فارسی
جمعه 08 ارديبهشت 1396 - الجمعة 30 رجب 1438
سخنرانیهای مکتوب

تهران حسینیهٔ همدانی‌ها دههٔ سوم رجب 1396 سخنرانی چهارم

تهران/ حسینیهٔ همدانی‌ها/ دههٔ سوم رجب/ بهار 1396هـ.ش. سخنرانی چهارم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین ...

تهران حسینیهٔ شهدا دههٔ سوم رجب 1396 سخنرانی چهارم

تهران/ حسینیهٔ شهدا/ دههٔ سوم رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی چهارم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین ...

تهران حسینیهٔ شهدا دههٔ سوم رجب 1396 سخنرانی سوم

تهران/ حسینیهٔ شهدا/ دههٔ سوم رجب/ بهار 1396هـ.ش. سخنرانی سوم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ...

تهران حسینیهٔ همدانی‌ها دههٔ سوم رجب 1396 سخنرانی سوم

تهران/ حسینیهٔ همدانی‌ها/ دههٔ سوم رجب/ بهار1396هـ.ش. سخنرانی سوم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین ...

تهران حسینیهٔ همدانی‌ها دههٔ سوم رجب 1396 سخنرانی دوم

تهران/ حسینیهٔ همدانی‌ها/ دههٔ سوم رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی دوم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین ...

تهران حسینیهٔ شهدا دههٔ سوم رجب 1396 سخنرانی دوم

تهران/ حسینیهٔ شهدا/ دههٔ سوم رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی دوم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ...

تهران حسینیهٔ شهدا دههٔ سوم رجب 1396 سخنرانی اوّل

تهران/ حسینیهٔ شهدا/ دههٔ سوم رجب/ بهار 1396هـ.ش. سخنرانی اوّل بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ...

تهران حسینیهٔ همدانی‌ها دههٔ سوم رجب 1396 سخنرانی اوّل

تهران/ حسینیهٔ همدانی‌ها/ دههٔ سوم رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی اوّل بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین ...

قم حرم حضرت معصومه(س) دههٔ دوم رجب 1396 سخنرانی دهم

قم/ حرم حضرت معصومه/ دههٔ دوم رجب/ بهار 1396هـ.ش. سخنرانی دهم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ...

قم حرم حضرت معصومه(س) دههٔ دوم رجب 1396 سخنرانی نهم

قم/ حرم حضرت معصومه/ دههٔ دوم رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی نهم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ...

قم حرم حضرت معصومه(س) دههٔ دوم رجب 1396 سخنرانی هشتم

قم/ حرم حضرت معصومه/ دههٔ دوم رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی هشتم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین ...

قم حرم حضرت معصومه(س) دههٔ دوم رجب 1396 سخنرانی هفتم

قم/ حرم حضرت معصومه/ دههٔ دوم رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی هفتم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین ...

قم حرم حضرت معصومه(س) دههٔ دوم رجب 1396 سخنرانی ششم

قم/ حرم حضرت معصومه/ دههٔدوم رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی ششم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ...

تاریخ پیدایش دین یهود؟

تاریخ پیدایش دین یهود؟  پیامبرانشان؟ مبانی اعتقادی دین یهود؟ کتاب مقدس آنها؟ اعمال عبادی؟  طرفداران امروزی آنها به چه گونه اند؟ تاريخ پيدايش دين يهود اظهار نظر قطعي درباره پيدايش اديان ، بسيار مشکل است، زيرا تاريخ دقيق آنها دقيقا معلوم نيست ...

قم حرم حضرت معصومه(س) دههٔ دوم رجب 1396 سخنرانی پنجم

قم/ حرم حضرت معصومه/ دههٔ دوم رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی پنجم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین ...

قم حسینیهٔ حضرت آیت‌الله وحید خراسانی وفات حضرت زینب (س)

قم/ وفات حضرت زینب/ حسینیهٔ حضرت آیت‌الله وحید خراسانی بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ...

قم حرم حضرت معصومه(س) دههٔ دوم رجب 1396 سخنرانی چهارم

قم/ حرم حضرت معصومه/ دههٔ دوم رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی چهارم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین ...

قم حرم حضرت معصومه(س) دههٔ دوم رجب 1396 سخنرانی سوم

قم/ حرم حضرت معصومه/ دههٔ دوم رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی سوم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ...

قم حرم حضرت معصومه(س) دههٔ دوم رجب 1396 سخنرانی دوم

قم/ حرم حضرت معصومه/ دههٔ دوم رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی دوم بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین ...

قم حرم حضرت معصومه(س) دههٔ دوم رجب 1396 سخنرانی اوّل

قم/ حرم حضرت معصومه(س)/ دههٔ اوّل رجب/ بهار 1396هـ.ش.  سخنرانی اوّل بسم الله الرحمن الرحیم «الحمدلله رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا وطبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین ...