فارسی
شنبه 23 تير 1403 - السبت 5 محرم 1446
قرآن کریم مفاتیح الجنان نهج البلاغه صحیفه سجادیه

0
نفر 0

مراحل مختلف شكل‏گيرى انسان در رحم مادر دوران ماه اوّل

نطفه يا بذر ناميه ؛ يعنى آن ذره اى كه به چشم ديده نمى شود ، در ماه اوّل باردارى موجودى است كه قدّ آن از نيم سانتى متر بيش تر نيست و در ظرف سى روز ، پنجاه مرتبه بزرگ تر و هشت هزار برابر سنگين تر مى گردد .
به تدريج داراى يك سر ، يك بدن و يك دم مى شود ، قلبى دارد كه مى زند و خون در آن جريان دارد و نيز صاحب دست ، پا ، چشم ، گوش ، معده و مغز خواهد شد .
در اين ماه ، اعضا و اندامى كه در تمام عمر به كارش مى آيد و بعضى ديگر كه پيش از متولّد شدن از ميان مى روند ، اندكى ظاهر مى گردند و اين تغيير و تحوّلات در ماه نخستين صورت مى گيرد .
پس از آن كه نطفه وارد رحم شد و لقاح تخم هاى نر و ماده عملى و رحم بارور گشت ، انقلابات و تحوّلات عجيبى در آن روى مى دهد ، به اين ترتيب ، تخم مادّه به دو سلّول تقسيم و هريك از آن دو به طورى كه ذكر شد باز دو قسمت شده چهار سلّول مى گردند ، همين قسم سلول ها رو به فزونى مى روند تا سلّول هاى كافى براى تشكيل جسم آماده شود .
در حالى كه توليد و تكثير سلّول ها انجام مى شود ، نطفه جنينى هم شروع به رشد مى نمايد و در پيرامون انحناى آن ، قشرى از مادّه مغذّى موسوم به « پروفوپلاست » پيدا مى شود كه وارد تخمدان شده نسج آن را مى خورد و در آن جا قرار مى گيرد ، بعد يك نوع كيسه اى مى سازد كه عبارت از جفت بچه است و اين جفت با مادّه پروفوپلاست در تغذيه جنين كمك مى كند .
غذاى جنين كه مواد خوراكى و اكسيژن و آب است به وسيله خون مادر به جفت مى رسد . پروفوپلاست خون را جذب و به وسيله بند متصل به ناف به جنين مى رساند و آن هم متقابلاً مواد رسوب غذايى خون را به جفت بر مى گرداند و از آن جا داخل خون مادر شده به وسيله كليه هاى مادر دفع مى شود !!

بعد از آن كه پروفوپلاست وارد تخمدان شد ، شكل و هيئت نطفه تغيير مى كند و آن سلول ريز مدوّر به صورت قلاّبى كه دو سوراخ دارد در مى آيد ، وسط سوراخ ها در محل تقاطع قلاّب دگمه اى ظاهر مى شود كه در بالا و پايين آن ، دو پولك ريز وجود دارد . قلاب زيرين يك مخزن خالى است كه پرده تخم ناميده مى شود و در ماه دوّم جدا مى گردد و قلاّب بالا به غلاف يا كيسه اى مبدّل و از مايعى به نام آميوز پر مى شود و نطفه جنين را در داخل آن غلاف محافظت مى نمايد و جنين ـ جز بند ناف ـ در آن غلاف قرار مى گيرد و ميان مايع آميوز شناور است و از تصادم و ضربه هايى كه ممكن است به شكم مادر وارد آيد در امان خواهد بود .
پس از آن كه در غلاف جاى گرفت و از خطر دور شد ، آن قسمت حقيقى جنين كه از صورت نطفه به حالت جديد در آمده به وسيله آن دو پولك شروع به فعّاليت و نشو و نما مى نمايد تا به شكل انسان درآيد .
از عجايب آفرينش آن است كه نخستين اعضايى كه در اين موجود تازه رشد مى كند قلب و مغز است كه به طور ساده و ابتدايى ظاهر مى گردد .
از روز هفدهم حاملگى ، اوّلين سلّول ها درست مى شوند و اين سلّول ها به دور هم جمع ، به هم پيوسته و ملحق گرديده در ناحيه دگمه مذكور ، سر و تارهاى قلب را تشكيل مى دهند و البته بعداً تحوّلات بسيارى بايد صورت گيرد تا قلب واقعى به وجود آيد و پيدايش آن هم زمان زيادى نمى برد .
بر اثر ارتعاش هاى مكرّرى كه صورت مى گيرد ، ساختمان قلب شروع مى شود و در نتيجه انقباض هاى موزون و مرتب آن ، خون وارد دگمه جنين گشته قلب به حركت مى افتد و مرتّب تا روز رسيدن مرگ كار مى كند .
مقارن همين اوقات ، سلسله اعصاب تشكيل مى شود ، در مجاورت پولك هاى دگمه جنين ، قشر محكمى ظاهر مى شود ، لبه هاى آن قشر ، دندانه وار نمو كرده به هم مى پيوندد و در پشت دگمه يا مهره جنين لوله اى درست مى شود كه بعدا در يك سمت آن لوله ، مغز سر و در انتهاى آن ، مغز حرام تشكيل خواهد شد .
در چهارمين هفته حاملگى ، اين لوله به ساختن سلسله اعصاب و طرح ابتدايى مغز يا مخ كه از مهم ترين و ارزشمندترين اعضاى رئيسه بدن است مى پردازد .
فعّاليت خلاّقه جنين از اين پس متوجّه ساختمان لوله هاضمه مى گردد ، وسط مهره جنين ، آماس مى نمايد و غلافى كه دو سمت آن بسته است تشكيل مى گردد و به زودى انتهاى قدامى غلاف باز مى شود كه سرِ بچه و طرح دهان در آن محل ظاهر گشته و طرف ديگر غلاف تا مدتى بسته خواهد بود .پس از گذشت بيست و پنج روز از تاريخ حاملگى ، موجود كوچكى كه تمام قد آن از نيم سانتى متر كم تر است به وجود مى آيد كه صاحب يك سر ، يك دم ، يك پشت و يك شكم است ؛ ولى دست و پا و گردن ندارد و قلب و مغزش به هم پيوسته و با اين وضع البته شباهت درستى به انسان ندارد .
سپس دستگاه ماشين داخلى شروع به نمو مى نمايد . در قسمت مقدّم لوله هاى هاضمه ، فرورفتگى مختصرى پيدا مى شود و ريه ها نمو مى كنند ، بعد نوبت پيدايش كبد مى شود كه از تورّم و برآمدگى جدار همين لوله در پشت قلب به وجود مى آيد ، از آن به بعد نطفه جنين وارد عمليات پيچيده و درهمى مى شود و سرانجام پس از يك سلسله تحوّلات ، كليه ها ساخته و پرداخته مى گردد .
تشكيل و ساخت كليه ها از جمله مسائل شگفت انگيز و حيرت بخش آفرينش است . نطفه جنين ، عوض آن كه اين عضو را يك باره بسازد ، نخست كليه ساده اى شبيه به كليه يكى از مخلوقات پست تر مانند ماهى ساخته و بعد آن را خراب مى كند ، كليه ديگرى مانند كليه وزغ كه تكامل آن زيادتر از كليه ماهى است مى سازد و آن را مانند دفعه اوّل از بين مى برد و با بقاياى آنها كليه هاى اصلى را مى سازد .

