca kitap yazılmıştır. Bu münasebetle, zamanın el verdiği ve gerektiği ölçüde bu konuyu ele alıp değerlendireceğiz.    Her hangi bir konu hakkında konuşmak ...

İmam Hasan Askeri'nin (a.s) Cevabı

İmam Hasan Askeri'nin (a.s) Cevabı
1-    Ebu Haşim Caferî der ki: Bir kişi İmam'a (a.s): "Niye yoksul kadın mirastan bir hisse ve erkek ise iki hisse almakta?" diye sordu. İmam buyurdu ki: Çünkü kadın cihat etme ve masrafları karşılamakla sorumlu değil ve yine yanlışlıkla öldürülen birinin kan parasını ödemek erkek için gerekli olduğu hâlde, kadın için bir şey yoktur. Ben içimden: "Bu soruyu İbn Ebi'l Avca'nın da İmam Sadık'a (a.s) sorduğunu ...

Ölüm Gerçeği 2

Ölüm Gerçeği 2
Biyoloji ve Ölüm  Son yıllarda sınırları ve özellikleri iyi belirlenen "apoptosis" kavramı, insanoğlunun ölümün biyolojik anlamıyla, karşılaşması demektir. Bilgilerimize göre yaşlanma bir fizyolojik süreçtir. Fakat ölüm söz konusu olunca, son zamanlara kadar marazi ölüm sebepleri akla gelirdi. Apoptosis ise programlanmış hücre ölümüdür. Hücre, bir mikrop etkisiyle veya soğuk-sıcak fiziksel olaylarla değil, ...

Medine'de İslam Devleti

Medine'de İslam Devleti
İKİNCİ BÖLÜMResulullah (s.a.a)'in Medine'de ki Hayatı Ve İslam Hükümetinin TeşkiliMedine'de İslam DevletiŞekillenmeye başlayan İslam dini Resul-i Ekrem'in Medine'ye hicretinden sonra yeni bir merhaleye girdi. Bu merhalede tüm Müslümanların gönlü alınmalı ve İslami bir toplum için gerekli tüm müesseselerin kurulması gerekirdi. İslami toplumun yaratılmasında atılan ilk adım Mescidi Nebinin inşa edilmesi oldu. ...

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
     Hz.Hüseyin(a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve CevaplarS. 1- İmam Hüseyin (a.s)'ın meşhur lakabı nedir?C. 1- Seyyid’üş- Şüheda.S. 2- İmam Hüseyin (a.s)'ın künyesi nedir?C. 2- Ebu Abdullah.S. 3- İmam Hüseyin (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?C. 3- Hicretin dördüncü yılının Şaban ayının üçüncü günü Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir.S. 4- İmam Hüseyin (a.s)'ın hayatı kaç döneme ...

KIYAM VE İNKILABIN SEBEPLERİ

KIYAM VE İNKILABIN SEBEPLERİ
KIYAM VE İNKILABIN SEBEPLERİİmam Hüseyin (a.s)'ın hayatına göz attığımızda; İmam'ın (a.s) maddi güçle zalim Emevi hükümetini yıkmasının mümkün olmadığın görmekteyiz. Hatta İmam Hüseyin (a.s)'e mektup yazarak, Kufe'ye davet edenlere dahi güvenmiyordu. Onların mektupları kendisine yetişmeden önce, kendi şanlı hareketini bildirmişti.İmam Hüseyin (a.s) kanlı kıyamının haberi Resulullah'ın (s.a.a) şehri ...