Turkish
Thursday 18th of April 2024
Masumlar
ارسال پرسش جدید

Allah Rasulü Hüseyin'ine Ağlıyor (Birinci Bölüm)

Allah Rasulü Hüseyin'ine Ağlıyor (Birinci Bölüm)
Bazen neden 1400 yıl sonra hâla acı verici bir olay için ağlıyorsunuz denildiğinde şöyle bir cevap veriyorum: Biz o yüce insan için şehadetinden sonra ağlıyoruz fakat sevgili Peygamberimiz daha şehit olmadan önce ağlamıştır. Dolayısıyla Hüseyin’e (a.s.) ağlamak peygamber efendimizin bir sünnetidir. Hasırdan hurma çekirdeğine kadar sünnetlere bağlı olan bazı kardeşlerimiz neden bu sünneti unutuyorlar acaba? ...

İnsanlar tek bir ümmetti

İnsanlar tek bir ümmetti
HAYVANLAR ÂLEMİ [2]  İlâhî dinse, bunları pekiştirir ve ayrıntılarını ortaya koyar. Bundan önceki birçok açıklamadan hareketle böyle bir sonuca varıyoruz. Kur'ân'da yer alan birçok ayetten de bu sonucu algılayabiliyoruz: "Nefse ve onu biçimlendirip de ona kötülüğünü ve iyiliğini ilham edene andolsun ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülülüklere gömen de ziyan etmiştir." (Şems, ...

Sünnet-i İlâhî

Sünnet-i İlâhî
Felsefe terminolojisinde (terim biliminde) “evren düzeni” ve sebepler (nedenler) kanunu” adını alan kavram; din dilinde “sünnet-i ilâhî” olarak adlandırılır. Kur’ân-ı Kerim birkaç kez: “Allah’ın sünnetinde (ilâhî kanunlar düzeninde) değişiklik bulamazsın.” buyurur.[1]     Demek oluyor ki Allah’ın işinde özel bir yol-yordam, sabit bir formül vardır ve değişkenlik, kararsızlık yoktur. Fâtır ...

İYİLİK VE KÖTÜLÜKLER

İYİLİK VE KÖTÜLÜKLER
     İYİLİK VE KÖTÜLÜKLERİN ALLAH'TAN OLMASI NE ANLAM İFADE EDER?Bana öyle geliyor ki, insanın güzellik kavramının farkına varması, ilk defa kendi türüne yönelik gözlemleri esnasında gerçekleşmiştir. İnsan denen türün yaratılışındaki denge olgusunu, tüm organların belli bir uygunluk içinde vücuttaki yerlerini almış olmasını, özellikle yüzdeki organlar arası ahengi kastediyoruz. Bunun dışında insan, ...

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar

İmam Hüseyin (a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve Cevaplar
Hz.Hüseyin(a.s)'ın Hayatıyla İlgili Sorular ve CevaplarS. 1- İmam Hüseyin (a.s)'ın meşhur lakabı nedir?C. 1- Seyyid’üş- Şüheda.S. 2- İmam Hüseyin (a.s)'ın künyesi nedir?C. 2- Ebu Abdullah.S. 3- İmam Hüseyin (a.s) ne zaman ve nerede dünyaya gelmiştir?C. 3- Hicretin dördüncü yılının Şaban ayının üçüncü günü Medine-i Münevvere'de dünyaya gelmiştir.S. 4- İmam Hüseyin (a.s)'ın hayatı kaç döneme ...

Kur’an’ın her ayeti ilaç hükmü taşır mı?

Kur’an’ın her ayeti ilaç hükmü taşır mı?
“Kur’an’ın her ayeti bir ilaç hükmündedir” rivayeti hakkında bildiğiniz kitaplar bulunuyorsa araştırma ve inceleme için bana tanıtır mısınız? Kur’an’ın tüm ayetleri için böyle bir hüküm verilebilir mi? Kısa Cevap Yüce Allah değişik ayetlerde Kur’an-ı Kerim’i mümin fertlerin şifa vesilesi olarak tanıtmıştır.[1] Ayetlerin zahirinden, bazı rivayetler ve tefsirlerden anlaşıldığı ...

Namazın Önem ve şartları

Namazın Önem ve şartları
Soru : Kasten namazı terk eden veya namazı hafife alan kimsenin hükmü nedir?Cevap: Günlük beş vakit namaz İslâm dininin en önemli farzlarındandır; hatta namaz dinin direğidir. Namazı terk etmek ve hafife almak şer'an haram olup kıyamette cezalandırılmaya sebep olur.Soru : Su ve teyemmüm edilecek bir şey bulamayan kimseye namaz farz mıdır?Cevap: İhtiyat gereği vakit içerisinde namazı kılmalı ve vakitten sonra abdest ...