اين جريان ، مشابه كار ساختمان دستگاه جديد لوكوموتيو است كه ابتدا آن را مانند نمونه قديمى تهيه مى كنند و پس از بررسى و رسيدگى و آزمايش ، ادوات قديمى را برداشته و اسباب هاى تازه اى تعبيه و برآن دستگاه سوار مى كنند و پس از چند مرتبه امتحان تغيير و تبديل ادوات ، بالاخره مدل جديد را كامل و شايد با فلزّات بهتر و محكم ترى تكميل كنند و مورد استفاده قرار بدهند ، به نظر دانشمندان عمل نشو و نماى كليه ها و تجديد ساختمان آن اختصاص به انسان ، اشرف مخلوقات دارد .
در پايان ماه اوّل ، نطفه جنينى تقريبا به نيم سانتى متر مى رسد و به شكل دايره اى نسبتا كامل در آمده انحنا و خميدگى پيدا مى كند ، در اين حال ، داراى يك دم نوك تيز است كه زير شكم قرار گرفته و بريدگى هاى كوچكى در دو طرف دم وجود دارد كه طرح اوليّه دست و پا محسوب مى شود .
در اطراف گردن كوچك جنين ، چهار شكاف مانند گوش ماهى ظاهر مى شود ، در اين موقع تشكيل اجزاى بدن شروع مى گردد ، در سر چشم ها نمودار مى شود و چروك هايى كه مقدمه پيدايش مغز حرام است پديد مى آيد .
در سطح جلوى سر ، برآمدگى ظاهر مى شود و از آن بينى بيرون مى آيد ، نزديك هريك از دو چشم ، گوش ها پديدار مى گردد كه البته نماى ظاهرى گوش ها نيستند ، بلكه نسج هاى حساس شنوايى است كه بعدها حس شنوايى در آن توليد مى شود ، خلاصه با پيشرفت جريانات فوق ، موجود تازه اى به ميدان زندگى انسان ها اضافه مى گردد .


منبع : برگرفته از کتاب عرفان اسلامی استاد حسین انصاریان
0
0% (نفر 0)
 
نظر شما در مورد این مطلب ؟
 
امتیاز شما به این مطلب ؟
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی:

آخرین مطالب

جابر بن حجاج
گزارش تصویری دعای عرفه توسط استاد انصاریان در ...
بیمارى قدرت طلبى
دين و رابطه آن با انسان‏
بصیرت، ملاک ارزشها
تصاویر: ماه محرم در کراچی
سوگندهاى مقدّس
عاقبت غافلان
سخنراني مهم استاد انصاريان در روز شهادت حضرت ...
حقوق معاشرت از دیدگاه امام صادق(علیه السلام)

بیشترین بازدید این مجموعه

جابر بن حجاج
نماز دریاى بیکران منفعت
نداى اسلام
گوشه‏اى از محبّت حق در قرآن
حفظ قلب از خطرات
اقسام ذكر
تصاویر: ماه محرم در کراچی
قدردانی استاد انصاریان از خادمین سیدالشهدا علیه ...
گزارش تصویری دعای عرفه توسط استاد انصاریان در ...
دين و رابطه آن با انسان‏

 
نظرات کاربر

پر بازدید ترین مطالب سال
پر بازدید ترین مطالب ماه
پر بازدید ترین مطالب روزگزارش خطا  

^