Turkish
Thursday 18th of April 2024
Masumlar
ارسال پرسش جدید

Hz. Hasan Askeri (as.)'ın Şialarla İrtibatı (1)

Hz. Hasan Askeri (as.)'ın  Şialarla İrtibatı (1)
İmam Rıza (a.s.) Horasan'a geldikten sonra âl-i Ebu Talib seyyidleri çeşitli nedenlerden dolayı İslam ülkesinin muhtelif bölgelerine hicret ettiler. Irak'taki şialar ve aleviler üzerindeki baskı arttıkça hicret edenlerin sayısı da arttı. Şialar yaşamlarını sürdürmek için daha emniyetli yerlere hicret etmeye mecbur oldular. Arap topraklan Emevi düşünce tarzı ve ruhiyelerinin sultasında olduğundan, şialar için ...

Ahlakî Faziletler

Ahlakî Faziletler
 Nefsi eğitip yetiştirmenin, seyr ve süluk edip Allah'a yakınlık makamına erişmenin yollarından biri de insanın içinde kökeni olan ahlakî fazilet ve değerleri yetiştirmektir. Güzel ahlak insanın melekutî ruhuyla uyum sağlayan değerlerdir. Bu değerleri yetiştirmekle yüce Allah'a yakınlık (kurb) makamına erişinceye kadar insanın insaniyeti gittikçe mükemmelleşir. Alemlerin rabbinin kutlu zatı bütün kemallerin ...

EHL-İ BEYT İMAMLARININ MEZARLARINI ZİYARET ETMENİN HİKMETİ

EHL-İ BEYT İMAMLARININ MEZARLARINI ZİYARET ETMENİN HİKMETİ
Allah Teâla Kur'an'da şöyle buyuruyor:"Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır onlar diridirler Rableri katında rızıklanmakta-dırlar."[1]Öyleyse masum imamlar da hak ve hakikat yolunun şehitleri olduklarına göre onların temiz ruhları diridir ve bizim ziyaret, dua ve tevessülümüzden haberdardırlar.İşte bunun içindir ki İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur : "Kim bizi şehid olduktan sonra ziyaret ...

İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyam Tarzının Hikmeti (Birinci Bölüm)

İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyam Tarzının Hikmeti (Birinci Bölüm)
İmam, iktidarın meşruiyetini Müslümanların kendisine biat etmesinden alan halife‌nin Medine'deki adamlarına karşı direnerek halifeye biat etmeye yanaşmadı. Bu haber herkes tarafından duyuldu. Ardından İmam Mekke'ye doğru yola çıktı ve Medine'den çı‌karken şu ayeti okudu: "(Musa, etrafı) kollayarak korku içinde oradan çıktı: 'Rabbim, beni şu zalim kavimden kurtar!" dedi." (Kasas, 21) Hüseyin (a.s) bu yolculukta, ...

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA

İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA
ÜÇÜNCÜ KISIM KERBELÂ, MUHAMMED'İ (S.A.A) İSLAM'IN TECELLİ ETMİŞ OLDUĞU YER. İMAM HÜSEYİN (A.S) KERBELÂYOLUNDA İMAMIN TEF DENEN YERDE KONAKLAMASI AŞURA GÜNÜ İMAM HÜSEYİN (A.S) İNKILABINDA KADININ YERİ İMAM HÜSEYİN (A.S)'İN KANLI İNKILABININ TESİRİ. AŞURA ZÜYARETİ AŞURA ZÜYARETİNİN İÇERİĞİ. İMAM HÜSEYİN(A.S)KERBELÂ YOLUNDA Hüseyin (a.s) ın kervanı 60. Hicri yılının zihicce aynının ...

Filistin direniş grupları Cuma Günü siyonist İsrail'i kınama gösterisi yapacaklar

Filistin direniş grupları Cuma Günü siyonist İsrail'i kınama gösterisi yapacaklar
Filistin İslami ve milli gruplar, cuma günü terör rejimi İsrail aleyhinde bütün kent ve kasabalarda gösterilerin yapılması çağrısında bulundular.Kudüs İntifadası'nın 81'inci gününde dün (20 Aralık Pazartesi) Batı Yaka, Kudüs ve 1948'de işgal edilen topraklarda 16 noktada Filistinliler ile işgal güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Filistin ...

Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -1

Hz. Zehra’nın (s.a) şahsiyeti -1
Fâtıma Zehra’nın (a.s) varlıksal şahsiyeti ve manevi makamı hakkında birçok kitap yazılmış ve çok sözler söylenmiştir. Ama bunun bin katı bile insanlığın zihin ve düşüncesinden akıp söz ve yazı suretine bürünse, o yüce şahsiyetin engin okyanus mesabesindeki erdemlerinin ancak bir damlası olabilir.[1] Biz bu söyleşide bu mecaldeki güçsüzlüğümüzü itiraf ederek, sadece o engin denizin bir damlasını ele ...

Kur’an Kerim Hatim Duası-1

Kur’an Kerim Hatim Duası-1
   Allah’ım, hiç kuşkusuz, ben senin yardımınla   Kitabını hatmetmeye muvaffak oldum. Sen onu, bir nur olarak indirdin; daha önce indirmiş olduğun kitapların koruyucusu-denetleyicisi, anlatmış olduğun tüm sözlerin en üstünü kıldın. Onu, helalini haramından ayıran Furkan, hükümlerini, yasalarını açıklayan Kur’an, kulların için ayetlerini açıkladığın Kitap ve peygamberin Muhammed’e -salavatın ona ve ...

Hayat Hicret'tir

Hayat Hicret'tir
Yokluk, hicretin sıfır noktasıydı. Her şey hicretle başladı. Varoluş bir hicret oldu. Yokluktan varlığa, “adem”den “bu dem”e hicret.     Hicret, ilahi rububiyyetin kaçınılmaz sonucuydu. Zira terbiye, kalıp olarak basitten mürekkebe, ilkellikten olgunluğa, noksanlıktan kemale doğru bir hicreti ifade ederdi.     “Biz her canlıyı sudan kıldık” buyuran Âlemlerin Rabbi, canlıların hicretini sudan ...

Andolsun zamana!

Andolsun zamana!
Asr Suresi'ne kısaca bir göz atılacak olursa şu gerçek kolayca anlaşılacaktır:     İnsan yaşadığı her gün ömrünün arttığını sanır; oysa tam tersine, her geçen gün, insanın ömrü ve sermayesi biraz daha azalır. "Büyükbaba"lar gerçekte "küçükbabalar"dır, "küçücük bebekler" ise yaşayacakları hayat itibariyle en büyük sermayeye sahiptirler. Evet andolsun "zaman"a ki, insanoğlu her an tıpkı bir avuç ...

Rabbin Yusuf’u günahtan korumak için gösterdiği burhan neydi ve nasıl vuku buldu?

Rabbin Yusuf’u günahtan korumak için gösterdiği burhan neydi ve nasıl vuku buldu?
Yüce Allah kendi nurani kitabında Yusuf suresinde Züleyha’nın Yusuf’u istemesi hakkında “eğer Rabbinin burhanını görmemiş olsaydı Züleyha’ya temayül ederdi” diye buyurmaktadır. Soru şudur: Yusuf’un (a.s) Rabbinden müşahede ettiği o burhan neydi ve nasıl vuku buldu? Kısa Cevap Burhan kesin delil ve yakin anlamındadır. Her ne kadar Kur’an’da bu burhanın niteliğine işaret edilmemişse de Yusuf’a (a.s) ...

Tevhid İnançında Birleşmek 3

Tevhid İnançında Birleşmek 3
üzere insan, içinde yaşadığı çevrenin olumsuz telkinlerinden hak din ahlakı anlatıldığında hemen uzaklaşacak, Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edecek fıtratta yaratılmıştır. Aslında insanların tevhid inancına Ayette bildirildiği üzere insan, içinde yaşadığı çevrenin olumsuz telkinlerinden hak din ahlakı anlatıldığında hemen uzaklaşacak, Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini kabul edecek ...

Hz Yusuf (as)-1

Hz Yusuf (as)-1
 Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla Allah’ın peygamberi Yakup Ken’an diyarında yaşıyordu. İlk zamanlar o, çok fakir bir çiftçi idi. Fakat çok çalıştığı için giderek zenginleşti. Geniş arazi ve çok sayıda hayvana sahip oldu. Yakup’un on iki oğlu vardı. Onların en küçüğü Yusuf ve Bünyamin idi. Bu iki kardeş Yakup’un çok şefkatli ve fedakâr eşi Rahil’den dünyaya gelmişti. Yakup, oğullarının ...

GÜNAHLARDAN TEMİZLENMEK

GÜNAHLARDAN TEMİZLENMEK
1*ـ التَّنَزُّهُ عَنِ المعاصي عِبادَةُ التَّوابِيْنَ / 1758.1- Günahlardan temizlenmek, tövbe edenlerin ibadetidir. /1758 2*ـ اَلنَّزاهَةُ عَيْنُ الظَّرْفِ / 463.2- Temizlik, akıllılık ve büyüklüğün kendisidir. /463 3*ـ اَلتَّنَزُّهُ أوَّلُ النُّبْلٍ / 527.3- Temizlik asaletin başıdır. /527 4*ـ اَلنَّزاهَةُ ...

İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyam Tarzının Hikmeti (Birinci Bölüm)

İmam Hüseyin'in (a.s) Kıyam Tarzının Hikmeti (Birinci Bölüm)
İmam, iktidarın meşruiyetini Müslümanların kendisine biat etmesinden alan halife‌nin Medine'deki adamlarına karşı direnerek halifeye biat etmeye yanaşmadı. Bu haber herkes tarafından duyuldu. Ardından İmam Mekke'ye doğru yola çıktı ve Medine'den çı‌karken şu ayeti okudu: "(Musa, etrafı) kollayarak korku içinde oradan çıktı: 'Rabbim, beni şu zalim kavimden kurtar!" dedi." (Kasas, 21) Hüseyin (a.s) bu yolculukta, ...

KAZA VE KADERİN İNSAN FİİLİNDE TEFSİRİ

KAZA VE KADERİN İNSAN FİİLİNDE TEFSİRİ
İnsanların fiilleri iki surette Allahın kaza ve kadere Şamil olur. Bunlar kulli ve genel suret ile cüz’i suretlerden ibarettir. Birinci şık’dan maksat dünyaya ve insanın fiillerine hakim olan yaratılışın kanunlarıdır ki, her insan bu kanunlara mahkum olup bunlardan kaçma imkanına sahip değildir. Diğer bir ifadeye göre ilahi sünnet ve kanunlar herkese eşit bir şekilde hakimdir. Fark, insanların hangi sünneti ...

İmam Hasan Askeri'den Birkaç Dua-1

İmam Hasan Askeri'den Birkaç Dua-1
"Yapabildiğin ve tahammül edebildiğin kadar kendi ihtiyaçların konusunda insanlardan istekte bulunmaktan uzak dur. Çünkü her gün için yeni bir rızık vardır. Bil ki isteklerde aşırı ısrar etmek bir işin güzelliğini alır götürür, insanı yorar ve sıkıntı yaratır. Allah sana bir kapı açıncaya kadar sabret ki, o kapıdan içeri girmen kolaylaşsın. Kederli birine rahatlığın, korkup kaçan birine de güvenliğin ...

Dini Hakikatlerini Aydınlatan İmam Muhammed Bakır (as)

Dini Hakikatlerini Aydınlatan İmam Muhammed Bakır (as)
  Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (saa)'in Ehl-i Beyt'i, özel faziletlere sahip oldukları için Müslüman toplumun gözdesi olarak büyük sevgi ve saygıya mahzar olmuş bulunuyorlar. Müslümanların kalpleri onların aşkıyla doludur. Yeryüzündeki hayat var oldukça bu sevgi ve aşk devam edecektir.  İmam Muhammed Bakır (as)'ın hizmetinde bulunan birisi şöyle diyor:      İmam Muhammed Bakır, kendisini ziyarete gelenlere ...

Dinin Gerekliliği ve Hedefi-1

Dinin Gerekliliği ve Hedefi-1
Din toplumun işlerine yön vermek ve insanları eğitmek için ortaya konan, akaid, ahlak, kanun ve kurallardan oluşan sistemden ibarettir. Din, toplumsal hayata yön vermek ve insanları eğitmek gayesini taşıdığından, onun kanun ve kurallarının toplumun gerçek ihtiyaçlarıyla ve toplumsal değişikliklerle uyumlu, insanın özü ve ruhuna uygun olması, onun hak ve doğru olmasının bir ölçüsüdür. İnsanlık kafilesi evrenin ...

TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)

  TARİH AYNASINA GÖRE İMAM HÜSEYİN (A.)
 Doğumundan Babasının Şahadetine Kadar İmam Hüseyin (a.) hicri dördüncü yılın Şaban ayının üçünde Medine’de dünyaya gelmiştir. Dedesi olan peygamber efendimiz (s.a.a.) onun adını Hüseyin olarak adlandırmıştır. Babası Ali Bin Ebi Talip (a.), annesi Allah Rasulü’nün (s.a.a.) kızı Fatıma Zehra (s.) dır. Peygamber efendimiz (s.a.a.) onu çok seviyordu. Onun yetişmesi için çok çaba harcıyordu. Dedesi ...