RAB'BANİ ÖGÜTLER

RAB'BANİ ÖGÜTLER
-HAK TEÂLÂ'NIN (C.C.),HABİBİ VE RESULÜ MUHAMMED'E (S.A.A.) TAVSİYE VE ÖĞÜTLERİ1- "Ya Muhammed, ümmetinden "Lâilâheillellahu, vahdehu vahdeh" (yani tek, eşsiz ve bir olan Allah'tan başka bir ilah yoktur) diyene ne mutlu."Resulullah (s.a.a) miraç gecesinde "Ey Rabb'im, senin nez-dinde mü'min kimse nasıl bir duruma (makama) sahiptir?" diye sordu. Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu:2- "Ya Muhammed, velilerimden (dostlarımdan) birini ...

İMAM RIZA (A.S)IN SİYASİ TUTUMU

İMAM RIZA (A.S)IN SİYASİ TUTUMU
     İMAM RIZA (A.S)IN SİYASİ TUTUMUHarun Reşid'den sonra onun Emin ismindeki oğlu hükümeti ele geçirdi. Emin’in Hakimiyetinden beş yıl geçtikten sonra Reşid’in diğer oğlu Me'mun, kardeşini öldürüp hükümeti ele aldı.Me'mun zeki birisi idi. Çok sinsi bir plan çerçevesinde İmam Rıza (a.s)'ı Medine'den başkent olan Merv'e getirmeyi ve veliahtlık makamını O'na vermeyi kararlaştırdı.Me'mun'un bu işden siyasi ...

İmam Muhammed Bakır (a.s)

İmam Muhammed Bakır (a.s)
S. 1- İmam Muhammed Bakır (a.s)'ın künye ve lâkapları nelerdir? C. 1- Künyesi Ebu Cafer, lâkapları ise Bakır, Şakir ve Hadi’dir. S. 2- İmam Bakır'ın (a.s) anne ve babasının isimleri nelerdir? C. 2- Babası İmam Seccad (a.s), annesi ise İmam Hasan (a.s)’ın kızı Fatıma'dır. S. 3- Hangi İmam, baba ve anne tarafından Beni Haşime mensuptur? C. 3- İmam Bakır (a.s), babası İmam Seccad (a.s) ve İmam Hasan ...

Hz. Fatıma nın (a.s) Evine Saldırı-2

Hz. Fatıma nın (a.s) Evine Saldırı-2
Bazı tarihçiler şöyle anlatıyor:[1] Ömer b. Hattab, Ebubekir"e gelip şöyle dedi: "Sana biat etmekten kaçınan bu adamdan neden biat almıyorsun? Be adam! Ali sana biat etmedikçe hiçbir şey yapamazsın! Çağır, gelip sana biat etsin." Bunun üzerine Ebubekir, Kunfuz"u, Emirü"l-Müminin"e (a.s) gönderdi, "Resulullah"ın (s.a.a) halifesinin çağrısına uy." dedi. Ali (a.s) şu karşılığı verdi: "Ne çabuk Resulullah adına ...

Allah’a Yolculuk…

Allah’a Yolculuk…
  Her yolculuğun değer ve önemi varılmak istenen maksada bağlıdır. Maksadın önem ve büyüklüğü yolculuğa ve bu yolculuktaki gereksinimlere de yansır. Bakkala gitmek de bir yolculuktur, bir mahalleden diğer bir mahalleye gitmek de… bir şehirden bir şehre gitmek de bir yolculuktur, bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek de… İki kilo elma almak için gidilen mesafe de bir yolculuktur, bir elma bahçesini satın almak üzere ...

İMAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİ

İMAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİ
MAM RIZA (A.S)’IN ZİYARETİHadislerde sekizinci İmam Ali ibn-i Musa-er Rıza (a.s)'ı ziyaret etmenin çok sevabı olduğu nakledilmiştir. Örneğin:İmam Cevad (a.s) şöyle buyurmuştur:"Kim babam İmam Rıza (a.s)'ın kabrini (onun hakkını tanıyarak) ziyaret ederse Allah-u Teâla onun tüm günahlarını bağışlar ve onu cennete sokar."[1]İmam Sadık (a.s) buyurmuştur ki:"Kim imam Rıza (a.s)'ı ziyaret etse sanki Resulullah'ı ...

Hz. Fatıma'nın (a.s) Peygamber (s.a.a) Neznindeki Makamı

Hz. Fatıma'nın (a.s) Peygamber (s.a.a) Neznindeki Makamı
Hz. Zehra'nın fazileti hakkında Resulullah'tan (s.a.a) nakledilen rivayet ve hadisler: Eğer gerçekten de bu nurlu cevher ve fazilet örneği Fatıma (a.s) hakkında mevcut olan sahih ve sarih hadislerin tümünü nakletmek istesek bu küçük makaleye sığdıramayız. Ama on iki hadisi nakletmekle yetiniyoruz.    1. Hadis    Peygamber şöyle buyurmuştur:    Cennet ehli kadınların en faziletlisi Hüveylid kızı Hatice, ...

İslâm Ve Ahlak

İslâm Ve Ahlak
Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla: Hamd ve sena insanı bir kan pıhtısından yaratıp Eşref-i Mahlûkat yapan yüce Allah'a salât ve selam onun yüce peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya (s.a.a) ve her türlü kötülüklerden arındırmış olduğu 13 masuma olsun.İnsanoğlu yaratıldığı ilk günden bu yana fıtrat'en toplumsal yaşam ile iç içe olmuştur. Kur'anı Kerim de de bildirildiği gibi yüce Allah insanları bir dişi ...

İSLÂMÎ İRFANIN ASALETİ

İSLÂMÎ İRFANIN ASALETİ
İSLÂMÎ İRFANIN ASALETİÜstât Muhammed Takî MisbahKur’ân-ı Kerim’i, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) ve pak Ehl-i Beyti’nin (a.s) değerli sözlerini dikkatle mütalaa eden bir kimse nazarî irfan ve aynı şekilde irfanî seyr u sulûk hakkında oldukça derin ve değerli bilgiler elde edebilir. Bu konuda zâtî, sıfatî ve efalî tevhidle ilgili olan Tevhid suresi, Hadid suresinin ilk âyetleri, Haşr suresinin son âyetleri, aynı ...

62 Suriye Askeri ‘‘ABD’’ Bombardımanında Hayatını Kaybetti

62 Suriye Askeri ‘‘ABD’’ Bombardımanında Hayatını Kaybetti
Amerikan ordusu, alenen tekfirci terör örgütü IŞİD’e hava desteği verdi. Rusya savunma bakanlığı yaptığı açıklamada; ABD uçaklarının düzenlediği hava saldırısında, 62 Suriye askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. ABD ordusundan saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama ...

Ölüm; Vakti Belirlenmiş An

Ölüm; Vakti Belirlenmiş An
Kader; zaman ve mekan kavramlarını yoktan var eden ve bunları tamamen kontrol ve hakimiyetinde bulunduran, zaman ve mekandan bağımsız olan Allah'ın, geçmiş ve gelecekteki tüm olayları zamansızlık boyutunda yaratmasıdır. Yaşanmış ve yaşanacak olan olaylar zincirinin tamamı, an an, nokta nokta Allah katında planlanmış ve yaratılmıştır.   Zamanı Allah yaratmıştır, bu yüzden O, zamandan bağımsızdır. ...

PEYGAMBER AŞIĞI

PEYGAMBER AŞIĞI
     PEYGAMBER AŞIĞIYazar: Rıza RAHGÜZARMütercim: Bahri AKYOLBİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİMYazın son günleriydi, Medine sıcaktan kavrulmaktaydı. İnsanlar kan-ter içinde kalmışlardı. Hurmalar olgunlaşmak üzereydi. Ağırlıktan yere doğru sarkan hurma dalları çok güzel bir görünüme sahipti.Yavaş yavaş hurmaları toplama zamanı gelmişti. Bir yıllık kuraklık ve kıtlık yerini bereketli bir yıla terk etmişti. O ...

İsrailli uzmanlar: “Nasrallah’ın tuzağına düştük!”

İsrailli uzmanlar: “Nasrallah’ın tuzağına düştük!”
Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert: “İşin sonunda Nasrallah'ın medya tuzağına düştük. 2006 yılındaki savaş sırasında yaptığı konuşmaları, sanki bizim dışişleri bakanımızmış gibi yayınlayarak hata ettik. Bu hakkımızda şüphe tohumları ekmesine izin verdi. 2000 yılında Lübnan'dan apar topar çekilmemiz, Nasrallah'ın örümcek yuvası konuşmasının temelini oluşturdu". Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı ABNA ...